Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Verlaag de vennootschapsbelasting om onze welvaart te beschermen'

©DOC

Hoewel er in Europa een hevige fiscale concurrentiestrijd woedt, blijft ons land de koploper met de hoogste vennootschapsbelasting. Daarvoor betalen we op termijn een zware prijs. Dat zegt Herwig Joosten, hoofd Internationale Fiscaliteit bij EY België.

KORT

  • De Belgische vennootschapsbelasting is de hoogste van Europa. Andere landen verlagen hun tarieven en het verschil met België wordt steeds groter.
  • In ons land dreigen multinationals alleen nog weinig winstgevende activiteiten op te zetten, waardoor we minder belastingen innen.
  • De echte beslissingscentra, met de bijhorende topjobs, verliezen we aan andere landen.
  • De verlaging van de vennootschapsbelasting kan deels gefinancierd worden met een verhoging van de indirecte belastingen. Ook besparingen in sociale zekerheid en gezondheidszorg zijn noodzakelijk.

 

‘De Belgische vennootschapsbelasting moet dalen tot minder dan 20 procent. Het is de enige manier om in een Europese context competitief en geloofwaardig te zijn. Eind 2016 bedroeg de gemiddelde vennootschapsbelasting van de 28 Europese lidstaten 22,5 procent. En dat gemiddelde gaat nog verder naar beneden. De Franse president Emmanuel Macron heeft al aangekondigd de vennootschapsbelasting te verlagen tot 25 procent. In Hongarije zal het tarief zakken naar amper 9 procent en het Verenigd Koninkrijk kiest voor een trapsgewijze verlaging om tegen 2020 uit te komen op 17 procent. Ierland heeft een gemeenrechtelijk tarief van 12,5 procent en in Zwitserland kan men dalen tot een tarief van 10 procent. Om maar te zeggen dat er in Europa een hevige fiscale concurrentiestrijd woedt.’

‘België heeft met een tarief van 33,99 procent het hoogste belastingtarief van heel Europa. De verlaging van de vennootschapsbelasting wordt op de lange baan geschoven. Het gevolg? Het verschil met de rest van Europa wordt steeds groter.’

Topjobs

‘Dat is een ramp voor onze economie. Bij buitenlandse investeerders raken we op geen enkele shortlist voor mogelijke investeringen. Waarom zou een Amerikaanse multinational in ons land winst laten liggen als het elders in Europa gunstiger kan? Grote multinationals openen in België alleen nog distributiehubs en lage kost fabrieken die op maakloonbasis werken en weinig winstgevend zijn. De echte strategische beslissingscentra – met de afdelingen R&D, sales & marketing of finance – poten ze neer in andere Europese landen. Daardoor innen we aan het einde van de rit niet alleen minder belastingen. Ook de interessante topjobs voor onze jongeren verdwijnen naar het buitenland. Die evolutie is al enkele jaren onmiskenbaar aan de gang.’

‘Ons land moet een enorme inspanning leveren. De verlaging van de vennootschapsbelasting kan worden gecompenseerd door een verhoging van de indirecte belastingen, meer specifiek de btw, waar België niet bij de hoogst belaste landen behoort in Europa. Ook budgettaire besparingen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg zijn cruciaal om de rekening te doen kloppen. En net zoals in het Verenigd Koningrijk kunnen we kiezen voor een stapsgewijze verlaging om zo de factuur betaalbaar te houden. Nu moeten we het alleen nog doen.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie