Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'10 procent van onze omzet vloeit terug naar onderzoek en ontwikkeling'

Dit jaar wil oprichter en Monizze-CEO Jean-Louis Van Houwe de kaap van 10 miljoen euro omzet halen. ©Marco Mertens

Monizze is sinds 2011 uitgever van elektronische maaltijd-, eco- en cadeaucheques. Het zette zijn eerste stappen in een markt die gedomineerd werd door twee spelers. Het indrukwekkende groeiparcours dat het bedrijf intussen aflegde, is het gevolg van innovatie en gezond boerenverstand.

In 2018 steeg de bedrijfsomzet van Monizze met 25 procent tot 8 miljoen euro. Dit jaar wil oprichter en CEO Jean-Louis Van Houwe de kaap van 10 miljoen euro halen.

Wat zijn de voornaamste redenen van Monizzes groei?

‘De groei hebben we te danken aan ons team, dat maar één doel voor ogen heeft: toegevoegde waarde bieden aan de gebruiker. Monizze is van nul begonnen in een markt die in handen was van twee spelers. We zijn vertrokken vanuit een gezond boerenverstand en hebben geluisterd naar de noden van de gebruikers. Daaruit bleek een grote vraag naar een eenvoudige, innovatieve én klantgerichte service. Vervolgens hebben we oplossingen ontwikkeld die hierop inspelen. Ook de sociale secretariaten hebben we er van bij de start nauw bij betrokken.’

We zijn vertrokken vanuit een gezond boerenverstand en hebben geluisterd naar de noden van de gebruikers.

Jean-Louis Van Houwe
CEO Monizze

Welke impact heeft de digitalisering op uw producten?

‘Technologie vormt de rode draad in onze oplossingen. We gebruiken artificiële intelligentie om via onze ‘recommendation engine’ gebruikers aanbevelingen op maat te bezorgen, zoals leuke lunchadresjes die passen bij hun persoonlijke voorkeuren. Als voorzitter van de raad van bestuur van FinTech Belgium kom ik voortdurend in contact met innovaties in de financiële sector. Onze integratie in de KBC-app, waardoor gebruikers het saldo van hun cheques op de voet kunnen volgen, is daaruit voortgevloeid. Er lopen intussen ook gesprekken met andere banken.’

Hoeveel procent van uw middelen gaat naar R&D?

‘Ongeveer 10 procent van onze omzet vloeit terug naar onderzoek en ontwikkeling. Of dit meer of minder is dan bij de concurrentie, weet ik niet.’

Wat zijn de grootste bedreigingen en kansen?

‘De juridische instabiliteit in ons land blijft de grootste spelbreker. Politieke discussies over het voortbestaan van de maaltijd- en ecocheques zorgden al vaker voor spanningen. Maar gelukkig biedt de toekomst ook heel wat opportuniteiten voor Monizze. We willen bijvoorbeeld onze aanbevelingen en personalisaties nog verder verfijnen, door de gebruikers gezonder en duurzamer te laten consumeren. Daarnaast streven we ernaar om hun koopkracht te verhogen met commerciële aanbiedingen in lokale handelszaken.’

Over Monizze

- Activiteit: uitgever van elektronische maaltijd-, eco- en cadeaucheques
- Omzet: 8 miljoen euro (2018)
- Aantal medewerkers: 47

Hoe zal Monizze verder evolueren in de komende jaren?

‘We ambiëren een verdere uitbouw van ons marktaandeel. Monizzes verhaal is een never ending story. Ter illustratie: we zullen ons betalingsplatform binnenkort volledig vernieuwen om in te spelen op de opportuniteiten die open banking biedt, als gevolg van de Europese richtlijn PSD2. Daarnaast gaan we ook investeren in de personalisatiemogelijkheden voor de handelaars. Voor hen genereren maaltijd-, eco- en cadeaucheques immers extra omzet: voor elke euro op een cheque wordt in de winkel anderhalve euro uitgegeven.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.