Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De innovatietrechter van idee tot lancering

©EY

Zonder innovatie heeft uw bedrijf geen toekomst. U gaat er dan ook maar beter professioneel en efficiënt mee om. Dat kan door uw innovatieproces als een trechtermodel te beheren. Cruciaal in dat proces? Besteed in elke fase voldoende aandacht aan financiering.

1 Basisonderzoek

Aan het begin van de trechter ligt de bredere wereld, waarin zich nieuwe technologie, mogelijkheden en trends ontwikkelen. Researchbedrijven en trendwatchers houden de vinger aan de pols van de nieuwe ontwikkelingen in kennisinstellingen, bij concurrenten, in de markt en bij de klanten. Die bevindingen worden gebundeld in rapporten, openbaar gemaakt in conferenties of white papers en belanden zo binnen de bedrijfsmuren. Daar vormen ze de initiële prikkel voor innovatie.

2 Idee-generatie

Gevoed door deze eerste stap, borrelen de ideeën in bedrijven op. Uw innovatie valt of staat met de reactie van uw medewerkers op nieuwe ideeën. Bedrijfscultuur is daar een belangrijk aspect. De ideeën mogen niet in de hoofden van mensen blijven zitten, maar moeten hun weg vinden naar de trechter. Want om een paar goede innovaties succesvol in de markt te zetten, hebt u een voldoende grote instroom nodig. De creativiteit van uw medewerkers moet u koesteren en ondersteunen.

3 Selectie en waardering

Zodra de ideeënmotor op gang gekomen is, moet het kaf van het koren gescheiden worden. Dat is een delicaat evenwicht: te veel en te wilde ideeën verzwaren het proces nodeloos, te weinig en te conservatieve ideeën zorgen voor bloedarmoede in de funnel. Vroeger gebeurde de selectie door slechts een aantal innovatiespecialisten, maar die tijd ligt achter ons. Ideeën selecteren en waarderen gebeurt het best collectief, iteratief en open: betrek zoveel mogelijk kennis bij deze fase van het proces.

Matthew Taylor, Bekaerts nieuwe CEO, focust bij innovatie op snelheid en zet de klant centraal. Innovatie is bij de wereldmarktleider in staaldraadproducten een gestructureerd proces dat het volledige traject van ideeëngeneratie tot marktintroductie bestrijkt. Het wordt gemanaged als een trechtermodel en ondersteund door het platform van CogniStreamer. Strategische innovaties worden apart gekoesterd.

De businessplatformen van Bekaert werken aan voortdurende product- en procesverbeteringsprogramma's, ondersteund door het funnel- of stage-gatemodel dat innovatie beheert als gestroomlijnd end-to-end proces van ideeëngeneratie tot lancering. Die innovatieve inspanningen worden met de bedrijfsstrategie gealigneerd door een team dat instaat voor het volledige innovatieproces. Het proces wordt ondersteund door het CogniStreamer platform, dat de ideeën van de 6.000 leden van de internationale Bekaert-community verzamelt en interactief evalueert op haalbaarheid en kansen. Geselecteerde ideeën worden goedgekeurd, gesteund, verbeterd en klaargestoomd voor ontwikkeling en implementatie. Bekaert gaat ook extern op zoek naar samenwerking en kruisbestuiving. Het bedrijf streeft naar open, collaboratieve innovatie en cocreatie met klanten en leveranciers, maar ook met onderzoeksinstellingen en universiteiten, waarmee het wereldwijd strategische R&D partnerships afsluit.

Strategische innovatie

Het strategische innovatieproces daarentegen wordt door het innovatieteam gekoesterd in een aparte omgeving, op afstand van het dagelijkse operationele gebeuren. Omdat er gewerkt wordt aan radicale innovaties, moet er omgegaan worden met grote onzekerheden op technisch, marktgebied en op gebied van middelen en organisatorische fit. Die onzekerheden worden eerst zoveel mogelijk gereduceerd in opeenvolgende fases, waarbij experimenteren en aftoetsen aan de verwachtingen van mogelijke klanten elkaar aflossen. Zodra er meer zekerheid is over de combinatie product-markt, wordt de ontwikkeling voortgezet in een stage-gate model. Ook via Corporate Venturing, een aparte entiteit bij Bekaert, wordt al sinds meer dan 10 jaar in strategische innovatie geïnvesteerd. Daarbij worden minderheidsparticipaties genomen in start-ups met veelbelovende technologie die complementair kan zijn voor Bekaert. Vaak gebeurt dat rechtstreeks, soms ook via durfkapitaalfondsen die zich vooral richten op schone technologie en nieuwe materialen.

Laat uw medewerkers en externe partners ideeën selecteren, waarderen en vooral: telkens opnieuw aanpassen en verbeteren. Om u bij die fase te helpen, bestaan er interessante tools. CogniStreamer, partner van EY, levert een uitstekend platform (zie artikel p. 6-7). Ook subsidie en fundinginstrumenten hebben in deze fase hun toegevoegde waarde. Als u in een vroeg stadium naar de gespecialiseerde kapitaalmarkt trekt, krijgt u meteen feedback van experts over de waarde van uw ideeën. Ook crowdfunding is een interessant instrument. Bouw een reality check in: is de buitenwereld geïnteresseerd in uw ideeën? Dat behoedt u voor grote flaters. Uiteraard is ook intellectueel eigendom (IP) in deze fase belangrijk. Is er voldoende ‘Freedom to Operate’ voor een bepaald idee? Kan het beschermd worden? Octrooien kunnen zowel een offensieve, defensieve of fiscale meerwaarde bieden, die best vanaf de selectiefase in rekening gebracht wordt.

4 Prototyping

In deze fase van de funnel gaat het over planning, ontwikkeling en testen van de meest veelbelovende en volwassen ideeën. Kies voor een realistische iteratieve planning met zoveel mogelijk tussentijdse, toetsbare mijlpalen. Heel veel starters blijven te lang in hun hoekje werken. Werk eerst aan een zo eenvoudig mogelijke versie van het product, een zogenoemd minimum viable product, en win daarmee zo snel mogelijk informatie in bij externe experts, potentiële klanten en geldschieters. Trek daar lessen uit en ga opnieuw naar de ontwerptafel, voeg feature per feature toe en toets telkens opnieuw aan de realiteit. Houd bij de planning en de fasering rekening met de financieringsinstrumenten. Er zijn diverse instrumenten die de verschillende fases van de ontwikkeling financieren, bijvoorbeeld voor de prototyping van een minimum viable product. EY helpt bedrijven in deze fase bij taken als de zoektocht naar subsidies, externe partners en experts, zodat het bedrijf zich op de kern van het proces kan blijven richten.

5 Implementatie

Het innovatieproces stopt niet met een succesvol prototype: de innovatie moet nog geïmplementeerd worden. Door de opstart van productie en verkoop is dit de meest kapitaalintensieve fase. Dit wordt ook wel de ‘vallei des doods’ genoemd: het risiconiveau in deze fase is voor de overheid te

laag om te subsidiëren, terwijl klassieke investeerders traditioneel pas met geld over de brug komen in de groeifase. Heel veel start-ups sterven in deze fase. Gelukkig worden investeerders en overheden zich bewust van die fundingkloof. De overheid lanceerde intussen enkele initiatieven en ook grotere businessangels en investeringsfondsen laten zich niet onbetuigd. Het is levensnoodzakelijk om op de ‘vallei des doods’ te anticiperen. Zoek tijdig naar geschikte instrumenten, en stem uw planning en targets daar al in een vroege fase op af.

©EY

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.