Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Tijd voor toegevoegde waarde

©Antonin Weber / Hanslucas

Automatisering is actueler dan ooit in het hedendaagse auditlandschap. Maar wat betekent Robot Process Automation of RPA nu precies voor een innovatieve en kwalitatieve audit?

De auditfunctie staat voor ingrijpende veranderingen. Het razendsnelle tempo waarin nieuwe datagerelateerde technologieën als RPA, Machine Learning en AI volwassen worden, speelt daarin een sleutelrol. ‘Robotic Process Automation of RPA is een redelijk eenvoudige tool om repetitieve processen te automatiseren’, stelt Harry Everaerts, vennoot Assurance bij EY.

‘Het is een geschikte eerste stap in het traject naar Intelligente Automatisering.’ Een typevoorbeeld van zo’n repetitief proces is het laten aansluiten van de geauditeerde rapportering van dochterondernemingen bij de consolidatie in moederondernemingen. ‘Heel concreet: verschillende gelijkaardige rapporteringspakketten moeten daarbij op uniforme wijze gelinkt worden aan een database met veel cijfers en tabellen’, vertelt Filip Simpelaere, executive director Assurance bij EY.

Eigenlijk is dit geen taak waar we de waarde van onze mensen ten volle kunnen benutten. Door het repetitieve karakter sluipen er snel fouten in het proces. Maar door te automatiseren via een correct geparametreerde softwarerobot, worden menselijke fouten uitgesloten. ‘Naast de betrouwbaarheid, is ook flexibiliteit een grote troef’, zegt Everaerts.

‘Dankzij de snelheid van geautomatiseerde processen kunnen piek- en dalmomenten makkelijker opgevangen worden.’

Harry Everaerts
vennoot EY Assurance

‘Door de snelheid van verwerking kunnen piek- en dalmomenten makkelijker opgevangen worden dan wanneer menselijke medewerkers die taken uitvoeren. De traditionele overuren aan het einde van het boekjaar of het kwartaal kunnen zo voor een deel vermeden worden.’

Repetitief en volumineus

De logs en de documentatie die de bot automatisch uitschrijft, creëren bovendien de noodzakelijke audittrail. Alles is met andere woorden meteen mooi gedocumenteerd. ‘Een aantal auditprocessen zijn repetitief, regelgedreven, volumineus en betrekkelijk eenvoudig’, zegt Filip Simpelaere. ‘Daarom is de auditfunctie uitermate geschikt voor een RPA-implementatie.

Met een beetje automatisering komen bijvoorbeeld de verplichte bankbevestigingen binnen in een standaardformaat. Grootboekgegevens kunnen tijdens de nachtelijke uren verwerkt worden tussen het afsluiten van de boekhouding en de opstart van de audit. Via RPA kunnen standaarddocumenten ook op voorhand ingevuld worden op basis van automatisch verwerkte brongegevens.’

Toegevoegde waarde

Betekent dit dat auditors overbodig worden? Integendeel. ‘Audits bestaan niet alleen uit automatiseerbare taken. Ze vormen een complexe menselijke aangelegenheid’, stelt Harry Everaerts. ‘Dankzij RPA komt er tijd vrij voor de auditor om toegevoegde waarde te leveren. Want de klant verwacht dat de auditor ook een klankbord is. Hij helpt om moeilijke boekhoudstandaarden en belastinghervormingen te vertalen naar de context van zijn klant. Hij moet het management ook van repliek dienen, bijvoorbeeld over bepaalde inschattingen en assumpties. Bij zulke taken gaat het niet om exacte technieken, maar om ervaring en feeling. Daarin zijn mensen vooralsnog beter dan robots.’ 

Harry Everaerts
vennoot EY Assurance
02 774 9434
harry.everaerts@be.ey.com

Filip Simpelaere
executive director EY Assurance
02 774 6095
filip.simpelaere@be.ey.com

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.