Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wat betekent de loonstop voor uw bedrijf?

In 2013-2014 mogen de gemiddelde loonkosten per werknemer niet stijgen in België. Dat is een gevolg van de loonstop. Maar wat houdt dat nu concreet in?

De loonnorm werd ingevoerd om de concurrentiekracht van België te vrijwaren, ten opzichte van Nederland, Duitsland en Frankrijk. Volgens de loonnorm moet de ontwikkeling van onze loonkosten gelijke tred houden met die van onze drie buurlanden. De voorbije jaren betekende de loonnorm een beperkte groei van de loonkosten, in 2011 was dit 0% en in 2012 was dit  0,3 procent. Voor 2013-2014 heeft de regering een loonstop afgekondigd: ten opzichte van 2011-2012 mogen de loonkosten in de privé-sector niet stijgen. Het gaat over de gemiddelde loonkosten per werknemer.

Loonkosten bestaan uit alles wat u aan een werknemer betaalt: loon, voordelen in natura, premies zoals een eindejaarspremie, opzeggingsvergoeding, bonussen en alle sociale bijdragen die u daar op betaalt. ‘Maar de loonstop is niet absoluut’, verduidelijkt Frank Verbruggen, adjunct-directeur van het sociaaljuridisch departement bij GroupS.  

Welke evoluties blijven toegelaten?

Indexaanpassingen

Meer presteren

Wie meer verkoopt, mag nog altijd meer commissieloon ontvangen. ‘En werknemers die meer overuren kloppen, mag u meer betalen voor dat extra werk’, vult Frank Verbruggen aan.

Baremieke verhogingen

Lonen kunnen nog altijd aangepast worden aan barema’s op sectorniveau of ondernemingsniveau. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. ‘Denk bijvoorbeeld aan anciënniteit’, legt Frank Verbruggen uit, ‘wanneer wie een jaar in dienst is, een loonsverhoging krijgt. Of wanneer een bediende promotie maakt tot chef, en dus van categorie verandert.’ Er is wel een voorwaarde: de barema’s moesten al bestaan voor 2013. ‘Nu nog snel nieuwe barema’s invoeren mag dus niet.’

Collectief plan van winstdeelname

Dit is een weinig gebruikt mechanisme, waarbij het voltallige personeel geniet van de winst van het bedrijf. ‘Een omslachtige procedure’, waarschuwt Frank Verbruggen, ‘en u kunt niet per werknemer werken, de winstdeelname geldt voor iedereen.’

Spelen met gemiddeldes

De loonstop gaat over de gemiddelde loonkosten van een onderneming, niet over de kosten per medewerker. Dat geeft u wel een beetje speelruimte, weet Frank Verbruggen. ‘Stel dat u afscheid neemt van een werknemer met een hoog loon. U vervangt hem door iemand aan wie u beduidend minder betaalt. Daardoor krijgt u de vrijheid om het loon van een werknemer die goed presteert te verhogen.’

Of het kan ook over de socialezekerheidslasten gaan. ‘Een werknemer voor wie u normale sociale bijdragen betaalt, verlaat het bedrijf. U vervangt hem door een werkloze met een activakaart  van de RVA, waardoor u  geen  sociale bijdragen moet betalen. En dan kunt u die marge opnieuw gebruiken om bepaalde werknemers extra te belonen.’ Die verlaging van sociale bijdragen is wel maar tijdelijk . ‘Niemand weet vandaag wat de toekomst brengt. Zal de loonstop ook nog gelden voor 2015 en later ? Dat blijft dus wel een risico.’

Sancties

Wat als aan het eind van het jaar blijkt dat de gemiddelde loonkosten in uw bedrijf toch gestegen zijn, in vergelijking met 2011-2012? ‘Dan riskeert u een boete, die schommelt tussen 250 tot 5.000 euro per eenmalige vastgestelde inbreuk’, waarschuwt Verbruggen. ‘Nu hebben wij nog geen enkele controle gezien, geen enkele vaststelling van een inbreuk, en geen enkele sanctie. En ik kan alleen maar hopen  dat dat in de toekomst zo blijft.’

 

Meer weten? Lees ook het artikel: Meer loon, ondanks de loonstop

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.