Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Risicofinanciering is een topsport

©Shutterstock

Het rendement op innovatie is vrij onzeker. Dus heb je een aangepaste manier nodig om innovatie te financieren: durfkapitaal. Nu ondernemen weer hip is, volgen de professionele financieringsinitiatieven.

In België bestaan er weinig zuivere durfkapitaalfondsen. Toch wil niemand de start-uptrein missen. De bereidheid om te luisteren naar het verhaal van jonge ondernemers groeit. Crowdfundinginitiatieven zien ook bij ons het licht, businessangels leveren hun bijdrage en succesvolle ondernemers steken hun nek uit. Voor grotere bedragen vinden Belgische hightechbedrijven en start-ups inmiddels hun weg naar buitenlandse, overwegend Angelsaksische, durfkapitaalfondsen. Maar voldoende geld vinden voor een start-up blijft topsport.

Investeringen in starters zijn vaak te risicovol om te financieren met een commercieel bankproduct. Zelfs durfkapitalisten laten vroege starters vaak links liggen. De overheid heeft een verantwoordelijkheid om daar met oplossingen voor de dag te komen. Want start-ups en jonge ventures juist begeleiden en financieren is van cruciaal belang. EY ondersteunt via EYnovation starters en groeiers, onder meer door kapitaalverschaffers aan te trekken en het traject te begeleiden.

Zichtbaarheid

Het gros van de innovatie gebeurt niet in start-ups, maar in kmo’s en grote ondernemingen. Ook daar moet innovatie concurreren om gefinancierd te worden. Klassieke uitbreidingsprojecten of investeringen die tot kostenreductie leiden, krijgen vaak makkelijker geld toegestopt. Innovatie moet zich daarom meer zichtbaar maken en tot uitdrukking komen in de financiële rapportering. Een discussie met uw geldschieters stopt niet bij de vermelding van uw nettoschuld per EBITDA ratio. U houdt uw aandeelhouders en bankiers maar beter op de hoogte van de volgende punten:

  • percentage van de omzet gerealiseerd door recent gelanceerde producten en diensten;
  • bestaande producten die onlangs nieuwe toepassingen kregen;
  • nieuwe producten in de pijplijn; percentage van uw personeelskosten besteed aan onderzoek en ontwikkeling;
  • bedrag van de onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringendie recentelijk geactiveerd werden;
  • ontvangen subsidies. Hoe beter uw financiers deze gegevens kennen en begrijpen, hoe meer ze geneigd zijn een innovatietraject te financieren.

Innovatie als groeimotor

Logischerwijze focussen investeerders en banken zich sterk op groei. Innovatie is een belangrijke groeimotor voor een onderneming. Een door EY ontwikkelde tool, de GrowthNavigator, detecteert het potentieel aan groei en geeft ook aan hoe die te realiseren. Een duidelijk en op innovatie gebaseerd groeiplan is de basis voor het verkrijgen van durfkapitaal en bancaire financiering. Een gerichte overnamestrategie is vaak onderdeel van het groeiplan. Maar door innovatie ingegeven acquisities creëren een aanzienlijke financieringsbehoefte.

Een professionele begeleiding van de transactie en een diepgaand boekenonderzoek zijn onmisbaar om de financiers over de brug te krijgen. Hetzelfde geldt voor de populaire samenwerkingsverbanden rond innovatie tussen grote bedrijven, start-ups en kmo’s. Ook hier zijn een boekenonderzoek en een duidelijke afbakening van de intellectueleeigendomsrechten van groot belang. Voor innovatie is geld nodig, en geld vinden is makkelijker voor een innoverend bedrijf. Toch zal enthousiasme niet volstaan als wapen. Financiële vaardigheden en de juiste begeleiding zijn minstens even belangrijk.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.