Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ga voor dynamische groeilandenobligaties

©Kerem Uzel/Bloomberg

Obligaties uit opkomende markten leveren een toegevoegde waarde aan uw beleggingsportefeuille.

Waarom groeilanden?

Groeilanden zijn verantwoordelijk voor een grote bijdrage in de wereldwijde economische vooruitgang. In vergelijking met de ontwikkelde landen herbergen ‘Emerging Markets’ niet alleen de meeste opportuniteiten, ook hun dynamiek is ongeëvenaard.

Welke landen zijn ‘Emerging Markets’?

Zuid-Amerika

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Azië

Brazilië

Chili

Colombia

Mexico

Peru

Tsjechië

Egypte

Griekenland

Hongarije

Polen

Quatar

Rusland

Zuid-Afrika

Turkije

Verenigde Arabische Emiraten

China

India

Indonesië

Korea

Maleisië

Filippijnen

Taiwan

Thailand

Bron: MSCI

Waarom obligaties uit groeilanden?

Hoewel aandelen uit opkomende markten doorgaans het meest aandacht trekken, blijken vastrentende beleggingen uit groeilanden evenzeer een waardige activaklasse met een aantal unieke dimensies:

  • Lage correlatie

Obligaties met oorsprong in ‘Emerging Markets’ vertonen een lage correlatie met conventionele vastrentende beleggingen en een matige correlatie met aandelen. Dat levert dus een diversificatievoordeel op. Vooral in de huidige marktomstandigheden, waar de ontwikkelde landen allemaal in hetzelfde bedje ziek zijn, kunnen groeilandenobligaties significant bijdragen aan de optimalisatie van uw beleggingsportefeuille. 

  • Toenemend aanbod

Verschillende opkomende landen en bedrijven financieren hun groei intussen via de uitgifte van obligaties, zowel in internationale valuta als in lokale munt. De perceptie dat ‘Emerging Markets’ nog altijd afhankelijk zijn van ontwikkelde landen maakt steeds meer ruimte voor de bewustwording dat groeilanden stilaan een eigen economische koers kunnen varen. En de vaststelling dat China niet het enige interessante groeiland is, zorgt ervoor dat meer opkomende markten toegang krijgen tot de kapitaalmarkten.

  • Betere kredietwaardigheid

De schulden in groeilanden stijgen wel, maar vaak ligt de schuldgraad nog altijd veel lager dan in de ontwikkelde landen. In die laatste landen belemmert een veel te hoge schuldgraad de investeringen in groei. En omgekeerd, als er geen groei is, kan de schuldgraad moeilijk dalen.

Afnemende risico’s

Sociale en politieke spanningen veroorzaken soms zenuwachtigheid onder beleggers. Maar deze problemen verkleinen vandaag in de groeilanden, terwijl ze in de ontwikkelde landen meer de kop opsteken.

34 procent
De collectieve schuldgraad van de groeilanden, uitgedrukt als percentage van hun gezamenlijke schulden ten opzichte van hun gezamenlijke bbp. Ter vergelijking: voor de ontwikkelde landen bedraagt de collectieve schuldgraad 115 procent.

Daarnaast is de kans dat een debiteur uit de groeilanden in gebreke blijft op het moment van betaling van intresten en/of kapitaal de voorbije jaren aanzienlijk gedaald. Er zijn trouwens ook veel meer middelen, zoals convenanten, die het risico op onvolledige terugbetaling verkleinen.

Tot slot helpt de betere informatievoorziening in het bestrijden van risico’s. De afgelopen jaren werden de financiële markten merkelijk transparanter, niet het minst in de opkomende landen.

Verwachtingen

De huidige waardering van groeilandenobligaties is aantrekkelijk, gezien de recente verhoging van de reële premies op de lokale markten. Terwijl de rente in de Verenigde Staten dit jaar een normalisatie zal kennen, krijgen Europa en Japan wellicht te kampen met desinflatie. Dat kan bevorderlijk zijn voor de liquiditeitsstroom in de richting van de ‘Emerging Markets’.

Het aanbod aan groeilandenobligaties zal voort toenemen, maar kan hinder ondervinden van de sterke Amerikaanse dollar. Ook groeilanden die grotendeels afhankelijk zijn van olie-export kunnen het op korte termijn nog moeilijk hebben. Niettemin heeft de appreciatie van de dollar ervoor gezorgd dat de handelsbalansen van de meeste opkomende landen intussen versterkt zijn, met positieve gevolgen voor hun kredietwaardigheid op lange termijn.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.