Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Innoveren meer dan ooit absolute noodzaak

©EY

De economische crisis remt groei en kortwiekt marges. Besparingen brengen geen soelaas. Maar innovatie biedt ongekende mogelijkheden, die onze manier van zakendoen de komende decennia grondig veranderen. We analyseren zes megatrends aan de basis van deze revolutie.

1 Ondernemerschap boomt

Ondernemingen die de mogelijkheden van digitale ontwikkelingen grijpen zijn de winnaars van morgen. Wie dat niet kan, dreigt alles te verliezen. Dé succesfactor is open, collaboratieve innovatie. Daar is een culturele omslag voor nodig, waarbij high-impact entrepreneurship en creativiteit centraal staan, factoren die wereldwijd steeds meer impact hebben op groei en welvaart.

2 Gezondheid opnieuw uitgevonden

Mobiele technologie, demografie en kostendruk zijn de convergerende krachten achter een grondige transformatie in de gezondheidszorg. Een explosie in Big Data en mobiele gezondheidstechnologie maakt het mogelijk in real-time informatie over onze gezondheid te verzamelen en te verwerken. De focus ligt op gezond gedrag, preventie en real-time zorg. Tal van nieuwe, flexibele spelers profileren zich vandaag in die lucratieve markt

3 De toekomst is digitaal

De convergentie van sociale media, mobiel, cloud en Big Data verandert wereldwijd onze manier van zakendoen. Trends als het Internet of Things, Big Data, 3D-printing en drones bieden ongekende mogelijkheden om nieuwe markten te betreden, innovatieve producten en zakenmodellen te ontwikkelen. Maar deze revolutie brengt ook uitdagingen mee: nieuwe concurrentie, veranderende klantenverwachtingen en ongekende eisen qua transparantie, privacy en cyberveiligheid.

4 Globalisering maakt opkomende markten dynamischer

Snelgroeiende economieën in het Oosten en Zuiden worden voortgestuwd door de groeiende vraag van ontluikende middenklassen. Ze worden bediend door start-ups die via crowdsourcing en freelance platforms innovatieve goedkope producten en diensten aanbieden op maat van onvervulde behoeften. Bedrijven met internationale ambities dienen daar rekening mee te houden door procesinnovatie, het flexibel invullen van hun strategie en het aanboren van alternatieve kapitaalbronnen.

5 De wereld verstedelijkt in ijltempo

De snelle verstedelijking in opkomende en volwassen markten wordt met argusogen opgevolgd door multinationals die azen op nieuwe afzetmarkten. Maar om die nieuwe urbanisatie te ondersteunen, moet dringend werk gemaakt worden van inkomensherverdeling en van investeringen in infrastructuur, voedselvoorziening en gezondheidszorg.

6 Innoverend omgaan met onze planeet

Groeiende vraag en een verschuivend aanbod stimuleren innovatie in de energie- en grondstoffensector. Resultaat? Zowel de traditionele als nieuwe hulpbronnen worden beter aangeboord. Desondanks zullen ecologische, geopolitieke en economische veranderingen storingen blijven veroorzaken in de toeleveringsketen. Bedrijven die daar innovatief mee omgaan, kunnen zich onderscheiden van de concurrentie.

Conclusie

Deze zes megatrends bepalen de manier waarop we de komende decennia zakendoen. Wilt u daarvan profiteren? Dan focust u zich beter vandaag al op innovatie. Een holistische blik op innovatie is hierbij een absolute troef. Hoe? Maak van innovatie een prioriteit in uw bedrijfsstrategie, zakenmodel en processen. Veranker creativiteit, openheid, ondernemerschap en innovatief denken in de bedrijfscultuur. En beschouw innovatie als een proces dat flexibel en open is. Betrek ook externe experts, kennisinstellingen, venture kapitalisten en andere bedrijven. Voorzie tijd, ruimte en vooral geld om te experimenteren. Verken tot slot externe financieringspistes zoals crowdfunding, durfkapitaal en overheidsmaatregelen.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.