Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Bedrijfsobligaties spannen de kroon

©Shutterstock

Ondernemingen uit groeilanden geven meer obligaties uit. Hoe kunnen beleggers daarvan profiteren?

Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot een zelfstandige activaklasse. Voorheen werd deze categorie beleggingen beschouwd als een gadget voor gespecialiseerde, en vooral lokale beleggers. Maar de snelle ontwikkeling van de financiële marktinfrastructuur heeft bijgedragen aan de wereldwijde faam van de bedrijfsobligaties uit de groeilanden.

De marktkapitalisatie van bedrijfsobligaties uit ‘Emerging Markets’ is ondertussen al zo groot dat geen enkele investeerder de beleggingen kan negeren. Meer nog, met een huidige waarde van ruim 1.500 miljard Amerikaanse dollar evenaart deze investeringsklasse de waarde van de markt voor Amerikaanse ‘high yield’ obligaties en overstijgt ze ruimschoots de waarde van overheidsobligaties uit de groeilanden. Een hoge liquiditeit van de bedrijfsobligaties uit de groeilanden ondersteunt de internationale aantrekkingskracht.

Goede kwaliteit

Ruim 70 procent van de bedrijfsobligaties uit groeilanden is ‘investment grade’. Met andere woorden, niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit overtreft veel andere activaklassen. Belangrijke redenen voor de hoge kredietwaardigheid van de lokale ondernemingen zijn de beschikbaarheid van een goedkope grondstoffenmarkt, de expanderende afzetmarkt en een goed georganiseerde financiële markt. Bovendien zijn de balansen van de relatief jonge bedrijven meestal nog niet overladen met schulden, in tegenstelling tot de bedrijven in ontwikkelde landen.

Het valt ook op dat de ‘default rates’ van de bedrijfsobligaties uit de groeilanden consistent lager liggen dan die van vergelijkbare ‘high yield’ obligaties uit de Verenigde Staten en Europa. De perceptie dat groeilanden meer risico impliceren, blijkt dus misleidend. De ontwikkelde landen kampen tegenwoordig zelfs met meer onzekerheid dan de groeilanden, waardoor de risico’s op een gebrekkige terugbetaling in de groeilanden terecht kleiner worden ingeschat.

Kleine spreads

Als we tot slot de rendementen afwegen ten opzichte van de overige vastrentende beleggingsopportuniteiten, dan komt de intrinsieke waarde van bedrijfsobligaties uit de groeilanden helemaal tot haar recht. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa stegen de rendementen van ‘high yield’ bedrijfsobligaties gedurende de afgelopen maanden. Hierdoor zijn de spreads met de rendementen op bedrijfsobligaties uit de groeilanden kleiner. Maar het getuigt vooral van een correctie door de markt in het nadeel van ‘high yield’ obligaties uit de ontwikkelde landen.   

Het beste van twee werelden

De markt van bedrijfsobligaties uit ‘Emerging Markets’ blijft uitbreiden. Enerzijds genieten lokale ondernemingen van een gezonde economische voedingsbodem. Anderzijds hebben de bedrijven nog ruimte voor expansie gefinancierd door uitgifte van obligaties. Beleggers krijgen dan ook steeds meer mogelijkheden om te investeren in bedrijfsobligaties uit de groeilanden, onder meer, via gediversifieerde beleggingsfondsen.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.