×

Strategie, cultuur en proces als ruggengraat

  • 18 juni 2015 15:04

Open, collaboratieve innovatie is efficiënter, maar ook complexer dan traditionele gesloten innovatie. Voldoende aandacht voor het aligneren met de bedrijfs - strategie, het creëren van een innovatie cultuur, het gebruik van de juiste tools en het afbakenen van samenwerkingsverbanden is dan ook broodnodig.