Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Versnel uw reis naar marktleiderschap

Wil u uw groeistrategie bepalen en bewaken door u te versterken met de best practices van wereldwijde marktleiders? The EY Growth Navigator werd speciaal ontwikkeld om u daarbij als gids te dienen.

The EY Growth Navigator is een structurele gids tot duurzame groei, die zeven domeinen analyseert die essentieel zijn voor zakelijk succes. In de vorm van een dynamische, interactieve app laat de gids u en uw team toe een zelfbeoordeling uit te voeren van uw huidige status en uw toekomstige ambities. De resultaten worden vergeleken met leidende benchmarks en bedrijfsmodellen van andere succesvolle groeibedrijven. De uitkomst van die zelfbeoordeling vormt een gedetailleerd overzicht van inconsistenties in interne visie, bedrijfseigen uitdagingen en mogelijkheden tot het realiseren van de ambities. Aangevuld met concrete, toonaangevende praktijkvoorbeelden biedt die zelfbeoordeling uw onderneming waardevolle inzichten, prioriteiten en actiepunten om de groeistrategie te bepalen of te verfijnen en de volgende etappe in de reis tot marktleiderschap aan te vatten.

Zeven fundamenten voor toekomstig succes

Uit analyse van ervaring met duizenden succesvolle groeibedrijven, waaronder Google, Amazon, Apple en honderden finalisten van de Onderneming van het Jaar®, werden zeven kritische drivers voor zakelijk succes en duurzame groei gedistilleerd. De centrale driver is het verhogen van de waarde die de klanten ervaren. Drie strategische pijlers moeten daarop gericht zijn: het creëren van hoogpresterende medewerkers en een dito bedrijfscultuur, het gebruiken van de geboden technologische opportuniteiten en de optimalisering van de operationele werking. Drie bijkomende drivers ondersteunen de strategie: financiering, transacties en risicomanagement. De belangrijkste uitdaging is het beheersen en optimaliseren van die drivers op evenwichtige wijze. Onevenwicht is immers vaak de belangrijkste reden waaromondernemingen vertraging oplopen in hun reis naar marktleiderschap.

Klanten: de centrale pijler

Marktleiders maken van hun klantenportefeuille hun belangrijkste focus. Door de behoeften en wensen van hun klanten als prioriteit te stellen, bereiken ze een competitief voordeel. Ze weten van hun klanten wie ze zijn en wanneer en hoe ze welk product of welke dienstverlening wensen. En ze beseffen dat het fundamenteel stimuleren van klantentrouw hand in hand gaat met structurele groei. Zelfs nadat ze het marktleiderschap hebben veroverd, overwegen dit soort ondernemingen permanent hoe ze de verworven loyaliteit kunnen verankeren, voor elke klant, in elk marktsegment. Deze driver omvat de aspecten producten/ diensten, markten en distributiekanalen, marketing, verkoop, prijspolitiek en klantenbeleving.

Strategische pijlers

Medewerkers, attitude en bedrijfscultuur

Elke organisatie is slechts zo sterk als de medewerkers die ervoor werken. Om de war for talent te winnen bouwen marktleiders een omgeving die mensen die de beoogde groei zullen realiseren, aantrekt en behoudt. Een optimale mix tussen sterke profielen en ploegspelers die de strategie onderschrijven en in de cultuur passen, creëert een werkomgeving die innovatie en ondernemerschap stimuleert. Topbedrijven investeren ook meer dan gemiddeld in hun medewerkers, dragen zorg voor hun talent en helpen hen de vaardigheden te ontwikkelen die aangepast zijn aan elke groeifase van het bedrijf. Deze pijler omvat de onderdelen competenties, performancemanagement, innovatie, leiderschap en remuneratiebeleid.

Technologie

Voor bedrijfsleiders staat informatie gelijk aan macht. Die helpt hen om betere, snellere en slimmere beslissingen te nemen, die de prestaties van hun onderneming versterken en de risico’s beheersen. Digitale technologieën als sociale media, de cloud, data analytics en mobiele toepassingen beïnvloeden de bedrijfsvoering in alle sectoren, leiden tot fundamentele wijzigingen in de communicatie tussen klant en onderneming en creëren nieuwe zakenmodellen. CIO's van organisaties die de kracht van informatietechnologie omarmen, kunnen strategische en competitieve voordelen creëren. Deze pijler omvat de elementen digitale onderneming, analytics, informatietechnologie, security, privacy en de interne IT-functie.

Operationele werking

Een duidelijke visie en aanpak die het operationeel model aligneert met uw strategie, zal de kansen op zakelijk succes vergroten Marktleiders hebben oog voor alle aspecten van hun operationele werking en begrijpen dat elk onderdeel van hun bedrijfsvoering moet excelleren en voortdurend moet worden verbeterd om de beste van de klas te zijn. Alleen zo kunnen alle onderdelen steeds zo effectief mogelijk functioneren en kan er ingegrepen worden waar en wanneer nodig. Deze pijler omvat de aspecten operationele strategie en uitmuntendheid, permanente verbetering en veerkrachtige en duurzame beheersing van goederenstromen.

Ondersteunende pijlers

Financiering

Elke onderneming heeft fondsen nodig om te kunnen groeien. Marktleiders kiezen voor de beste financiële oplossingen voor hun onderneming en puren uit het beheer van de beschikbare middelen het maximum aan faciliteiten. Daarom is het belangrijk dat de CFO een meer strategische en zelfs commerciële rol op zich neemt, door als interne, betrouwbare gids op te treden voor de bedrijfsleiders. Die rol wordt typisch als business partnering beschreven, waarbij de financiële functie optreedt als katalysator en waarde-integrator. Deze driver omvat de onderdelen groei, mensen en organisatie, financiële processen en interne controle, data en technologie en beheer van belanghebbenden.

Transacties en allianties

Om de top te bereiken zoeken marktleiders succesvolle partnerships en strategische acquisities die daadwerkelijk bijdragen tot hun groeiambitie, competitiviteit en winstgevendheid. In de huidige dynamische marktomstandigheden grijpen vooraanstaande ondernemers graag naar de toegevoegde waarde van transacties en allianties. Ze bereiden zich daar op een robuuste en coherente wijze op voor, blijven steeds alert en houden de vinger aan de pols van hun markten. Ook zorgen ze ervoor goed gepositioneerd te zijn om snel opportuniteiten te grijpen wanneer die zich voordoen. Het ontwikkelen van een concreet plan dat in overeenstemming is met uw strategie om op een proactieve wijze zwakheden aan te pakken en te reageren op toekomstige bedreigingen, zal de kans op toekomstig succes significant verhogen. In deze pijler wordt dieper ingegaan op partnerships en allianties, transactie strategie en planning en effectiviteit van transacties.

Risicobeheersing

Elke fundamentele uitdaging die een organisatie aangaat, omvat risico’s. Ongeacht de groeifase waarin de onderneming zich bevindt, vormt de bekwaamheid om risico’s te identificeren en te beheersen een wezenlijke succesfactor. Entrepreneurs die marktleider willen worden, mogen niet bevreesd zijn voor bedrijfsrisico’s, maar dienen die intelligent te benaderen om hun reputatie te behouden en hun groei te bespoedigen. Een proactieve en doorgedreven aanpak differentieert hen vaak van hun concurrenten. Deze driver focust op de elementen risicobeheersing, gedragslijnen, procedures en naleving en beheer van belanghebbenden.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.