Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Innoveren binnen fiscaliteit

Géraldine Tack, vennoot EY Tax Consultants ©Studio Dann

Zowel fiscale overheden als ondernemingen worden steeds performanter, zonder te willen inboeten op kwaliteit. Dat kan alleen maar door te blijven investeren in nieuwe systemen en oplossingen, of nog: door innovatief te zijn.

Het fiscale landschap is de laatste jaren aanzienlijk veranderd en is nog steeds in transformatie. De focus op fiscale transparantie neemt alsmaar toe. Overheden krijgen een beter inzicht in de fiscale posities van ondernemingen en werken ook aan betere informatie-uitwisseling, zelfs over de landsgrenzen heen. Belastingplichtigen zien steeds meer verplichtingen op zich af komen, maar een uitbreiding van hun financieel team komt er doorgaans niet.

‘Fiscale overheden worden steeds competenter’, vat Géraldine Tack samen, vennoot EY Tax Consultants. ‘In combinatie met de toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid die op ondernemingen rust, moet ook de fiscale wereld innovatief zijn.’

Make-over van de fiscale autoriteiten…

Fiscale autoriteiten maken volop gebruik van technologie om hun processen en systemen te moderniseren. ‘Alleen al voor fiscale controles in België, wordt de laatste jaren steeds meer een beroep gedaan op technologie’, zegt Tack. ‘Denk maar aan de ingebouwde knipperlichten waardoor bepaalde vennootschappen een belastingcontrole krijgen.’ Daarenboven verloopt de controle zelf vlotter en doelgerichter. ‘Dankzij zijn systemen kan de fiscus op korte termijn een grote hoeveelheid data verwerken, en zo doeltreffende analyses maken.’

… en van de bedrijfswereld

Uiteraard anticipeert de bedrijfswereld hierop. ‘Bedrijven kijken niet langer passief toe terwijl de fiscale autoriteiten op basis van hun technologie tot bepaalde conclusies komen’, weet Géraldine Tack. ‘En als professionele dienstverlener staat EY belastingplichtigen bij met aangepaste technologie. Zo behouden zij op een efficiënte manier controle en visibiliteit over de fiscale posities in hun organisatie. Daarnaast verwerken en structureren wij door data-analytics grote hoeveelheden data. Op die manier kunnen ondernemingen een proactieve houding aannemen die hun vooropgestelde strategie volgt.’ Een mooi voorbeeld is de Country-by-Country rapportering.

Bedrijven kijken niet langer passief toe terwijl de fiscale autoriteiten op basis van hun technologie tot bepaalde conclusies komen.

Géraldine Tack
vennoot EY Tax Consultants

Géraldine Tack, vennoot EY Tax Consultants ©Studio Dann

‘Dat is een documentatieverplichting ingevoerd door actiepunt 13 van het OESO-BEPS-project, die binnenkort van toepassing wordt voor multinationale groepen met een geconsolideerde omzet boven de 750 miljoen euro’, legt Tack uit. ‘Aan de hand van een cijferblad brengen ondernemingen hun data rechtstreeks over uit hun ERP-systeem. Op basis van ingebouwde ratio’s identificeren ze zelf de knipperlichten alvorens ze hun data bezorgen aan de autoriteiten.’

Wereldwijd

Een ander voorbeeld zijn de workflow management en document sharing and reporting tools. Daarmee volgen ondernemingen via een eenvoudig dashboard hun wereldwijde fiscale verplichtingen in real time op. ‘Met deze tools raadpleeg je alle documenten in één klik, waar ter wereld je je op dat moment ook bevindt.’ Ingenomen posities en onderliggende berekeningen, die via fiscale aangiften aan Belgische en buitenlandse overheden worden overhandigd, kunnen via een geautomatiseerde folder geconsolideerd worden.

‘De data wordt gestructureerd weergegeven via dashboards en grafieken, inclusief drill-down functies. Zo zijn gegevens zowel op groepsniveau als op niveau van de onderliggende entiteiten onmiddellijk beschikbaar.’ En voor hun fiscaal beleid kunnen ondernemingen hun fiscale functie benchmarken ten opzichte van ‘best practices’. ‘Aan de hand van het resultaat van deze vergelijking worden afgelijnde stappen gedefinieerd om de taksfunctie naar een volgend niveau te brengen.’

Géraldine Tack
T. 02 774 98 30
geraldine.tack@be.ey.com

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.