Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Btw in uw webshop: een Europees kluwen

©Shutterstock

Met een online wereldwijde shop breidt u uw afzetmarkt flink uit. Helaas worden uw btw-verplichtingen ook niet bepaald kleiner.

Een webshop is een interessante uitbreiding van uw business. U hoeft er niet voor te investeren in vastgoed of extra winkelpersoneel. En als uw bedrijf in een B2B-omgeving fungeert, heeft het met een webshop ook rechtstreeks onlinecontact met de eindklant. Die kan zijn bestelling dag en nacht plaatsen en wat later alles thuis in ontvangst nemen. Alleen maar voordelen? ‘Ondernemers mogen niet vergeten dat goederen- en facturatiestromen grondig hervormd worden en dat de grens met de traditionele verkopen meer en meer vervaagt’, zegt Sofie Van Doninck, vennoot Indirect Tax bij EY.

Door die wijzigingen moeten ondernemingen hun verplichtingen rond indirecte belastingen onder controle houden. Volgens Donato Raponi, hoofd van de btw-eenheid bij de Europese belasting- en douanedienst Taxud, staat btw in de top drie van belemmeringen voor grensoverschrijdende internetverkopen. Bedrijven besteden gemiddeld 8.000 euro per jaar per lidstaat om te voldoen aan de lokale btw-verplichtingen. ‘Het huidige btw-stelsel voor grensoverschrijdende e-commerce is complex en duur, zowel voor lidstaten als voor bedrijven’, vindt Van Doninck. Europese bedrijven ondervinden zo een concurrentienadeel.

‘Niet-EU-handelaars kunnen btw-vrije goederen in de EU invoeren. Bovendien is het stelsel zo complex, dat het voor lidstaten moeilijk is om de naleving te garanderen.’ Eind 2016 komt de Europese Commissie met een wetgevingsvoorstel dat de btw voor grensoverschrijdende e-commerce moet moderniseren en vereenvoudigen. ‘Maar in afwachting daarvan moeten e-shops rekening houden met de ingewikkelde btw-principes’, aldus Van Doninck.

Btw in uw webshop

Particulier of niet?

Allereerst moet u bepalen wie uw klant is. Er gelden andere btw-plaatsbepalingsregels wanneer u zaken doet met een particulier dan wanneer u verkoopt aan een belastingplichtige afnemer met een geldig Europees btw-nummer. ‘Breng de fysieke handelsstromen in kaart. Want btw-vrijstellingen en btw-tarieven kunnen ook verschillen in heel Europa’, waarschuwt Van Doninck. Verkoopt u aan een particulier? Dan moet u lokale btw aanrekenen, afhankelijk van de drempelwaarde in de lidstaat waar de goederen fysiek toekomen. Zodra de drempel in een bepaalde lidstaat is overschreden, moet u daar een lokaal btwnummer aanvragen en periodieke btw-aangiften indienen. ‘Die drempels verschillen jammer genoeg van lidstaat tot lidstaat’, weet Sofie Van Doninck.

‘Maar niets belet u om vrijwillig een btw-nummer aan te vragen, en dus altijd btw aan te rekenen in de lidstaat waar uw goederen toekomen. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor lidstaten met een lager btw-tarief, zoals Luxemburg of Duitsland.’ Dan nog moet u grondig controleren waar de goederen uiteindelijk toekomen, want dat is niet altijd de woonplaats van de particuliere koper. ‘En zo kunt u ook nog te maken krijgen met privacyvraagstukken’, zegt Van Doninck.

Het huidige btw-stelsel voor grensoverschrijdende e-commerce is complex en duur, zowel voor lidstaten als voor bedrijven.
Sofie Van Doninck
vennoot EY Indirect Tax

Sofie Van Doninck, vennoot EY Indirect Tax ©Studio Dann

‘Stel dat een Italiaanse particulier goederen laat leveren op een adres in Frankrijk. De onlineshop moet dan de verschuldigde Franse btw afdragen. Bovendien moet uw onlineshop een prijs inclusief btw vermelden. U moet kortom echt goed op de hoogte zijn van de btw-tarieven in heel Europa.’  

