Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Vangnet bij politieke en economische problemen

©Shutterstock

Nooit eerder kreeg Credendo Group zo veel aanvragen te verwerken. De kredietverzekeraar, met moedermaatschappij Delcredere, dekt bedrijven en banken in tegen politieke en commerciële risico’s die gelinkt zijn aan internationale handelstransacties. En die risico’s zijn nu dus talrijker dan ooit.

Credendo Group was vorig jaar goed voor 95 miljard euro aan verzekerde bedragen en boekte daarbij 371 miljoen euro aan premie-inkomsten. De groep is actief in 14 Europese landen en heeft 455 mensen in dienst, waarvan twee derde in Brussel. Credendo Group is zo uitgegroeid tot de op drie na grootste kredietverzekeraar in Europa en de zesde grootste wereldwijd.

Voor een organisatie die zich tot doel stelt bedrijven te helpen om zich in te dekken tegen politieke en commerciële risico’s, kon de officiële oprichtingsdatum van Delcredere nauwelijks beter gekozen zijn: 31 augustus 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog dus. Niettemin bestond de dienst toen eigenlijk al achttien jaar. In de nasleep van het vorige mondiale conflict had de regering immers reeds de Delcrederecommissie opgericht, die namens het ministerie van Economische Zaken financiële waarborgen verstrekte voor exporttransacties.

Belgische ondernemingen moeten buiten de mature markten gaan. Op lange termijn is de groei buiten Europa te vinden, in de opkomende economieën.
Dirk Terweduwe
CEO Credendo Group

Anno 2015 zijn de verzekeringsactiviteiten allang niet meer voornamelijk gericht op de buurlanden of de voormalige kolonies of directe buurlanden, maar wel op de opkomende landen. Dat is ook logisch, aangezien de risico’s buiten het clubje van de OESO-landen een stuk groter zijn, zoals de actualiteit afdoende bewijst. De politieke en commerciële risico’s die een invloed uitoefenen op het welslagen van exporttransacties of van investeringen in het buitenland zijn heel divers, gaande van wanbetaling door contractpartners over onteigeningen, staatsgrepen of betalingsproblemen op het niveau van het ontvangende land.

Open economie

De rol van een openbare exportkredietverzekeraar in een kleine, open economie als België, is evident. Ons land is op dit ogenblik wereldwijd de op twaalf na grootste exporteur van goederen, en op elf na van diensten. Op sommige vlakken zijn we zelfs wereldleider. Zo exporteert niemand meer margarine, diepgevroren groenten, vilttapijt, antivriesvloeistof,...

De Belgische uitvoer bedraagt meer dan 85 procent van het bruto binnenlands product. In die exportcijfers valt vooral het aandeel op van de chemische producten, waaronder ook farmaceutische producten vallen. Zij zijn goed voor bijna een kwart van de uitvoer. Andere belangrijke exportcategorieën zijn minerale producten, machines en uitrusting, en vervoersmaterieel.

Aandeel in Belgische export per continent (2014)

Ruim twee derde van de Belgische export gaat naar andere landen van de Europese Unie (EU), met onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste handelspartners. Maar door haar unieke karakter lijkt de EU meer op een binnenlandse markt, meent Dirk Terweduwe, CEO van Credendo Group. ‘Belgische ondernemingen moeten buiten de mature markten gaan. Op lange termijn is de groei buiten Europa te vinden, in de opkomende economieën.'

Dat lijken de Belgische bedrijven ook steeds meer te beseffen. Buiten de EU valt vooral de export naar Azië op. Die regio maakt al zo’n 11 procent van de Belgische uitvoer uit, en dit aandeel zou nog moeten blijven groeien. Ondanks de recente economische turbulentie hebben de opkomende landen in deze regio nog een groot potentieel. Terwijl Europa ploetert om de crisis achter zich te laten, zetten de Aziatische landen een forsere economische groei neer. Daarnaast hebben ze ook een snel aanzwellende middenklasse die hongert naar kwalitatieve producten.

Belgische goederenexport (in miljard euro)

Cultuurverschillen

Exporteren en in het buitenland investeren is veel meer dan een goed product maken, aldus Nabil Jijakli, Deputy CEO van Credendo Group. ‘Ondernemers denken soms dat het volstaat om kwaliteit te leveren. Ze vragen zich te weinig af hoe ze hun product verdeeld zullen krijgen in een land waar ze noch de markt, noch de gewoontes kennen.’

