Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Ingenieurs zijn meer dan techneuten'

'Onze opdrachten worden steeds complexer', vinden Mieke en Jan Fordeyn, broer en zus, ingenieurs bij Jan De Nul Group. ©Studio Dann

Mieke (48) en Jan (46) Fordeyn, broer en zus, studeerden samen en werken allebei al ruim twintig jaar bij Jan De Nul als ingenieurs. ‘Een ingenieur die enkel vaktechnisch denkt, botst vroeg of laat tegen zijn limieten. Onze opdrachten worden immers steeds complexer.’ Een pleidooi voor ingenieurs met expertise in financiën, wetgeving én soft skills, zoals holistisch denken, coachen en storytelling.

Zij studeerde voor burgerlijk ingenieur bouwkunde, hij voor burgerlijk ingenieur scheepsbouwkunde. Op dezelfde universiteit, in Gent. ‘Ik koos voor scheepsbouwkunde omdat het me fel interesseerde, maar ook omdat ik iets anders wou doen dan mijn zus’, lacht Jan. Tijdens het interview spelen ze voortdurend haasje-over en vullen ze moeiteloos elkaars zinnen aan. Jan en Mieke Fordeyn delen niet alleen dezelfde genen, maar ook een passie voor bouwkunde en waterwerken. Na hun studies startten ze hun loopbaan meteen bij Jan De Nul Group (JDN), met een jaartje verschil. ‘Je ziet wel vaker dat pas afgestudeerden bewust bij een familiebedrijf starten en er blijven plakken tot het einde van hun loopbaan. Een familiebedrijf betekent voor mij dat je samen ook echt één familie vormt, zoals bij JDN.’ Gegeerd waren ze zeker, broer en zus. ‘Wij waren slechts met vijf studenten in scheepsbouwkunde’, zegt Jan. ‘Dat aantal is in België de jongste twintig jaar gelijk gebleven. Peanuts, als je weet dat er in Delft jaarlijks meer dan honderd afstuderen in maritieme techniek.’

VAN BINNEN- NAAR BUITENLAND

Mieke is vandaag als Director International Division verantwoordelijk voor alle buitenlandse projecten. Jarenlang werkte en woonde ze in Dubai en Singapore, om drieënhalf jaar geleden terug te keren naar de heimat en internationale projecten aan te sturen. ‘Dat is het leuke aan JDN. Velen blijven hier lang, maar dat betekent niet dat je hier lang hetzelfde blijft doen. Je kan hier alle kanten uit, dat wordt ook gestimuleerd. Ik ben ooit gestart met betonberekeningen op het studiebureau van civiele bouw. Na twee jaar evolueerde ik richting waterbouwkundige werken en trok ik naar de werf in Zeebrugge, waar toen de buitenhaven werd uitgebouwd en een van onze cutters de Flanders Container Terminal opspoot.’ Ook Jan werkte er voor hij naar het buitenland trok.

INGENIEURS MET SCHRIJFSKILLS

Jan De Nul Group is actief in baggeren, civiele bouwkunde, milieu- en offshorewerken. De jongste jaren profileerde het bedrijf zich vooral in offshore-energieprojecten. Terwijl energiebedrijven die projecten vroeger in deelopdrachten opsplitsten, geven ze nu groepen als Jan De Nul een totaalopdracht. Deze beheersen immers alles: van grondverzet en kabels leggen over stenen storten tot funderingen en palen installeren. Die trend naar totaaloplossingen en sleutel-op-de-deurprojecten zien beide ingenieurs in alle domeinen waarin JDN actief is. Mieke: ‘Onze opdrachten worden daardoor steeds complexer. Er komt niet enkel technische kennis bij kijken, maar ook financiële en juridische. Vroeger waren we puur uitvoerder. Nu heeft de klant een probleem en wij moeten het oplossen. Dat is ook wat mijn broer Jan doet (lacht luid).’ 

