Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Welkom in het centrum van de energietransitie

Chris Peeters, CEO en Peter Michiels, HR-directeur bij Elia ©Studio Dann

Alleen al in België heeft Elia vorig jaar een honderdtal nieuwe medewerkers aangeworven. Een echt groeibedrijf dus. En dat heeft alles met de veelbesproken energietransitie te maken. ‘Elia zit in het middelpunt van die omwenteling. Dat maakt ons bedrijf bijzonder interessant voor technische profielen die willen bijdragen aan het energiesysteem van de toekomst’, onderstrepen CEO Chris Peeters en HR-directeur Peter Michiels.

In de lobby van het hoofdgebouw van Elia, in de buurt van Brussel-Centraal, prijkt een wat vreemde constructie, ze heeft wat weg van een olieboortoren. Bij nader inzien gaat het om een maquette van een offshore grid, een soort stopcontact op zee om offshore windparken op het stroomnet aan te sluiten. Het bouwsel zet meteen de toon voor de richting die Elia uitgaat. Waren de stroomproductie- en distributie tot voor kort een puur onshore-gegeven, dan is het bedrijf nu ook volop actief op zee. ‘Elia ontstond pas in 2001, toen de distributie en het transport van stroom volledig werden losgekoppeld van de productie en verkoop’, vertelt Peeters. ‘Het bedrijf is sindsdien razendsnel gegroeid en geëvolueerd. We bouwden nieuwe competenties en expertise op, en in 2010 namen we 50Hertz, de beheerder van het elektriciteitsnet in Noordoost-Duitsland over. En sinds kort zijn we in België ook actief op zee. Ondertussen zijn we met meer dan 2.300 medewerkers, hoofdzakelijk technische profielen die systemen bouwen en onderhouden.’

De energiemarkt is de voorbije vijftien jaar ingrijpend veranderd. Wat was de impact van die transformatie?

Peter Michiels: 'Een deel van onze infrastructuur – de stroomkabels zeg maar – gaat al vele tientallen jaren mee, maar de digitalisering en de doorbraak van hernieuwbare energie veroorzaken een stroomversnelling. De energiemarkt wordt steeds meer een Europees gegeven, en dus werken we aan verbindingen over de grenzen heen. Ook binnenkort op zee.'

‘Als maatschappij evolueren we naar een koolstofvrijsysteem tegen 2050, en dat zal onder meer aan Elia te danken zijn', aldus Chris Peeters, CEO van Elia ©Studio Dann

'Tegelijk jaagt de digitalisering een stevige stroomstoot door de traditionele onderhoudswerkzaamheden van het Belgische stroomnet waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Onze mensen zijn tegenwoordig uitgerust met smartphones die ons toelaten hen heel snel en nauwkeurig te lokaliseren en contacteren in geval van incidenten of pannes, zodat ze sneller ter plaatse kunnen raken. Lijnen en posten inspecteren we binnenkort mogelijk met drones. De allernieuwste technologieën doen hun intrede in alle afdelingen van het bedrijf.'

Windenergie op zee is hot. Hoe ver reikt de rol van Elia?

Chris Peeters: 'Wij bouwen het ‘stopcontact op zee’, waar de energie van de windparken samenkomt en die we zo aan land kunnen brengen. We werken daarvoor samen met onderaannemers, maar de engineering en voorbereiding van die projecten zit bij ons. In een tweede fase doen we het onderhoud van die uiterst moderne installaties. Onderhoudstechnici zijn niet langer overal te lande op pad, we sturen ze ook op zee. Die mensen werken met gloednieuwe technologie, en ze worden vaak opgeleid in het buitenland, waar die nieuwe platformen gebouwd worden. Onze aanwezigheid in Duitsland is een grote troef. Duitsers staan in offshore-technologie al een stuk verder en via uitwisselingsprojecten steken we veel van elkaar op.'

Maakt die sterke technologische boost Elia ook populairder als werkgever? Ingenieurs en technische profielen zijn anno 2018 overal sterk gegeerd?