Het is een fundamentele fout om uit te gaan van eigen waarden als ‘professionalisme’ en ‘efficiëntie’, meent Nabil Jijakli. ‘In opkomende economieën zoals China of het Midden-Oosten is persoonlijk contact heel belangrijk. Het vergt tijd om een langetermijnrelatie op te bouwen. Een goed product op zich is dus geen garantie op succes.’

Verschillende rollen

‘Wij spelen als verzekeraar drie rollen’, zegt Frank Vanwingh, Deputy CEO bij Credendo Group. ‘De eerste is preventief, door aan te geven waar het verstandig is om zaken te doen en waar je beter weg blijft omdat het risico op wanbetaling er te groot is (zie kaderstuk).

Politiek risico op middellange en lange termijn

Wij adviseren daarnaast bij het monteren van exportdossiers, in het bijzonder op het vlak van de financiering ervan. Tenslotte keren we een schadevergoeding uit als het verkeerd loopt, bijvoorbeeld als de buitenlandse klant zijn factuur niet kan betalen ten gevolge van pakweg een burgeroorlog, deviezenschaarste of simpelweg door een commerciële mislukking.’

‘Beschouw ons maar als een vangnet bij economische en politieke problemen’, lacht Dirk Terweduwe. ‘Bij het begin van de financiële crisis in 2007/2008 bijvoorbeeld zagen we de interesse in onze diensten flink toenemen. Net zoals een centrale bank moet zorgen voor voldoende liquiditeit, moeten wij de internationale handel ondersteunen.’

Niet-betaling

Ondernemingen die snel groeien of relatief verre exportmarkten willen aanboren, botsen vaak op het probleem van lange betalingstermijnen. Vragen om een voorafbetaling lukt niet altijd. Om de productieperiode en leveringstermijn te overbruggen, hebben die bedrijven dus meer werkkapitaal nodig. Daarnaast vergroten lange betalingstermijnen ook het risico op wanbetaling. Een verandering van het politieke regime, een burgeroorlog, onteigening, muntdevaluatie,... kunnen nefaste gevolgen hebben.

Ondernemers denken soms dat het volstaat om kwaliteit te leveren. Ze vragen zich te weinig af hoe ze hun product verdeeld zullen krijgen in een land waar ze noch de markt, noch de gewoontes kennen.
Nabil Jijakli
Deputy CEO Credendo Group

“Na het tekenen van het contract loopt een exporteur twee grote risico’s” zegt Frank Vanwingh. “In eerste instantie het, vaak onderschatte, risico van verbreking van het contract vooraleer het volledig is uitgevoerd. De exporteur heeft dan grote kosten gemaakt, die hij vaak niet of slechts voor een klein deel kan recupereren. Daarnaast is er het risico van niet-betaling. Daar komen wij in beeld. Geval per geval gaan wij preventief de solvabiliteit van de handelspartners onderzoeken, met oog voor de individuele toestand van de potentiële partner maar ook voor de sectorsituatie. Grote ondernemingen hebben eigen afdelingen die dergelijke risico’s onderzoeken, maar voor kmo’s is dat niet mogelijk. Voor hen bieden wij een bijzondere toegevoegde waarde.”

Het is dus een misvatting dat Credendo Group er vooral zou zijn voor grote ondernemingen. ‘België is een typisch kmo-land’, stipt Dirk Terweduwe aan. ‘Gezien hun beperkte omvang hebben kmo’s specifieke bekommernissen. Zij willen vooral zo kort mogelijke procedures, die liefst ook heel eenvoudig zijn, om de juiste financiering en verzekering te vinden.’

Credendo Group komt tegemoet aan die bekommernissen. ‘Wij geven directe financiering aan kmo’s, via ons forfaiting-product’, legt Frank Vanwingh uit. ‘Daarbij kopen we de buitenlandse handelsvorderingen van de exporteur over. Het maximumbedrag per exportcontract is daar 5 miljoen euro, hetgeen ruimschoots voldoende is voor de meeste kmo’s.’

Keynotes van topsprekers !

- Pascal Lamy, voormalig Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)

- Jonathan Holslag, professor aan de VUB en Azië-expert

- Aziz Mebarek, stichter-partner AfricInvest

Deze internationaal gerenommeerde sprekers delen hun visie op 'the new world of trade', de gevolgen voor de internationale handel en de impact daarvan op uw organisatie.

Lezers van De Tijd krijgen de unieke kans om deze conferentie bij te wonen. Stel u vandaag nog kandidaat. De geselecteerde lezers ontvangen een persoonlijke uitnodiging en bevestiging.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.