Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Open innovatie is beheersbaar proces

Hein De Keyzer en Thomas Sileghem

Bedrijven raken steeds meer overtuigd van de noodzaak om innovatie gestructureerd aan te pakken. CogniStreamer faciliteert collaboratieve innovatietrajecten met software - modules, opleiding en trajectbegeleiding. CEO Hein De Keyzer laat, samen met Thomas Sileghem van EY, zijn licht schijnen op open innovatie als beheersbaar proces.

Wat is het idee achter open of collaboratieve innovatie?

Hein De Keyzer: ‘Bedrijven beschikken over een enorme voorraad aan kennis, en van die voorraad wordt meestal maar een fractie gebruikt. Innovatie kan spontaan ontstaan, maar dat vraagt tijd. Innovatie gaat over het verbinden van kennis, en die kennis zit in het hoofd van mensen. Je moet er dus voor zorgen dat ideeën elkaar op een gestructureerde manier kunnen kruisen. Je intensifieert het innovatieproces enorm als je er focus aan geeft en het opentrekt, zowel binnen als buiten de bedrijfsgrenzen.’

Hoe helpen jullie bedrijven om hun innovatieprocessen open te trekken en te focussen?

De Keyzer: ‘We analyseerden innovatieprocessen, zowel incrementele als disruptieve, zowel technologypush- als marketpull-innovatie, en bestudeerden welke menselijke interacties daarbij komen kijken. Er zijn zo’n 150 geïdentificeerde stappen in het innovatieproces, maar grofweg komt het er telkens weer op neer de juiste mensen en de juiste ideeën met elkaar te verbinden. Op basis van dat inzicht hebben we onze softwareplatforms en onze diensten ontwikkeld. Daarbij gaat het niet alleen om het capteren van ideeën, maar ook en vooral over het selecteren en valoriseren ervan, het stimuleren en ontwikkelen van clusters ideeën en het begeleiden van concepten door het traject tot aan de implementatie.’

Welke technologie gebruiken jullie daarbij?

De Keyzer: ‘Onze softwaremodules maken volop gebruik van de talloze mogelijkheden van internet, Big Data en sociale media om samenwerking te verdiepen en te verbreden. Daar komt nog een laag semantische technologie bij, zeg maar een soort artificiële intelligentie die verbanden ontdekt in op het eerste gezicht niet-gerelateerde gegevens. We reiken gemotiveerde mensen die een visie delen, de geschikte tools aan om samen te werken aan innovatie door de uitwisseling van ideeën, informatie en taken.’

Hoe verloopt dat in de praktijk?

De Keyzer: ‘Stel dat twee medewerkers in China en Brazilië onafhankelijk van elkaar aan een nieuwe shampooverpakking werken. De semantische technologie achter CogniStreamer labelt hun bijdragen in de kennisdatabanken van de onderneming automatisch met relevante kernwoorden. Daarin wordt dan proactief op zoek gegaan naar significante verbanden.

Wordt zo'n verband gevonden? Dan worden de betrokkenen uitgenodigd elkaars input te beoordelen, te kijken of ze relevante informatie voor elkaar hebben, of misschien een andere expert kennen die wellicht die informatie heeft. Maar er wordt ook top-down gewerkt: zo kunnen innovatiemanagers een uitdaging publiceren. Relevante experts in alle geledingen van de onderneming worden automatisch uitgenodigd om op de uitdaging te reageren. Op die manier ontstaan clusters van ideeën en mogelijkheden tot samenwerking, die de innovatiemanagers of de moderatoren van het platform ondersteunen en begeleiden, en eventueel naar een volgende procesfase gidsen. Door mensen en ideeën zo nauw te connecteren, krijg je een rijke voedingsbodem waarop innovatie kan gedijen.’

Hoe verloopt het concreet als een bedrijf met CogniStreamer van start gaat?

