opinie

Behendig omgaan met open innovatie

Door de snel evoluerende internationale context verandert de manier waarop bedrijven zakendoen razendsnel. Innovatie centraal zetten in uw bedrijfsstrategie wordt een kwestie van overleven. Dat lukt alleen als uw organisatie, door één visie verbonden, voluit de kaart trekt van creativiteit en openheid. We zitten midden in een revolutie van ontwikkelingen rond technologie en data die de markten en de klantenverwachtingen fundamenteel verandert. Nieuwe disruptieve zakenmodellen als Uber of Airbnb zien het licht en transformeren hele sectoren in erg korte tijd. Het resultaat? Een niet aflatende druk op bedrijven om innovatie centraal te plaatsen in alles wat ze doen. Om in zo’n onstabiele omgeving succes te oogsten, moet u een flexibel innovatiemodel ontwikkelen dat helpt om uw zakenmodellen opnieuw uit te vinden. Alleen bedrijven die innovatie in het hart van hun ervaringen, processen en zakenmodellen inschrijven, zullen de race winnen. Speed to market en de transformatie van de klantenbeleving zijn daarbij van cruciaal belang.

Ter discussie

Als u innovatie niet inschrijft in de bedrijfsstrategie, dan neemt vaak één afdeling het heft in handen, bij productie - bedrijven is dat klassiek de R&D-afdeling. Vele bedrijven beheersen die klassieke, door technologie gedreven innovatievorm goed, en het funnelmodel bewijst daar zijn diensten. Maar het resultaat is meestal alleen maar incrementele innovatie. Vandaag volstaat dat niet meer. Om te overleven, moet u uw strategieën en zakenmodellen vaker en meer fundamenteel ter discussie stellen en vernieuwen. Daartoe moet u niet alleen alle bedrijfsgeledingen bij innovatie betrekken, het proces moet ook naar buiten toe opengetrokken worden.

Openheid centraal

Open innovatie is het resultaat van een evolutie om meer bedrijfsoverschrijdend te werken. In de autosector werken veel spelers bijvoorbeeld al enkele decennia nauw samen met hun leveranciers. Op die manier werden externe ideeën binnengebracht in het R&D-proces. Dat concept is vandaag geradicaliseerd en uitgebreid. Daarbij wordt vooral de klant betrokken bij het innovatieproces. Bij veel succesvolle innovatietrajecten ligt het accent niet op technolgie, maar op klantgestuurde of downstream innovatie. De klant staat daarbij eindelijk écht centraal: die wordt zoveel mogelijk bij het proces betrokken, vanaf het ontstaan van het idee over de selectie van de voorstellen tot feedback op prototypes en implementatie. Maar echte collaboratieve innovatie gaat verder dan openheid naar louter klanten en leveranciers. Ook externe experts, kennisinstellingen, venture kapitalisten en andere bedrijven kunnen dankbaar betrokken worden in het innovatieproces. Dergelijke openheid geeft innovatie zuurstof: ideeën kunnen vrij circuleren en getoetst worden, en feedback kan al in een vroeg stadium vergaard worden bij verschillende partners. Voorwaarde is natuurlijk dat er bedachtzaam wordt omgesprongen met intellectuele eigendom, maar daar bestaan tools voor.

DNA

Succesvolle innovatie staat of valt met de verankering van creativiteit en openheid in het DNA van uw onderneming. Daarvoor hebt u een overkoepelende visie nodig, die de hele organisatie drijft. Bij EY is die visie 'Building a beter working world'. Alles wat we doen heeft daar een link mee. Dat stimuleert al onze medewerkers om gefocust te blijven en voortdurend te vernieuwen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud