Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Heldere IT-architectuur start met duidelijke blueprint

Johan Van Looy, CEO inno.com ©Christophe Ketels

Een historisch gegroeide wirwar van applicaties en tools ruim je niet zomaar even op. Bij Vinçotte, de Belgische specialist inzake inspectie en certificatie, beseften ze dat maar al te goed. En dus belden ze inno.com.

Waarom iets niet sneller, efficiënter, beter kon? Marco Croon, sinds september 2015 CEO van Vinçotte kreeg vaker dan hem lief was het antwoord dat het ERP-pakket het niet toeliet. 'Maar wij zijn geen softwarebedrijf. IT is er om ons te ondersteunen en te versterken, niet om ons te beperken', klinkt het duidelijk.

Er was op vlak van IT bij Vinçotte, zoals in vele andere ondernemingen, een lappendeken ontstaan met veel verschillende softwarepakketten op maat van specifieke afdelingen. Die wirwar belemmerde de onderneming om zijn strategie van operational excellence waar te maken, merkt Marco Croon op.

Johan Van Looy, CEO inno.com ©Christophe Ketels

'We wilden het historisch gegroeide, steeds weer gecustomizede ERP-pakket ontmantelen en vervangen door iets wat overeenkomt met onze noden en onze strategie ondersteunt. De digitalisering van de processen moet leiden tot een efficiëntieverbetering van 20 procent. De vraag is dan: waar moeten we naartoe, en hoe gaan we dat traject aanvatten? Ik had nood aan iemand met IT-kennis die me kon aangeven naar welk soort landschap we moesten evolueren.'

Continuïteit verzekeren

Die expertise vond Marco Croon bij inno.com. 'Het verhaal van Vinçotte is zeer typisch', beseft Johan Van Looy, CEO van inno.com. 'Veel ondernemingen veronderstellen dat als iedereen op IT-vlak voor eigen deur veegt, de efficiëntie van het geheel er op vooruitgaat. Spijtig genoeg is de IT-afdeling in vele organisaties vaak niet meer dan een ober die de bestellingen van verschillende departementen noteert en uitvoert. Maar of wat gevraagd wordt de juiste keuze is voor de onderneming...'

We bewaken de juiste mindset en zorgen ervoor dat de onderneming niet meer in de val trapt van het overspecialiseren van software
Johan Van Looy
CEO inno.com

Om tot een meer doordachte IT-architectuur te komen, is een duidelijke blueprint het startpunt. Die tekent uit wat een onderneming, over afdelingen en departementen heen, nodig heeft. Een goede blueprint verduidelijkt ook meteen de prioriteiten en in welke volgorde het project moet worden aangepakt om efficiënt te verlopen zonder de continuïteit van een organisatie in gevaar te brengen.

'Vergelijk het met een huis verbouwen waarin iemand woont', illustreert Johan Van Looy. 'Je kan niet zomaar een muur weghalen of de verwarming een aantal weken afkoppelen. Ook voor een IT-project start je in een onderneming altijd met de bestaande infrastructuur die je niet zomaar kan weggooien.'

Geen rechter en partij

Marco Croon, CEO Vinçotte ©Christophe Ketels

Dat inno.com zelf geen software verkoopt, en ook geen bevoorrechte partnerschappen heeft met leveranciers, is een belangrijk voordeel. 'Sommige softwareleveranciers zeggen ons dat ze dit ook kunnen. Alleen: zij zijn dan tegelijk rechter en partij', zegt Marco Croon. 'De mensen van inno.com implementeren het project niet; daarvoor hebben we andere leveranciers. Zij zijn hier wél als architectuur-bewaker. Zij beoordelen de verschillende software-oplossingen en zijn de projectmanagers van de implementatie.'

Een belangrijke uitdaging is er ook op menselijk vlak. Een nieuwe manier van werken vergt heel wat change management. 'We bewaken ook de juiste mindset en zorgen ervoor dat de onderneming niet meer in de val trapt van het overspecialiseren van software', zegt Johan Van Looy. 'Onze mensen krijgen ook vragen van medewerkers van Vinçotte over de gevolgen van dit project voor hun werk. Hun job is ook om hen te sensibiliseren over wat er komt.'

Ik had nood aan iemand met IT-kennis die me kon aangeven naar welk soort landschap we moesten evolueren
Marco Croon
CEO Vinçotte

Wanneer Marco Croon tevreden zal zijn over de verbouwingswerken, is duidelijk. 'Als de field services zoveel als mogelijk gedigitaliseerd zijn en men niet meer naar de complexe ERP-implementatie verwijst om te zeggen dat iets niet lukt, dat iets niet sneller kan.’

En Johan Van Looy? 'Wij zijn tevreden als Vinçotte zijn strategische doelstellingen realiseert, maar vooral wanneer ze hun IT volledig zelf kunnen beheren. Het is niet ons doel om ergens een dag langer te blijven dan nodig is. Onze missie is afgerond als de verandering ingesleten is en de eigen crew het kan overnemen.'

De vier pijlers van bedrijfsarchitectuur

Bedrijfsarchitectuur slaat de brug tussen de bedrijfsstrategie en de vier sleuteldomeinen in de onderneming:

  • Mensen. Welke competenties zijn er nodig  om de nieuwe strategie te realiseren? Welke partnerships zijn daarbij opportuun?
  • Processen. Welke impact heeft een bedrijfsstrategie op de manier van werken?
  • Informatie. Welke informatie is nodig om de nieuwe bedrijfsvisie waar te maken? Welke bronnen zijn beschikbaar? En wat is de gewenste betrouwbaarheid en kwaliteit?
  • Applicaties/infrastructuur. Volstaan standaardopstellingen of is het nodig om toch iets unieks te creëren.

 

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.