Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Bedrijven hebben meer dan ooit nood aan communicatief sterke IT-experts’

‘Omscholing en bijscholing zijn levensnoodzakelijk, zeker vandaag met medewerkers van vier verschillende generaties op de werkvloer’ - Andy Stynen, CEO bij Ausy Belgium & Luxemburg en CDO bij Ausy Group

Sinds juni focust technologische dienstverlener Ausy, als onderdeel van de hr-dienstverlener Randstad, volledig op engineering, IT en digitale oplossingen. ‘We inspireren zowel klanten als talenten met onze passie voor technologie. Onze experten bedenken en bouwen technologische oplossingen met de juiste impact’, zegt Andy Stynen, CEO bij Ausy Belgium & Luxemburg en CDO bij Ausy Group.

Een partner die vooruitstrevende technologische oplossingen aanbiedt aan klanten, en van zijn consultants de spil maakt van innovatieve projecten: zo omschrijft Ausy zijn expertise en die van zijn 7.500 technologiespecialisten. De gezondheidscrisis versnelde bij heel wat organisaties de digitale transformatie en dus de nood aan innovatieve oplossingen en IT-experts. Anderzijds kampt de arbeidsmarkt met een almaar nijpender tekort aan gespecialiseerde IT-talenten. Een duidelijk probleem.

Wat kan er helpen bij die schaarste aan IT-profielen?

Andy Stynen (CEO bij Ausy Belgium & Luxemburg): ‘In de eerste plaats zijn er meer jonge mensen nodig die kiezen voor een technische opleiding en carrière. De interesses daarin kunnen al aangewakkerd worden in het middelbaar onderwijs of zelfs al in de basisschool. Vandaag zijn er veel klassen en richtingen die amper IT- of digitaliseringslessen krijgen. En als ze die lessen krijgen, dan beperken die zich vaak tot werken met een elektronisch rekenblad of het maken van een digitale presentatie. Dat is een zwaar gemiste kans. Waarom wordt er niet meer ingezet op CoderDojo’s, programmeerworkshops voor jongeren tussen 7 en 17 jaar? Dat kan bijvoorbeeld laagdrempelig met Scratch: een programma waarmee jongeren via tekstblokjes zelf animaties, interactieve toepassingen en games kunnen programmeren.’

Over Ausy

7500 technische experts en ingenieurs

Kantoren op 5 locaties in België

Actief in 10 landen

Kunnen bedrijven en overheden ook iets doen aan die krapte?

Andy Stynen: ’Omscholing en bijscholing zijn levensnoodzakelijk, zeker vandaag met medewerkers van vier verschillende generaties op de werkvloer. Dat creëert kansen. Mensen uit andere sectoren en beroepen zouden bijvoorbeeld geactiveerd kunnen worden om zich om te scholen en te kiezen voor een carrière binnen de digitalisering. Waarom kan een geoloog die dagelijks met heel veel datapunten werkt, zich niet toespitsen op big data, AI en geautomatiseerde gegevensanalyses? Vertalers zijn heel goed in het interpreteren van een taal en die binnen de context van een andere taal om te zetten. Dat is exact wat ook businessanalisten doen: zij vertalen noden van de eindklant naar digitale oplossingen. Ik zie veel mogelijkheden op dat vlak.’

Helpt citizen development, waarbij medewerkers met amper IT-kennis op een gebruiksvriendelijke manier aan de slag gaan met software om geautomatiseerde bedrijfsprocessen te bouwen?

Andy Stynen: ‘Dergelijke oplossingen kunnen de digitalisering bij bedrijven absoluut versterken. Mensen met een sterk structureel inzicht in hun job zijn in de praktijk vaak uitstekend geplaatst om de processen waarmee ze dagelijks bezig zijn te optimaliseren, robotiseren of digitaliseren. Via bijvoorbeeld robotic process automation (RPA) kunnen ze het aantal repetitieve manuele handelingen verminderen. En via business intelligence (BI) kunnen ze door bepaalde data aan elkaar te koppelen nieuwe inzichten krijgen. Maar dat betekent niet dat bedrijven daardoor plots geen IT-specialisten meer nodig hebben. Want dergelijke toepassingen moeten op het einde van de rit nog altijd schaalbaar, veilig en integreerbaar zijn met andere digitale applicaties en systemen.’

