Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ambitieuze vragen van de ambitieuze start-up

Wouter Desmet ©Frank Toussaint

België heeft een dubbel probleem. In vergelijking met onze buurlanden hebben we te weinig start-ups. En daarenboven zijn er te weinig ambitieuze start-ups. Te weinig ondernemers die niet onder de kerktoren blijven zitten, maar de wereld veroveren met een innoverend product. Het EYnovation-programma schiet die ambitieuze starter te hulp.

Als starter zit je met een aantal typische vragen. De antwoorden op die vragen bepalen voor een groot stuk de koers van je startup. ‘Ambitieuze start-ups moeten niet alleen proactief voldoende vragen stellen’, weet Wouter Desmet, vennoot EY Subsidia, ‘maar ze moeten deze vragen ook zo juist en zo goed mogelijk formuleren en zo het verschil maken.’ In mei 2016 kreeg EY, samen met enkele andere partners, van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) de opdracht toevertrouwd om een specifiek programma op te zetten dat hieraan tegemoetkomt. Het EYnovation– aanbod reikt start-ups een waaier van specifieke producten en tools aan. ‘Die maken van gewone vragen écht ambitieuze vragen’, gaat Desmet voort. ‘En geven de antwoorden waarmee de start-up zijn ambitieuze koers kan voortzetten.’

VRAAG 1

©EY

Hoe krijgen we ons project gefinancierd?

Elke starter wordt er mee geconfronteerd. En menige ondernemer ligt er wakker van. ‘Een ambitieuze start-up mag zich niet alleen richten op de zoektocht naar voldoende financiering’, weet Desmet. ‘Hij vraagt zich ook af wélke vormen van financiering mogelijk en wenselijk zijn. Welke mix van financieringsinstrumenten is optimaal voor mijn start-up, zowel op korte als op lange termijn?’ Via het EYnovation-aanbod krijgen starters toegang tot een specifiek coachingstraject. ‘Dat brengt de ideale mix in kaart van Friends-Fools-Family, durfkapitaal, kredieten, enzovoort’, legt Desmet uit.

VRAAG 2

©EY

Hoe doen anderen het?

Een goede vraag, maar dan moet je wel zo goed mogelijk in kaart brengen wie die ‘anderen’ zijn van wie je écht kunt leren. ‘Een verkeerd gekozen voorbeeld levert slechts in zeer beperkte mate nuttige lessen op’, waarschuwt Desmet. Daarom bevat EYnovation een aantal ‘high-profile’–peterschapsprojecten en -trajecten.

VRAAG 3

©EY

Hoe krijgen we toegang tot potentiële klanten?

Een start-up spendeert veel tijd aan de ontwikkeling van zijn product. Maar hij heeft ook klanten nodig. Om de commerciële haalbaarheid van een product uit te testen. Om feedback te krijgen. Om nieuwe klanten te overtuigen. Om investeerders over de streep te trekken. Voor de ambitieuze start-up luidt de vraag dus ‘Wie zijn de ‘juiste’ klanten voor mij?’ In het EYnovation-programma zoeken bootcamptrajecten voor ambitieuze start-ups naar het juiste profiel van de potentiële klanten. Daarnaast krijgt de starter toegang tot het EY-netwerk, dat ambitieuze, high-potential start-ups in contact brengt met potentiële klanten.

VRAAG 4

©EY

We zijn ‘Born Global’, maar wat met ‘Grow Global’?

Ambitieuze startups – en bij uitstek ambitieuze digitale startups – zijn ‘Born Global’. ‘De wereld is hun marktplaats, maar ook hun grootste concurrent. Het klassieke patroon komt op losse schroeven te staan: eerst lokaal, daarna regionaal, nationaal en uiteindelijk internationaal de markt opgaan, het is in vele gevallen niet eens meer relevant.’ ‘Hoe kan ik de groei van mijn startup het beste opzetten, en dat meteen volledig internationaal?’, dat is de vraag van de ambitieuze start-up. EYnovation stelt aan ambitieuze start-ups het wereldwijde netwerk van EY experts in meer dan 190 landen ter beschikking. Gevolg? De ambitieuze start-up sluit makkelijker strategische samenwerkingsverbanden met lokale spelers, doet gerichte overnames in het buitenland, vindt wereldwijd complementaire partners.

VRAAG 5

©EY


Hoe moet mijn team er uitzien?

De ambitieuze start-up kan deze vraag alleen goed beantwoorden als hij weet welke competenties er al in zijn team zitten, en welke niet. ‘Vergeet bovendien niet dat de dynamische werkomgeving van de start-up helemaal niet lijkt op de strak georganiseerde bedrijfscultuur van potentiële klanten en commerciële partners’, zegt Desmet. ‘Teamleden met ervaring in deze klassiekere omgevingen kunnen van onschatbare meerwaarde zijn voor de groeiambitie.’

Daarom biedt EYnovation high-profile matchmaking events aan. Ambitieuze teams worden samengebracht, met elkaar én met mogelijke toekomstige collega’s. Ook voor mensen die de ondernemersmicrobe te pakken hebben, heeft EYnovation een aantrekkelijk aanbod. ‘Iemand met ambitie om te ondernemen die iemand met een ambitieus idee ontmoet. Dat is vaak het begin van een ambitieuze start-up’, zegt Desmet. ‘Via ‘Hackathons’ brengt EYnovation creativiteit en innovatie samen met ondernemerschap.’

Meer informatie op www.eynovation.be

Om competitief te blijven volstaat het niet dat België focust op ‘meer starters’ (early-stage entrepreneurial activity). Net zoals Finland (6%), Zweden (6%) en Denemarken (4%) combineert België (5%) een lage startersgraad (TEA) met een hoge graad van intrapreneurship (entrepreneurial employee activity). Dit is normaal voor economieën met een hoog ontwikkelingsniveau. Innovatiegedreven economieën hebben vooral baat bij ambitieuze en innovatieve ondernemers. Ambitieuze ondernemers moeten snel groeien om hun groeidoelstelling waar te maken. Om de organisatie uit te bouwen, moeten zij medewerkers met ondernemingszin (intrapreneurs) aantrekken. Op vlak van ambitieuze starters scoort België gelijk met Finland en Zweden (7%), maar ver onder  Denemarken (12%). Ook op vlak van snel groeiende ondernemingen scoort België zwak. België telt 1,2 procent snel groeiende productiebedrijven en 2,8 procent snel groeiende dienstverleners. Voor Denemarken liggen deze cijfers op respectievelijk 4 en 4,9 procent; voor Zweden op 3,3 en 5,7 procent. Net zoals België scoren Denemarken, Finland en Zweden heel laag op vlak van starters. Op vlak van innovatieve starters scoort Denemarken met 46 procent beduidend hoger dan België (27%), Zweden (27%) en Finland (24%).

www.vlaio.be: Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt u meer informatie over alle subsidies voor startende ondernemers.

Wouter Desmet vennoot EY Subsidia
T. 09 242 51 06
wouter.desmet@be.ey.com


Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.