Mieke (48) en Jan (46) Fordeyn, broer en zus, studeerden samen en werken allebei al ruim twintig jaar bij Jan De Nul als ingenieurs. ©Studio Dann


Jan: ‘Klopt. Ik coördineer als Assistant Director Project Development & Conceptual Design studies die buiten het klassieke aanbestedingstraject en buiten onze klassieke waterbouwkennis vallen. We zijn nu bezig met een kustverdedigingsproject via strandopspuiting. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de gewassen in het achterland geen schade oplopen door zoutwaterintrusie, en dat strand en duinen er natuurlijk uitzien. Daarvoor gaan we in zee met onder andere een landschapsarchitect en een ecologisch bureau. Die verschillende actoren moeten allemaal dezelfde taal spreken.’

Anders gezegd: een ingenieur die vandaag enkel een techneut is, stoot vroeg of laat op zijn limieten. Hij moet mensen kunnen coachen, op één lijn krijgen. Bovendien moet hij het goed kunnen uitleggen, benadrukken Mieke en Jan. ‘Onze opdrachtgever moet zijn project verkopen aan niet-technische mensen: overheden, investeerders of raad van bestuur. Wij moeten dus een verhaal creëren en zorgen dat ons dossier toegankelijk en aangenaam leesbaar is. We moeten kunnen schrijven, iets waarvoor ingenieurs niet zijn opgeleid. Je moet dus blijven studeren om missing links bij jezelf in te vullen.’

KENNIS CLUSTEREN

Een andere opvallende trend: risico’s die vroeger door de opdrachtgever genomen werden, komen nu bij JDN terecht. Jan: ‘Wanneer we in competitie zijn, moeten we de risico’s begroten en de grenzen opzoeken van wat rekentechnisch mogelijk is. Daarvoor moeten we soms op zoek naar externe experts, zoals zeer gespecialiseerde studiebureaus. Onze ingenieurs krijgen een allround opleiding zodat ze die gespecialiseerde bureaus kunnen coachen en opvolgen. Het idee dat we alles in eigen huis kunnen oplossen, verdwijnt een beetje.'

Wij werken samen met concurrenten. België is te klein om ruzie te maken: het is belangrijk een brede kijk te hebben
Jan Fordeyn
Assistant Director Project Development & Conceptual Design

'Dat dwingt je als ingenieur je open te stellen en samen te werken met andere bedrijven. Zo hebben we veel energie gestoken in de oprichting van een bedrijvencluster in de maritieme sector. Met Coastbusters zoeken we naar technieken om biologische processen in te zetten in kustverdediging. Wij doen dit samen met vijf bedrijven. Wereldwijd is het vaak tegen elkaar opboksen, maar België is te klein om ruzie te maken. We leren ook veel van elkaar. Het is belangrijk een brede kijk te hebben.’

HOLISTISCH DENKEN

Om de ingenieurs van de toekomst te vormen, richtte JDN twee jaar geleden de JDN Academy op. Mieke: ‘Op basis van concrete cases en zaken die fout liepen op een werf, bieden we niet enkel technische maar ook financiële en juridische kennis aan. En natuurlijk ook soft skills.’ Beide ingenieurs betreuren dat ze die laatste nooit op de schoolbanken leerden. Jan: ‘Tijdens je studies leer je alles eerst in stukjes te verdelen, die apart op te lossen en dan pas alles samen te voegen. Maar dat oude principe divide et impera gaat vandaag niet meer op: ingenieurs moeten nu veel holistischer denken en goed kunnen managen.’

Je runt hier als ingenieur als het ware al snel een kmo
Mieke Fordeyn
Director International Division bij Jan De Nul

JDN Group is voortdurend op zoek naar ingenieurs om in te zetten op internationale projecten, maar vindt die moeilijk. Mieke: ‘The war on talent is on: er is veel meer vraag dan aanbod en daarom moeten wij ook over de landsgrenzen heen kijken.’ Nochtans, wie leergierig is en graag de wereld wil zien, krijgt bij JDN snel kansen en verantwoordelijkheid. ‘Je begint met één schip, daarna krijg je meerdere schepen op één project, daarna begin je projecten te leiden en krijg je complexere opdrachten en contracten. Je runt hier als ingenieur als het ware al snel een kmo’, besluit Mieke.

Meer info op jobs.jandenul.com

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.