Welk evenwicht moeten IT-departementen en de business dan vinden in low-code en no-code applicaties?

Andy Stynen: ‘Als die applicaties een stap binnen een groter geheel zijn, als een van de vele manieren om de digitalisering mee te versnellen, en niet als één zaligmakende oplossing, dan ontstaat een mooi evenwicht. Om dat evenwicht te bereiken is er dus nood aan een totaaloverzicht. Ook daarbij zijn specialisten met kennis van zaken onmisbaar.’

Hoe blijven IT’ers toekomstbestendig? Wat is daarbij onmisbaar?

Andy Stynen: ‘Continu bijleren is een cruciale eigenschap voor IT’ers. Dat geldt voor pas afgestudeerden, die veelal de nodige praktijkervaring missen en zich dus moeten verdiepen in hoe organisaties, bedrijfsmodellen en applicaties met een groot aantal gebruikers werken. Maar dat geldt evenzeer voor ervaren experts. Ook zij kunnen en moeten hun technologische kennis voortdurend bijspijkeren. Net zoals de technologieën waarmee ze werken non-stop evolueren en veranderen. Cyberrisico’s zijn vandaag bijvoorbeeld enorm aan het boomen. Het is dus noodzakelijk dat elke IT’er daarin up-to-date is om de juiste beslissingen te kunnen nemen.’

De IT’er van vandaag is niet langer die van gisteren: merken jullie ook een verschuiving van de focus op kennis en opleiding naar persoonlijkheid en soft skills?

Andy Stynen: ‘Zeer zeker. Het draait rond het vinden van het juiste dna. IT-specialisten moeten bij het bedrijf passen, en omgekeerd. Hire for attitude, train for skills, is mijn motto. Wanneer wij klanten begeleiden van een probleemstelling of uitdaging naar het vinden van oplossingen en het operationeel krijgen daarvan, dan wordt het verschil niet alleen gemaakt met technologie. Het menselijk aspect vervult daar evenzeer een sleutelrol. Want het is vooral door te luisteren, dan wensen en noden gedetailleerd in kaart te brengen en die vervolgens te koppelen aan de juiste oplossingen, dat de beste resultaten bereikt worden. Communicatievaardigheden bij IT-experts zijn dus zeker zo belangrijk als technische expertise en businesskennis. Het is exact die mix die wij zoeken bij onze mensen. Met die uitgekiende balans zijn ze in staat om klanten een gestructureerde maatoplossing aan te bieden.’

Hoe ziet de IT’er van de toekomst eruit volgens Ausy?

Andy Stynen: ‘Er bestaat vandaag en morgen niet één type IT’er meer. Er ontstaan almaar meer subdomeinen en specialisaties die elk hun eigen expert en bijpassend type IT’er verlangen. Maar daarbij is voor iedereen luisteren en communiceren van vitaal belang. De IT’er van morgen is meer dan ooit in staat om de vertaalslag te maken van klantennoden naar een technologische oplossing. Hij of zij voelt zich dus niet alleen thuis binnen het eigen vakgebied maar is ook een goede gesprekspartner, probleemoplosser en waar nodig – bij partnerships en in teamverband – ook een uitstekende peoplemanager.’

Gezocht: Data engineer

Word je gelukkig van een goed gebouwd datalandschap? En ben je nu al benieuwd naar welke ontwikkelingen de toekomst nog zal brengen rond data-opslag en -analyse? Sounds good! Want een data engineer die kan bouwen en analyseren, en met een frisse blik vooruit kijkt, past perfect in ons team! Ontdek de vacature.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.