Een initiatief van EY in samenwerking
met TIJD CONNECT

« Naar overzicht

Een hackathon die levens redt

Technologie helpt de brandweer om levens te redden. Maar hoe weet je als start-up of nieuwe technologie realistisch en levensvatbaar is? Een hackathon in de kantoren van consultant EY bracht studenten, start-ups én brandweerlui samen, om oplossingen te toetsen aan de realiteit.

Matthieu De Block, brandweerman en IT-hoofd van de Antwerpse brandweer, was aan het werk tijdens de gasexplosie op de Paardenmarkt in 2018. ‘Eerst krijg je telefoon – vaak is de beller in paniek - en is het onduidelijk waar precies wat gebeurd is. Zodra je dan weet dat er drie huizen zijn ingestort, moet je uitzoeken of dat kantoren zijn, of woonhuizen, horeca, … Dat duurt lang. Nochtans is die informatie er, in de stadsdatabank, op Vlaams niveau. Maar je verliest enorm veel tijd om te weten te komen hoeveel mensen in welk gebouw zaten. En dat moet ik eigenlijk weten op het moment dat ik in mijn brandweerwagen stap.’

‘We rijden nu zo goed als blind uit. We kennen de buurt wel, maar we weten nauwelijks iets over het gebouw of zijn bewoners’, zegt De Block. ‘Want als je de juiste informatie hebt, weet je ook welk materiaal je moet ontplooien. Als je daar een fout maakt, en nieuw materiaal moet uitrollen, dan verlies je tijd. En in de eerste minuten van een brand breng je zo mensenlevens in gevaar. Elke minuut is dan cruciaal.’

Persoonlijke hackathon

Nieuwe technologie kan daarbij helpen. En dus organiseerde consultant EY in oktober een hackathon, op de vierde verdieping van het EY-gebouw in Berchem. Studenten en start-ups verzamelden er, samen met een team van de Antwerpse brandweer. ‘Dit was een wat persoonlijke hackathon voor mij’, vertelt Johnny Waterschoot, senior manager en innovation enabler bij EY. ‘Twee jaar geleden is mijn huis afgebrand. Technologie zoals een slimme sensor had dat misschien kunnen voorkomen.’
Zoals altijd bij een hackathon draait alles om innovatie. ‘Innovatie betekent voor bedrijven en organisaties het verschil tussen overleven en voortgaan. Maar je mag niet innoveren om te innoveren’, legt Waterschoot uit. ‘Daarom is hier ook een team van de brandweer aanwezig. Zodat start-ups die enorm enthousiast zijn over technologie die ze ontwikkelden, meteen kunnen toetsen of hun innovaties realistisch zijn.’

7 tot 8 minuten

De hackathon draait rond drie thema’s. Hoe technologie de veiligheid van de brandweerman kan verhogen, staat centraal in Smart Firefighter. ‘Gemiddeld duurt het zeven tot acht minuten eer de brandweer ter plaatse is. Dat lijkt niet veel, maar eigenlijk is het dat wel’, legt Johnny Waterschoot de probleemstelling in Smart Mobility uit. ‘Hoe kun je files omzeilen? Een start-up stelde een groene golf voor: koppel de database van de brandweer aan het systeem dat de verkeerslichten aanstuurt. Zo krijgen brandweerwagens altijd groen licht.’

Smart technology onderzocht hoe technologie in huis gebruikt kan worden voor brandveiligheid. ‘Neem een slimme rookmelder’, zegt Bert Bruggemans, commandant van de Antwerpse brandweer en initiatiefnemer van de hackathon, ‘die meldt niet alleen rookontwikkeling, maar weet tegenwoordig ook waar mensen zich in huis bevinden. Kun je die info niet doorspelen aan de brandweer?’

Dan bots je meteen op dataveiligheid: want die informatie mag je niet in handen vallen van mensen met slechte bedoelingen. ‘Daarom zijn de coaches van de brandweer een meerwaarde op zo’n hackathon. Zij zeggen meteen welke wetgeving botst met welke technologie. En weten wanneer een voorstel realistisch is voor hen’, zegt Waterscboot.

Matthieu De Block heeft alvast strikte voorwaarden voor een IT-applicatie: ‘Alles wat een IT’er ontwikkelt, moet binnen vijf minuten naar wagens en computers doorgestuurd kunnen worden, en gelezen én geïnterpreteerd worden. Vijf minuten is echt niet lang, zeker als je databanken wil ontsluiten en berekeningen moet maken.’

En wanneer is de hackathon geslaagd voor de organisatoren? ‘Als Bert Bruggeman en ik elkaar over een jaar weer ontmoeten, en we kunnen praten over de groene golf die geïmplementeerd is’, zegt Johnny Waterschoot, ‘of als een ander plan uit de hackathon een concrete realisatie geworden is.’

E01: Een hackathon die levens redt

Bij elke brandweerinterventie betekent te weinig informatie tijdverlies. En door tijd te verliezen breng je mensenlevens in gevaar. Hoe kan technologie daar helpen? Start-ups, studenten en een team van de Antwerpse brandweer verzamelen in de gebouwen van EY voor een hackathon, waar projecten aan de realiteit getoetst worden.

5 november 2019 | 20min

Achter de microfoon

name

Francesca Vanthielen
HOST

Raakte tijdens haar carrière steeds meer gefascineerd door bedrijven en organisaties die innovatieve oplossingen bedenken. Ze is onze EY host voor deze podcastreeks.

name

Johnny Waterschoot
INNOVATION ENABLER

Is innovation enabler bij The Factory, een snelgroeiende start-up binnen EY. Zij ondersteunen de groei van veelbelovende bedrijven en versterken gevestigde bedrijven in hun innovatieproces. Johnny verbindt intrapreneurs zodat ze elkaar met open innovatie stimuleren.

name

Matthieu De Block
BRANDWEER ZONE ANTWERPEN

Heeft als wachtofficier bij Brandweer Zone Antwerpen de leiding over 100 collega’s. Hij staat ook aan het hoofd van het IT-departement van de Brandweer Zone Antwerpen.

Meer info

Geen ervaring met podcasts?
Enkele tips

Op bezoek bij innovatieve organisaties

We leven in een maatschappij die razendsnel transformeert. Bedrijven en organisaties zoeken antwoorden op de digitalisering die ons leven steeds meer bepaalt. In deze reeks podcasts gaan we met EY op zoek naar innovatieve spelers die oplossingen bedenken, valkuilen vermijden en nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Daarmee slagen ze er niet alleen zelf succesvol te groeien, maar ze veranderen ook onze maatschappij fundamenteel. In deze podcast krijgt u hun inspirerende verhaal te horen.

Meer weten over EY wavespace, de ontmoetingsplek voor innovatieve ondernemingen?

Tijd Connect biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De betrokken partners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

Abonneer u via uw favoriete podcastapp