Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Met technologie impact genereren voor de samenleving: dát is ons doel’

Johnny Smets, Inetum-Realdolmen

Voor Inetum-Realdolmen gaan digitale technologie, klantennoden oplossen én maatschappelijke impact hand in hand. ‘We willen de komende jaren ecosystemen creëren waarin we via gebundelde kennis oplossingen kunnen realiseren waar iedereen beter van wordt’, verduidelijkt General Manager Johnny Smets.

Als een van de grootste IT-dienstverleners in ons land, en bij uitbreiding Europa, helpt Inetum-Realdolmen al jarenlang zijn klanten om hun doelstellingen te bereiken via digitale innovaties en maatwerk. Die  opgebouwde klantenportefeuille wil de organisatie de komende jaren  ook inzetten om sectoroverschrijdende ecosystemen te creëren. Het doel? Nieuwe antwoorden bedenken op en realiseren voor diverse maatschappelijke vraagstukken.

Concurrentieoverschrijdende ecosystemen

‘Zo komen we uiteindelijk tot innovatieve oplossingen voor uitdagingen als grondstofschaarste, inclusie, migratiestromen, klimaatverandering, groene energie en afvalverwerking’, vertelt Johnny Smets, General Manager België bij Inetum-Realdolmen.

Advertentie

‘Ik ben ervan overtuigd dat we door de grootte en slagkracht van onze organisatie wel degelijk mee het verschil kunnen maken en een beweging in gang kunnen zetten.’ Want Inetum-Realdolmen heeft klanten die actief zijn binnen al die thema’s. ‘Momenteel lopen er gesprekken met de ceo’s van verschillende klanten’, zegt Johnny Smets.

Dankzij onze grootte en door de slagkracht van onze organisatie kunnen wij wel degelijk mee het verschil maken en een beweging in gang zetten.

Johnny Smets
General Manager België bij Inetum-Realdolmen

‘We willen hen in de eerste plaats inspireren en engageren tot het mee opzetten van ecosystemen waaruit nieuwe maatschappelijke oplossingen kunnen vloeien.’ Dat is belangrijk, want veel klanten zijn actief binnen dezelfde domeinen maar werken los van elkaar. Zo heeft Inetum-Realdolmen tientallen klanten in de afvalsector, van regulators naar ophalers tot verwerkers.

‘Door die klanten concurrentieoverschrijdend samen te brengen, aangevuld met partijen zoals kennisinstellingen en overheden, kunnen we samen een veel grotere maatschappelijke impact creëren. Wij zien dát als het hoogste niveau van digitalisering.’

Eigen talenten betrekken

Daarnaast wil Inetum-Realdolmen zijn eigen medewerkers nog bewuster maken van hun cruciale rol in dit verhaal. Johnny Smets: ‘We willen dat onze mensen hun carrière niet alleen bekijken vanuit de technologie waarin ze gespecialiseerd zijn, maar ook vanuit de maatschappelijke doelen die wij én onze klanten nastreven. Door onze medewerkers duidelijk te maken dat zij mee het verschil kunnen maken voor de doelen van onze klanten, vergroten we hun jobbetekenis.’

Uiteraard wil Inetum-Realdolmen als organisatie ook winst maken. ‘We zijn geen vzw’, beklemtoont Johnny Smets. ‘Maar wij geloven dat positieve financiële resultaten en maatschappelijk verantwoord ondernemen perfect samen kunnen gaan. Dat zijn geen tegengestelden.’

De ambitie om ook een socio-maatschappelijke impact te genereren, komt bovendien niet uit de lucht gevallen. Inetum-Realdolmen zet zich al geruime tijd in voor kwetsbaren en minderheidsgroepen, zowel binnen de eigen muren als daarbuiten.

Mensgerichte digitalisering

‘Als digitale oplossingen de toekomst zijn voor alle organisaties, willen wij als drijvende kracht kansen creëren door mensen in al hun diversiteit te integreren.’ Inetum-Realdolmen wil de komende jaren bovendien de diversiteit en aantrekkelijkheid van digitale beroepen nog verder promoten en onder de aandacht brengen.

‘Daarnaast bekijken we samen met enkele partners hoe we de digitale ongeletterdheid kunnen aanpakken’, zegt Johnny Smets. Maatschappelijke impact creëren – door het nastreven van de doelstellingen van klanten, het opzetten van ecosystemen én het uitrollen van trainingsprogramma’s – is geen holle ambitie of belofte, maar zit naadloos verweven in het DNA van Inetum-Realdolmen. ‘Het is geen marketingverhaal: dit is wie we willen zijn.’ 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.