De Keyzer: ‘Het meest typische project is de integratie van duurzame innovatie in een bedrijf. Dat verloopt in drie fases. In een tweedaagse opleiding leggen we de mechanismen achter innovatieprocessen uit, zodat het innovatieteam de processen begrijpt achter de soorten innovatie en iedereen dezelfde taal spreekt. Vervolgens worden de eerste uitdagingen gedefinieerd, die in het verlengde van de bedrijfsstrategie liggen. In een tweede fase gaan we de software aanpassen aan de huisstijl en integreren met de ITsystemen. Ten derde begeleiden we het innovatieteam vanuit onze praktijkervaring bij het sturen en opvolgen van die eerste uitdagingen. Na die proeffase, die ongeveer zes maanden duurt, kan de klant het platform zelf sturen, en kan het proces opengetrokken worden naar het hele bedrijf.’

Wie over open innovatie spreekt, spreekt ook over innoveren over de bedrijfsgrenzen heen. Hoe faciliteren jullie dat?

De Keyzer: ‘Bij co-creatietrajecten helpen we klanten bij de samenstelling van een community van experts die mee kunnen werken aan innovatie. We hebben intussen zelf een netwerk opgebouwd van design - afdelingen in 25 universiteiten, die actief meewerken aan de door ons begeleide innovatietrajecten. Met Procter & Gamble, voorlopers in crowdsourcing, werken we zo al drie jaar intensief samen rond design. Uit die samenwerking zijn al een zevental innovaties ontstaan, waaronder een aantal die rijp zijn voor de markt. Als je echt radicaal wilt innoveren, kun je dat niet in een hoekje doen.

Maar als je over de bedrijfsmuren gaat samenwerken, worden veiligheid en intellectueel eigendomsrecht heikele thema’s. Ons platform heeft sterke veiligheidsmechanismen die flexibel ingesteld kunnen worden. Een andere manier om over de bedrijfsgrenzen heen te gaan is het koppelen met externe kennisbronnen. Zo bieden we een module aan die in een vroege fase in patentdatabases checkt of gelijkaardige innovaties al gepatenteerd zijn, zodat u geen nodeloze kosten maakt. Een andere tool zorgt ervoor dat patentaanvragen op het juiste moment ingediend worden.’

Hoe zien jullie de toekomst voor CogniStreamer?

De Keyzer: ‘CogniStreamer begon als een opdracht van R&D-afdeling van Bekaert om hun innovatieproces met een tool te ondersteunen. We bestaan als zelfstandig bedrijf sinds 2011. Ik heb collaboratieve innovatie razendsnel volwassen zien worden. We zijn begonnen met een kantoor in Kortrijk, maar intussen hebben we kantoren in Parijs, de VS en India, en een resem grote internationale klanten in portefeuille. Bedrijven als Bekaert, Case New Holland, ING, B-Post, KBC, Alcatel- Lucent, L’Oréal, BNP Paribas Fortis, Eastman, ABInbev, Heineken,… en de Indiase groep L&T werken allemaal met het CogniStreamer-platform.

Dit boekjaar zullen we onze omzet meer dan verdubbelen tot ongeveer anderhalf miljoen euro. Over drie jaar willen we bij de grote spelers in onze branche horen en die halen een omzet van om en bij de 10 miljoen euro. Dat lijkt ambitieus, maar we hebben goede papieren. Researchbedrijven Forrester en Gartner plaatsen ons intussen bij de top drie van innovatiesoftware. Ons platform is de katalysator van iets veel groters: het volledige innovatietraject begeleiden en managen. Nu de markt open innovatie ontdekt, hebben we een sterke partner nodig om onze groei te ondersteunen. Daarom trekken we samen met EY naar de markt om voor de klanten de beste innovatieoplossing te ontwerpen en te implementeren. We delen een visie over hoe dat moet gebeuren. Wij leveren het platform, zij de consultants. We zijn klaar voor de toekomst.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.