Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ingenieurs maken windmolens groter, beter, duurzamer

V.l.n.r. Benjamin Foubert, Tom Vermeersch, Geert Weymeis en Fabian Vinck. ©Christophe Ketels

Voor de Vlaamse kust verrijst een windmolenpark met de grootste turbines ter wereld. Een multidisciplinair team van Jan De Nul doktert ingenieus uit hoe het deze opdracht efficiënt en economisch tot een goed einde brengt. Met een flinke dosis creativiteit en een vlekkeloze communicatie, klinkt het bij vier betrokken ingenieurs.

Prijszetting

 ‘Tenders samenstellen is meer dan spreadsheets maken’
Fabian Vinck, Tender Engineer

Op 48 kilometer voor de kust van Zeebrugge bouwt Jan De Nul Group het zevende Belgische windmolenpark op zee, Northwester 2. ‘De 23 turbines hebben elk een capaciteit van 9,5 megawatt, de diameter van hun rotor bedraagt 164 meter. Het zijn de grootste windmolens ter wereld’, vertelt Fabian Vinck, tender engineer bij het offshore-departement van Jan De Nul, de afdeling die onder andere windmolenparken op zee bouwt. De voorbije jaren pionierde het bedrijf door mee te werken aan windmolenparken voor onze kust en die van Engeland, Finland, Denemarken, Duitsland en Taiwan.

Northwester 2 is een initiatief van Parkwind, dat met de steun van de Colruyt familie uitgroeide tot een leider in de Belgische offshore-windindustrie. Het koos voor de derde keer Jan De Nul als partner, mede dankzij het werk van het tenderteam waar Fabian deel van uitmaakt. ‘Wij maken een uitgebreid technisch en commercieel dossier. In dat tenderdossier stellen we de meest geschikte oplossing voor. Hiervoor doen we een beroep op de andere teams in het bedrijf, van de productieafdeling tot de juridische dienst. Op basis van ons dossier beslist de klant of hij met Jan De Nul in zee gaat. We zijn ook zijn het commerciële aanspreekpunt.’

‘Een internationale mix van het team is interessant en nuttig als je voor klanten wereldwijd werkt’
Fabian Vinck
Tender Engineer

‘We hebben verschillende nationaliteiten in ons tenderteam. Zo’n internationale mix is interessant en nuttig als je voor klanten wereldwijd werkt. Elk project is maatwerk. Wij komen bovendien met alle aspecten van een project in contact, uiteraard de technische kant, maar bijvoorbeeld ook verzekeringen moeten we in ons voorstel verwerken.’

‘De vooropleiding van mijn collega’s is sterk verschillend. Zelf studeerde ik geomatica en landmeetkunde’, vertelt Vinck. ‘Onze functie is trouwens een stuk spannender dan je zou denken. Een tender is geen calculator die cijfers in een Excel klopt. Dat neemt maar een klein deel van onze tijd in beslag. Daarnaast maken we technische documenten op, contacteren we onderaannemers, wonen we meetings met specialisten bij, …’

Design

‘Het prijskaartje moeten we altijd in het achterhoofd houden’
Tom Vermeersch, Project Lead Design and Engineering Department

Het tenderteam staat voortdurend in contact met Tom Vermeersch van de studiedienst, een ingenieur pur sang. Hij werkt al zijn hele carrière bij Jan De Nul, ondertussen tien jaar. ‘Ik ben begonnen als stabiliteitsingenieur in de afdeling civiele werken. De eerste zes jaar berekende ik bruggen, sluizen, kaaimuren, … Die ervaring komt ook goed van pas in de offshore afdeling. In eerste instantie leveren wij een conceptueel bouwkundig design waarop de tender engineers een prijs kunnen zetten. Als we het project winnen, starten we met het gedetailleerde design van de offshore structuren.’

‘Wij doen meer dan rekenen alleen: we staan in nauw contact met andere departementen en met de klant’
Tom Vermeersch
Project Lead Design and Engineering Department

Jan De Nul haalde de opdracht voor Northwester 2 vorige zomer binnen. ‘Tot nog toe besteden we het gedetailleerde design uit aan externe designers, maar het is de bedoeling dat zelf te gaan doen. .Omdat we graag alle kennis in huis hebben, zijn we nog op zoek naar goede krachten met deze achtergrond. Mijn team volgt  het contact met de externe designers op, verzorgt de communicatie met het designteam van de klant en uiteindelijk leveren we een gecertifieerd ontwerp af. Voor het zover is, moeten we risico’s inschatten, oplossingen bedenken, rekening houdend met de fabricage- en installatie-eisen, en erover waken dat het ontwerp economisch blijft. Dat commerciële aspect is enorm belangrijk. We kunnen ‘alles’, maar we moeten het prijskaartje voortdurend in de gaten houden.’

Daarnaast beklemtoont Tom het belang van een goede communicatie. ‘Wij doen meer dan rekenen alleen: we onderhouden nauwe contacten met andere departementen binnen Jan De Nul, met de klant en met de certifiërende partij van het project. En als de plannen in productie gaan, is de kous niet af. We blijven controleren. Geregeld komt er iets terug van installatie of moeten we extra checks inbouwen, nieuwe controles uitvoeren, enzovoort.’

