Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een versnelling hoger met ‘Frontier Markets'

© /Hollandse Hoogte

In het kader van groeilandeninvesteringen hebben de pas ontluikende markten de hoogste verwachtingen.

Wat zijn ‘Frontier Markets’?

De term ‘Frontier Market’ circuleert sinds 1992 onder investeerders, als aanduiding van pas ontluikende landen. In feite zijn het ook groeilanden, maar met het verschil dat de financiële markten van ‘Frontier Markets’ nog moeilijk toegankelijk zijn en sommige risico’s wat groter uitvallen. De verwachte rendementen van beleggingen in deze ontluikende markten zijn nog significant groter op lange termijn.

Welke landen zijn ‘Frontier Markets’?

Zuid-Amerika

Europa en GOS

Afrika

Midden-Oosten

Azië

Argentinië

Jamaica

Trinidad & Tobago

Bosnië

Herzegovina

Kroatië

Estland

Litouwen

Kazachstan

Roemenië

Servië

Slovenië

Oekraïne

 

Botswana

Ghana

Kenia

Mauritius

Marokko

Nigeria

Tunesië

Zimbabwe

Bahrein

Jordanië

Koeweit

Libanon

Oman

Palestina

Saoudi-Arabië

Bangladesh

Pakistan

Sri-Lanka

Viëtnam

Bron: MSCI

Succesfactoren

‘Frontier Markets’ onderscheiden zich met de hoogste groeiverwachtingen. Die vinden hun oorsprong in drie bijzondere voedingsbodems:

 Grondstoffen

‘Frontier Markets’ herbergen grote reserves aan grondstoffen, vaak nog onontgonnen. Zo zit de bodem van Kenia boordevol olie en liggen voor de kust gigantische gasvelden. De aanhoudende vraag naar grondstoffen, zowel vanuit ontwikkelde landen als vanuit andere groeilanden zoals China, maakt dat pas ontluikende landen een goede afzetmarkt hebben. Die grondstoffeninkomsten vormen het basisbeginsel van hun lokale economie.

Demografisch dividend

Groeilanden kennen doorgaans een sterke bevolkingsgroei ter ondersteuning van economische vooruitgang. Maar het bijzondere aan ‘Frontier Markets’ is dat de groei van het aantal werkende mensen groter is dan de totale bevolkingsgroei. Dat fenomeen noemt men het ‘demografisch dividend’. Hierdoor stijgt het inkomen per capita, kunnen gezinnen meer spenderen en kan de lokale economie op een duurzame wijze sneller groeien.

Infrastructuurinvesteringen

In pas ontluikende landen ontbreekt het dikwijls nog aan elementaire infrastructuur, zoals wegen en energievoorzieningen. Maar ‘Frontier Markets’ doen initiële investeringen in infrastructuurwerken. Aangezien het hier gaat over grote projecten, creëert men langdurige werkgelegenheid. En de inkomsten uit die investeringen blijven grotendeels bij de plaatselijke bevolking, waardoor de lokale economie extra zuurstof krijgt.  

Specifieke risico’s

De risico’s die verbonden zijn aan investeringen in ‘Frontier Markets’ verschillen uiteraard naargelang het type belegging, zoals aandelen of obligaties. Bij investeringen in pas ontluikende landen ligt de nadruk meestal op obligaties, aangezien de technologie voor aandelenhandel vaak nog niet aanwezig is. De voornaamste risico’s voor obligatiebeleggers in ‘Frontier Markets’ zijn:

Kredietwaardigheid

Het risico op een ‘default’ van een obligatie uit pas ontluikende landen is beperkt. Dat is te danken aan de matige schuldgraad en de sterke groei van de emittenten uit die markten. Maar veranderingen in kredietwaardigheid kunnen zenuwachtigheid veroorzaken. Zo ging de kredietwaardigheid van Ghana de afgelopen jaren danig achteruit, mede als gevolg van zijn ‘twin deficit’, dat het IMF te hulp kwam.

Monetair beleid

Een probleem dat wel vaker voorkomt in pas ontluikende landen is de snel stijgende rente. Het monetair beleid van sommige ‘Frontier Markets’ staat nog in zijn kinderschoenen, waardoor de bestrijding van inflatie de beleggers met obligaties in lokale munt in een lastig parket brengt. Een halfslachtig monetair beleid reflecteert zich ook in de wisselkoersen, met mogelijke devaluaties in het nadeel van buitenlandse investeerders. Bij uitbreiding is niet alleen het monetair beleid, maar het volledig politieke beleid soms de grootste hinderpaal voor investeerders.

Liquiditeit

Van alle risico’s voor obligatiebeleggers betekent de lage liquiditeit de meest ernstige bedreiging op de ‘Frontier Markets’. Omdat de ontluikende landen bij het brede publiek nog niet ingeburgerd zijn, valt ook het handelsvolume laag uit. De slechte verhandelbaarheid van beleggingen, niet alleen in tijden van paniek, kan nefast zijn voor het gerealiseerde rendement.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.