Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van accountant naar trusted business advisor

Carmen Anthonissen en Katrien Van Bellegem

Grote archieven vol dozen, kaften en journalen. Laten we eerlijk zijn, digitalisering is voor veel accountants nog altijd meer nabije toekomst dan tegenwoordige tijd. Maar niet voor de EY accountant. Die wandelt de digitale wereld binnen en ziet op dit pad vele nieuwe opportuniteiten. ‘Wij zijn klaar voor onze rol als trusted business advisor.’

In de papieren wereld besteedt de accountant veel tijd aan de verwerking en interpretatie van documenten. ‘Deze administratieve processen en de rol die de accountant daarin speelt: veel kmo’s zien het als een verplicht nummer om aan alle formaliteiten te voldoen’, zegt Carmen Anthonissen, manager bij EY Accounting, Compliance and Reporting. Daarom pakt EY het anders aan. Documenten worden gescand en automatisch herkend in de accounting software. Het resultaat? Een efficiënte en effectieve behandeling van de instroom aan informatie. Manuele handelingen zijn beperkt en de boekhouding is steeds up-to-date.

‘Digitalisering heeft veel voordelen. Meer efficiëntie en een accurate gegevens- en informatieuitwisseling’, weet Carmen Anthonissen. ‘Met de tool die EY ontwikkelde kunnen we vervolgens fiscale aangiftes digitaal aanbieden in de software van de fiscus.’ De tool bundelt daarnaast alle informatie elektronisch. ‘Het gevolg? Alle gegevens zijn transparant consulteerbaar via een online portal voor de EY cliënt. Aangiftes van voorheffingen, btw, vennootschapsen personenbelasting worden hierdoor online toegankelijk.’

Een nieuwe rol

Zo ontstaat er ruimte bij de EY accountant. ‘En die ruimte gebruiken we ook’, legt Katrien Van Bellegem uit, manager bij EY Accounting, Compliance and Reporting. ‘We nestelen de rol van de accountant sterker in het beleid van de kmo.’ Mede door de economische crisis voelen kmo’s de dringende nood om te waken over kostenefficiëntie, budgetteringen en rendementen. ‘Kmo’s hebben managementtools nodig voor tussentijdse opvolgingen en rapporteringen’, weet Katrien Van Bellegem. ‘En dankzij nieuwe oplossingen kunnen de EY accountants de bekomen data gebruiken voor diepgaande analyses, die op hun beurt aan de basis liggen van het voorspellen van trends en forecasting.’

Ons kmo-landschap bruist van enthousiaste, jonge of gevestigde ondernemingen.
Carmen Anthonissen
manager EY Accounting, Compliance and Reporting

Carmen Anthonissen en Katrien Van Bellegem

‘Vooral bij innovatieve starters en groeibedrijven is de behoefte aan een betrouwbare partner groot’, gaat Carmen Anthonissen voort. ‘Denk bijvoorbeeld aan de opmaak en de regelmatige update van een businessplan, alsook de toetsing hiervan aan de actuele marktomstandigheden in samenwerking met de EY accountant. Voor de ambitieuze ondernemer hebben deze inzichten een grote impact om strategische beslissingen te beoordelen. ‘ ‘Op de belangrijke keerpunten van de onderneming zorgen we met flexibele simulaties, voor de juiste keuzes rond cash- en businessplanning’ vult Van Bellegem aan. ‘EY is vanaf de opstart een wederkerende partner die meerwaarde levert op de belangrijke momenten voor de onderneming.’

Klare kijk

‘Ons kmo-landschap bruist van enthousiaste, jonge of gevestigde ondernemingen’, vindt Anthonissen. Ondernemers hebben meer dan ooit een klare kijk op hun business en lopen over van frisse ideeën. ‘Combineer dat met de kritische en constructieve inbreng van een EY accountant, en je krijgt succes. Frisse ideeën worden slagvaardig omgezet in realiteit.’ De EY accountants vormen een enthousiaste ploeg van jonge professionals die vanuit hun financiële kijk meedenken over efficiënte en effectieve processen in de onderneming. ‘In onze dagelijkse dienstverlening bewijzen we met succes de rol en het belang van een accountant als trusted business advisor’, besluit Van Bellegem.

Carmen Anthonissen
manager EY Accounting, Compliance and Reporting
T. 03 780 48 00
carmen.anthonissen@be.ey.com

Katrien Van Bellegem
manager EY Accounting, Compliance and Reporting
T. 03 270 14 64
katrien.van.bellegem@be.ey.com

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.