Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Fiscale gunstmaatregelen voor tewerkstelling ICT medewerkers

Hendrik Serruys, vennoot EY People Advisory Services ©Dann

België profileert zich nadrukkelijk als een kenniseconomie. Ons land onderschrijft de Europese doelstelling om tegen 2020 3 procent van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling te besteden. Op verschillende beleidsniveaus werden fiscale stimuli in het leven geroepen. Die stimuli zijn ook van toepassing in de sectoren technologie, ICT en telecommunicatie.

Fiscale maatregelen ten gunste van het O&O-personeel bestaan al lange tijd. Denk aan de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en een bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werken. ‘Het toepassingsgebied van de maatregelen werd steeds verder verruimd’, weet Hendrik Serruys, Vennoot EY Tax Consultants. ‘Het is vandaag een belangrijk instrument om de loonlasten competitief te houden voor wetenschappelijk en innovatief personeel.’

Een onderneming kan de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bijvoorbeeld ook toepassen voor software en ICT-activiteiten. Het voordeel loopt op tot 80 procent van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. ‘De federale regering werkt aan een verdere uitbreiding van die maatregel’, besluit Hendrik Serruys.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.