Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Vandaag moet je als ingenieur werken vanuit een integrale aanpak'

Tine Alleman, bio-ingenieur milieutechnologie en Simon Stevens, ir. bouwkunde ©Studio Dann

Zij droomt al hardop van de opstart van een innovatief eigen project bij De Watergroep. Hij blikt niet zonder trots terug op de bouw van het gloednieuwe waterproductiecentrum in Haasrode, een project waarvoor hij de bouwwerken volledig coördineerde. Rode draad in hun verhaal? Kansen krijgen én impact hebben.

‘Ruim 70.000 mensen krijgen vandaag hun drinkwater aangeleverd vanuit dit gebouw, mijn allereerste project voor De Watergroep. Mooi toch?’ We zitten in Haasrode, vlak bij Leuven, waar De Watergroep enkele jaren geleden een hoogtechnologisch waterproductiecentrum in gebruik nam. Als ingenieur bouwkunde ging Simon Stevens twaalf jaar geleden aan de slag bij De Watergroep. Hij startte er in een eerder technische functie in de drinkwaterproductie en maakte in 2017 de overstap naar een leidinggevende functie in de rioleringsactiviteiten. Collega Tine Alleman, die een diploma bio-ingenieur milieutechnologie op zak heeft, startte in 2014 bij De Watergroep als procesingenieur waterbehandeling. Zij is er verantwoordelijk voor het ontwerp en de opstart van nieuwe waterproductiecentra, en de procesmatige ondersteuning bij exploitatie.

De Watergroep stelt tientallen ingenieurs tewerk in vaak uiteenlopende functies. Wat maakt jullie job hier interessant en waardevol?

Simon Stevens: ‘Toen ik hier begon, was dat in een technische functie, als projectingenieur. Vandaag geef ik als manager Riopact leiding aan een twintigtal mensen en is mijn job minder technisch, maar kan ik wel mee het beleid bepalen. Vroeger werkte ik in de drinkwaterproductie, een heel sterk gereguleerde markt, en nu werk ik rond afvalwaterzuivering, wat commerciëler is. Gemeenten moeten voor ons kiezen voor hun rioolbeheer, waardoor ik dus ook regelmatig contact heb met gemeentebesturen.  

‘Toen ik net afgestudeerd was, heb ik een tijdje voor een bouwbedrijf gewerkt. Ik besefte al snel dat ik iets anders zocht, een job met meer maatschappelijke impact. Dat aspect heb ik hier gevonden.’

Tine Alleman: ‘Bij het ontwerp van nieuwe waterproductiecentra ga ik na welke verschillende behandelingsstappen nodig zijn om een optimale drinkwaterkwaliteit te garanderen aan onze klant. Hoe kunnen we daarin constant op zoek gaan naar betere technieken die in staat zijn om ook nieuwe componenten uit het water zuiveren? Dat is een maatschappelijk relevante job, met een belangrijk duurzaamheidsaspect. En dat was voor mij echt een vereiste toen ik op zoek ging naar mijn eerste baan.’

De Watergroep is een autonoom overheidsbedrijf, en de openbare sector wordt doorgaans niet meteen geassocieerd met begrippen als innovatief of dynamisch.

Tine Alleman: ‘Ik werk hier mee aan innovatieve behandelingsconcepten voor ons drinkwater, waardoor we bijvoorbeeld minder chemicaliën moeten toevoegen. We doen dat niet alleen via desk research. Sommige van deze concepten testen we eerst op pilootschaal uit voordat ze op industriële schaal gebouwd worden. Daarnaast proberen we in het  waterbehandelingsproces meer duurzaam en circulair te denken en te handelen. Zo kunnen we reststoffen opnieuw als grondstof gebruiken in ons productieproces, of worden deze als secundaire grondstof ingezet in verschillende andere sectoren.

‘Een maatschappelijk relevante job, met een belangrijk duurzaamheidsaspect, dat was voor mij echt een vereiste’

Tine Alleman
bio-ingenieur milieutechnologie

Simon Stevens: ‘Ik denk dat de buitenwereld vaak onderschat hoe vernieuwend onze projecten zijn, en hoe groot de maatschappelijke impact is die je als ingenieur kunt hebben. Toen ik hier binnenkwam, was ik amper 24 jaar. Maar ik kon al meteen meewerken aan een ambitieus project voor de drinkwatervoorziening van Leuven. En vandaag help ik de waterlopen schoon te houden. Dat zijn toch projecten waar je best trots mag op zijn?’

Wat maakt jullie job als ingenieur zo interessant en uitdagend?