Peeters: 'Wij proberen in eerste instantie uit te dragen wie we zijn en waarvoor we als bedrijf staan. Heel wat mensen zijn sterk geïnteresseerd in de energietransitie, en Elia zit pal in het centrum van die beweging. We hebben contacten met heel veel spelers in de energiesector, met energieproducenten, bouwers van windmolenparken enz. Van ons wordt ook verwacht dat we het licht aanhouden, welnu, daar dragen we 24h/7 zorg voor vanuit ons controlecentrum. En als iedereen binnenkort zijn elektrische wagen zowat overal zal kunnen opladen, dan is het onze taak om te zorgen dat het Belgische elektriciteitssysteem blijft werken. Elia is het middelpunt van een nieuw energiesysteem dat zich razendsnel ontwikkelt en dat spreekt kandidaten aan. De economie trekt weer aan en Elia is al flink wat jaren een sterk groeiend bedrijf.'

'Een tweede factor is de specifieke context waarin wij opereren: een gereguleerd monopolie, omwille van de grote impact op de welvaart. Dit oefent een bepaalde aantrekkingskracht uit. Wie graag een maatschappelijke rol wil spelen en meer wil doen dan zomaar iets verkopen, zit hier goed op zijn plaats. We evolueren we naar een koolstofvrijsysteem tegen 2050, en dat zal onder meer aan Elia te danken zijn. Wie hier werkt, kan echt bijdragen aan het energiesysteem van de toekomst.'

In welke mate wordt een maatschappelijke inbreng verwacht?

Peeters: 'We staan midden in het energiesysteem en in die zin maakt die maatschappelijke inbreng gewoon deel uit van onze dagelijkse manier van werken. We hebben de voorbije jaren een enorme technische expertise opgebouwd. Als er een debat woedt over de kernuitstap, gaan wij ons niet moeien met de wenselijkheid daarvan. We kunnen wél de opties en consequenties op vlak van energiebevoorrading op een rijtje zetten en het debat objectiveren. In die zin zijn we beleidsondersteunend.'

'Je kan hier mooie projecten op lange termijn realiseren, waarvoor je elders soms niet de tijd of de middelen krijgt', zegt Peter Michiels, HR-directeur bij Elia ©Studio Dann

Michiels: 'Daarnaast zijn we een sterk verankerde lokale speler, mét heel wat internationale ervaring en contacten. Je kan hier mooie projecten op lange termijn realiseren, waarvoor je elders soms niet de tijd of de middelen krijgt.'

Ingenieurs en andere technische profielen zijn bij u aan het juiste adres, maar Elia rekruteert ook veel breder?

Michiels: 'Jawel, en dat heeft alles te maken met de maatschappij en de wetgeving die de voorbije jaren al even ingrijpend veranderd zijn als het energielandschap. Net omdat we in een gereguleerd monopolie werken, hebben we bijvoorbeeld nood aan flink wat nieuwe mensen met een juridische of economische achtergrond. We moeten altijd rekening houden met veel stakeholders en dat is niet altijd even gemakkelijk. We zijn geen start-up, maar er is veel dynamiek bij Elia, je komt zeker niet in een duffe werkomgeving terecht.'

Een thema waar je nog amper omheen kan, is de vraag naar een beter evenwicht tussen werk en privé. Hoe speelt Elia daarop in?

Michiels: 'Heel flexibel! Al onze vestigingen zijn ingericht als flexibele werkplekken, en waar de functie het toelaat kunnen mensen deels van thuis werken. Bij de werkplanning van mobiele ploegen houden we zoveel mogelijk rekening met de woonplaats en werkverplaatsingen van de medewerkers. Onze sites in Brussel zijn goed bereikbaar via het openbaar vervoer  - we zitten vlakbij het station - en ook bij de andere locaties zorgen we voor een goede mobiliteit. We proberen een leuke, flexibele kantooromgeving te scheppen omdat we almaar vaker in projectstructuren werken. Dan is het gewoon handig dat je je kan installeren waar dat het meest efficiënt is. Als iedereen in zijn eigen hokje zit, wordt dat een stuk lastiger.'

Bouw mee aan de energietransitie en ontdek onze openstaande vacatures via elia.jobs

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.