Op 48 kilometer voor de kust van Zeebrugge bouwt Jan De Nul Group het zevende Belgische windmolenpark op zee, Northwester 2. ©Jan De Nul

‘We denken mee over de oplossingen van morgen’
Geert Weymeis, Teamlead Installation Analysis

Deze zomer start Jan De Nul met de installatie van de funderingen van Northwester 2. Daarna volgt de installatie van de kabels en tot slot installeert het team de turbines op de funderingen. Nog dit jaar moeten de molens energie opwekken. Begin volgend jaar is het park volledig operationeel en wekt het groene elektriciteit op voor 220.000 gezinnen.

Het is een doelbewuste strategie om de uitvoering van de werken zo kort mogelijk te houden, onder meer om de kostprijs van duur materieel binnen de perken te houden. Dat is een belangrijke klus voor het installatieteam van Geert Weymeis. ‘Wij zoeken de meest geschikte oplossingen om het werk uit te voeren. In nauw contact met Tom bekijken we bijvoorbeeld met welk schip we de funderingen meenemen en installeren op zee. Waar aan boord kunnen we ze leggen. Is het schip stabiel? Kan het dek zulke monopiles van 1.000 ton aan? Kan de kraan deze enorme palen hijsen, eerst van de kade op het dek en daarna van het schip in het water hijsen? De sleutel tot succes ligt in de voorbereiding.’

‘Windmolens op zee worden even groot als de Eiffeltoren’
Geert Weymeis
Teamlead Installation Analysis

Weymeis kijkt ook naar de toekomst. ‘Toen we met offshore begonnen, plaatsten we dezelfde windmolens op zee als die op het land. De komende jaren zullen de turbines groeien naar een rotordiameter van 250 meter en zijn ze quasi even groot als de Eiffeltoren. Ook de funderingen volgen een spectaculair stijgende trend. We begonnen enkele jaren terug met monopiles van 600 ton, ondertussen wegen de offshore monopiles het dubbele. In de toekomst gaan we vlot over de 2.000 ton. In nauw contact met alle spelers in de sector denken wij mee over de oplossingen van morgen, bijvoorbeeld met welke schepen we deze kanjers op zee gaan plaatsen. We werken daarom ook nauw samen met de nieuwbouwafdeling om onze nieuwe schepen die op de tekentafel liggen, af te stemmen op de noden van de industrie.’

Uitvoering

‘Samenwerken is essentieel’
Benjamin Foubert, Operations Manager

‘In offshore windenergie komen uiteenlopende disciplines samen. Het maritieme, want je zet schepen in. Grondmechanica, want je hebt interactie met de zeebodem. Soms ook baggerwerken. Hiervoor heb je ingenieurs nodig met verschillende achtergronden’, vertelt Benjamin Foubert, Operations Manager. Hij begon zijn carrière in het departement civiele werken. ‘Toen ik naar het buitenland wilde, kwam ik terecht op de afdeling die de kabels legt om de opgewekte stroom van de turbines met het elektriciteitsnet aan land te verbinden. Onze afdeling bestond toen uit vijf personen. Zelf werkte ik mee aan boord van onze installatieschepen wereldwijd en was ik betrokken bij de nieuwbouw van ons grootste kabellegschip Isaac Newton.’

‘Het belangrijkste als ingenieur is je probleemoplossend vermogen, dat je creatief en out-of-the-box kan denken’
Benjamin Foubert
Operations Manager

Na enkele jaren keerde Benjamin terug naar kantoor en ondertussen telt zijn afdeling een 30-tal medewerkers. ‘Het is een misverstand dat je voor uitvoeringswerken permanent naar het buitenland moet. Ik ga regelmatig ter plekke poolshoogte nemen, maar daar blijft het bij. Bovendien doen we ook veel projecten in onze regio, het kantoor van Northwester 2 ligt in Oostende. Daar zit een heel team. Mijn taak bestaat erin al die mensen te managen. Daarvoor zetten we een rigide structuur op en bieden we alle medewerkers de nodige tools aan om hun werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ik bewaak het overzicht en de vooruitgang van onze projecten, maar ik ben niet betrokken bij alle details. Het komt erop aan te coördineren en de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten.’

Ervaring en interesses valideren vindt Benjamin bijzonder belangrijk. ‘Elke ingenieur studeert af met een persoonlijke voorkeur, zelf ben ik meer de man van de aanpak dan van de berekeningen. In een bedrijf als het onze zijn er mogelijkheden voor iedereen. Het belangrijkste is je probleemoplossend vermogen, dat je creatief en out-of-the-box kan denken. En je mag niet op je eilandje blijven zitten. Samenwerking wordt alleen maar belangrijker, zeker nu we steeds vaker sleutel-op-deur werken aannemen waar we instaan voor een volledig pakket, van het ontwerpen en installeren van de funderingen tot het plaatsen van de turbines en het leggen van de kabels.’

Een uitdagende job aan boord, op de werven of op kantoor? Meer info op jobs.jandenul.com

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.