IT

Bij de aanmaak van uw e-shop moet de IT dus correct geïnstalleerd zijn, zodat al deze elementen geregeld worden. ‘Doet u dat niet, dan kan dat zelfs reputatieschade aanrichten. Het Hof van Cassatie oordeelde in december 2014 dat wanneer een particulier een goed aankoopt onder de regeling voor de verkopen op afstand, hij hoofdelijk gehouden is tot de betaling van de volledige Belgische btw’, weet Van Doninck. En wat als de goederen om logistieke redenen niet vertrekken vanuit de lidstaat waar het bedrijf achter de onlineshop is gevestigd?

‘Dat maakt alles nog een pak complexer. De goederen bevonden zich al bij vertrek van de levering in een andere lidstaat. En dat lokt onvermijdelijk opnieuw een bijkomende btw-registratie uit.’

Een belastingplichtige koper

U kunt natuurlijk ook verkopen aan een belastingplichtige afnemer met een geldig EU btw-nummer. In dat geval kan de levering in principe genieten van een btw-vrijstelling. Er is dan geen Belgische btw. In dat geval verricht u een “intracommunautaire levering”. ‘U moet dan allereerst kunnen bewijzen dat de goederen ook echt naar een andere lidstaat zijn vervoerd’, zegt Van Doninck.

‘Daarvoor moet u administratief een systeem ontwikkelen waardoor u tijdens de hele bewaringsperiode een link kunt aantonen tussen de verkoopfacturen en de transportdocumenten.’ ‘Ten tweede’, gaat Van Doninck voort, ‘moet u het btw-statuut van de klant checken. Of het btw-nummer geldig is, kunt u gemakkelijk nakijken op de Europese VIES website. Zorg dat de VIES btw-verificatie automatisch gebeurt zodra de klant zijn bestelling online doorgeeft. Bij een foutmelding rekent u dan lokale btw aan, al naar gelang de aankomstplek van de goederen.’ Maar pas op, in de praktijk wordt hier vaak gesjoemeld: ‘Denk maar aan een particulier die bij een onlineaankoop een geldig btw-nummer opgeeft, dat niet het zijne is.’

Gemeenschappelijke Europese btw-ruimte

Besluit? Het huidige btw-stelsel voor grensoverschrijdende handel was bedoeld als een overgangsregeling en laat de mogelijkheid open voor fraude. Daarom wil de Europese Commissie in 2017 met een voorstel komen voor definitieve regels voor een gemeenschappelijke Europese btw-ruimte. ‘Op grond van de nieuwe regels blijven grensoverschrijdende transacties belast tegen de tarieven van de lidstaat van bestemming’, legt Sofie Van Doninck uit,

‘Maar de manier waarop de belastingen worden geïnd, gaat stapsgewijs richting een fraudebestendiger stelsel. Tegelijkertijd wordt een EUbreed webportaal geïmplementeerd, dat bedrijven en lidstaten een eenvoudig en solide stelsel geeft voor de btw-inning.’ Tot slot maakt Sofie Van Doninck nog een bemerking over de inkomstenbelasting van een e-shop.

’Welk land mag personen- of vennootschapsbelasting heffen op de winsten van de onlineshop? Geeft het aanhouden van lokale voorraden aanleiding tot het bezit van een vaste inrichting? En verder, wat met de juridische aansprakelijkheid bij de opmaak van de verkoopsvoorwaarden en het Europese herroepingsrecht? Want in Europa bestaan er verschillende wetgevingen ter bescherming van de consument.’

Sofie Van Doninck
vennoot EY Indirect Tax
T. 03 270 1416
sofie.van.doninck@be.ey.com

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.