Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groeilanden worden volwassen

Brett Diment, hoofd ‘Emerging Market & Sovereign Debt’ bij Aberdeen ©Aberdeen

Dankzij steeds betere kredietkwaliteiten ontwikkelen groeilanden zich tot een volwassen beleggingsklasse. Brett Diment, hoofd ‘Emerging Market & Sovereign Debt’ bij Aberdeen, praat over de vooruitzichten voor opkomende obligatiemarkten.

Wat is het heersende sentiment rond groeilanden?

Brett Diment: ‘De dalende olieprijs had een invloed op het negatieve sentiment op bepaalde markten. Maar de ‘Emerging Markets’ die minder te lijden hadden onder de volatiliteit van grondstoffenprijzen profiteren intussen weer van beleggers die op zoek gaan naar hoge rendementen.’

Hebt u concrete voorbeelden?

Brett Diment: ‘De beleidsmakers in China hebben verruimende maatregelen getroffen, in een poging de groei te stimuleren. Maar ook een aantal Chinese bedrijven richtte zich afgelopen maanden opnieuw tot de obligatiebeleggers. Die obligatie-uitgiften kenden een groot succes. Zo’n ontwikkeling kan een positief domino-effect hebben op andere opkomende markten.’

De verwachtingen voor groeilandenobligaties zijn dus positief?

Brett Diment: ‘De meeste opkomende landen vertonen een superieure groei en hebben minder schulden dan ontwikkelde regio’s. Obligaties uit groeilanden profiteren van sterke onderliggende kredietkenmerken en het aantal wanbetalingen is laag. Op lange termijn krijgen die markten in principe steun van lagere schuldniveaus, gunstige bevolkingstrends en gezonde economische vooruitzichten. De aanhoudende institutionele instroom in de opkomende markten zal deze beleggingscategorie ook enige steun bieden.’

Moeten beleggers onderscheid maken tussen overheidsobligaties en bedrijfsobligaties?

Brett Diment: ‘Voor beleggers die het zich kunnen permitteren om negatieve geluiden op kortere termijn te negeren zijn er volgens mij op middellange termijn interessante mogelijkheden in het hele spectrum van ‘Emerging Markets Debt’. Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zijn aantrekkelijk, omdat de bedrijven die ze uitgeven fundamenteel sterk zijn en profiteren van een stabieler wordend economisch klimaat. Overheidsobligaties bieden een goede kredietwaardigheid in combinatie met lagere schuldniveaus en toch meer volatiliteit, waardoor de waarderingen aantrekkelijk blijken, vergeleken met soortgelijke obligaties uit ontwikkelde markten.’

Maar de risico’s blijven relatief hoog?

Brett Diment: ‘De opkomende markten worden voornamelijk gekenmerkt door hoge idiosyncratische risico’s: risico’s die specifiek zijn voor een bepaald land of een bepaalde emittent. Zo werden afgelopen maanden de Braziliaanse activa volatiel als gevolg van het Petrobras-corruptieschandaal. Dat leidde tot een grote sell-off voor infrastructuurbedrijven die zakendoen met de Braziliaanse olie- en gasreus. De prijs van de Russische activa daalt dan weer als gevolg van de Europese handelssancties en aanhoudende geopolitieke bezorgdheid. Deze dalingen zetten de koers van de roebel zwaar onder druk. Maar ook hier is het risico op staatsschuldproblemen laag en beschikt de overheid nog altijd over enorme reserves.’

En wat is de sterkte van Aberdeen’s investeringsproces?

Brett Diment: ‘Wij richten ons op het hele universum van schuldpapier van opkomende markten voor maximale rendementskansen en minimale risico’s. Wij doen diepgaand landenonderzoek in de context van de wereldwijde economische ontwikkelingen. Dit is de basis van ons beleggingsproces. We kijken naar factoren zoals de belangrijkste macro-economische variabelen, het politieke klimaat, fiscale en monetaire beleidsontwikkelingen en grote risico’s. Vervolgens combineren we deze research met technische analyse om factoren in kaart te brengen zoals de aard van beleggingsinstrumenten, hun relatieve waarde, liquiditeit en onevenwichtigheden in de vraag- en aanbodsituatie.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.