Simon Stevens: ‘We krijgen veel vrijheid en verantwoordelijkheid, en dat werkt heel stimulerend. Toen ik in de privésector werkte, had ik het gevoel dat de structuur daar een stuk hiërarchischer was en dat ik zelf minder kon bijdragen. Bij De Watergroep wordt van mij verwacht dat ik beslissingen neem.’

Tine Alleman: ‘Van bij mijn eerste werkdag hier kreeg ik het gevoel heel goed omringd en begeleid te zijn. Ik mocht zelf al meteen nieuwe concepten uitdenken. Maar tegelijk kon ik terugvallen op een peter of meter die me advies en feedback gaf. Daarnaast – en wat mij betreft minstens zo belangrijk – biedt De Watergroep een hele ruime waaier aan opleidingen.’

‘Dat zijn niet alleen technische opleidingen, maar het kan bijvoorbeeld ook over projectmanagement en leidinggeven gaan. Want als ingenieur word ik geacht projecten te coördineren en mensen aan te sturen. Ik vind het bijzonder motiverend dat ik hier zoveel vrijheid krijg: elk jaar ontvang ik een planning met projecten die tegen een bepaalde deadline klaar moeten zijn. Maar voor de concrete uitvoering en invulling ben ik zelf verantwoordelijk.’

Ingenieurs zijn vandaag bijzonder in trek op de arbeidsmarkt: waarom kiest een jonge ingenieur uitgerekend voor De Watergroep?

Simon Stevens: ‘Je krijgt hier veel kansen en een ruime verantwoordelijkheid. De Watergroep investeert elk jaar zowat 150 miljoen euro in nieuwe drinkwaterinfrastructuur, je wordt dus bij veel projecten betrokken. Maar tegelijk heeft het bedrijf oog voor je work-lifebalans. Ik heb nu twee jonge kinderen, en ouderschapsverlof opnemen was geen enkel probleem.’

‘De buitenwereld onderschat hoe vernieuwend onze projecten zijn, en hoe groot de maatschappelijke impact is die je als ingenieur kunt hebben’

Simon Stevens
ir. bouwkunde

Tine Alleman: ‘Ik heb in mijn job veel interactie met mensen op het terrein, en ik krijg de kans om nieuwe ervaringen op te doen en kennis op te bouwen. Ik vind het heel belangrijk dat dit geen job is waar ik elke dag van ’s ochtends tot ’s avonds achter mijn bureau zit.’

‘Technisch kunnen we vandaag al onvoorstelbaar veel: zelfs het vuilste afvalwater kan gezuiverd worden tot drinkbaar water. Daar staat dan tegenover dat sommige technologieën nog niet volledig op punt staan, of gewoonweg nog te duur zijn. Ik vind het bijzonder leerrijk om dat af te toetsen met andere stakeholders. Academisch of fundamenteel onderzoek is heel interessant, maar ik heb ook geleerd om als ingenieur op zoek te gaan naar wat financieel haalbaar en praktisch toepasbaar is binnen een bepaalde context.’

Is de ingenieur van de toekomst ook en vooral iemand die veel meer multidisciplinair moet werken?

Simon Stevens: ‘Als je verhalen van al wat oudere ingenieurs hoort, blijkt toch wel dat de invulling van de job heel fel veranderd is. Vroeger was de wil van de ingenieur min of meer wet, anno 2019 moet je als ingenieur veel meer overleggen met alle partijen en openstaan voor uiteenlopende belangen. Vandaag moet je als ingenieur werken vanuit een integrale aanpak en thuis zijn in verschillende materies: naast je technische expertise moet je ook kennis hebben van onder meer ICT, wetgeving, marketing, budgetbeheer … En dat maakt de job alleen maar boeiender.

Zin om mee te werken aan zuiver en gezond drinkwater? Meer info op www.dewatergroep.be

 

Over De Watergroep

De Watergroep is een integraal waterbedrijf dat diensten levert binnen de hele waterketen. Via een netwerk van 34.000 kilometer leidingen bedient het 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. Dit maakt De Watergroep tot het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. De Watergroep beschikt over 85 grondwaterwinningen en 5 oppervlaktewaterwinningen, samen goed voor een drinkwaterproductie van 130 miljoen m³ per jaar. De Watergroep is ook een partner in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten via Riopact, een samenwerkingsverband met Aquafin. Aan industriële klanten levert De Watergroep proceswater op maat. Het bedrijf trekt volop de kaart van duurzaamheid en innovatie en staat zo in voor een robuuste, toekomstgerichte watervoorziening.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.