Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

IT’ers aan het woord: vergeet de vooroordelen over werken bij de overheid

IT’er bij de overheid: over nieuwste technologieën, cyberaanvallen en een boeiende carrière

Egov Select werft op een persoonsgeoriënteerde en strategische manier ICT-talent voor de federale overheid. In een dubbelgesprek vertellen een junior en senior waarom ze bewust gekozen hebben voor een carrière als IT’er als gedetacheerde medewerker van Egov Select bij de overheid. ‘Dit is boeiend werk en ik mag aan de slag met nagelnieuwe technologieën en innovaties.’

Wat doen jullie precies binnen jullie functie?

Jean-Luc Peeters, Head of CERT.be: ‘Sinds vorig jaar februari sta ik aan het hoofd van CERT.be, dat is het operationeel departement binnen het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Ons team treedt snel op bij veiligheidsincidenten met computers of netwerken. Belgische organisaties die het slachtoffer worden van een cyberbeveiligingsincident kunnen dit bijvoorbeeld aan ons melden. Dan bieden wij hulp en bijstand.’

Astrid Pinckers, Junior Developer bij de Federale Overheidsdienst Financiën: ‘Ik werk sinds deze zomer mee aan de ontwikkeling van software en applicaties bij de FOD Financiën. Concreet gaat het om interne diensten en toepassingen die communiceren met onze grote databank met diverse gegevens van natuurlijke personen en bedrijven. Wij zorgen er mee voor dat onze medewerkers op een snelle en doeltreffende manier de gezochte informatie vinden, en verbanden of linken ontdekken.’

Egov Select in cijfers

  • Vandaag stelt Egov Select bijna 600 ICT-medewerkers tewerk in 25 federale overheidsdiensten en -instellingen.
  • Momenteel staan er een 140-tal vacatures voor IT-talenten open.
  • Het verloop van personeel is minder dan 2 procent per jaar.

Waarom kiezen jullie voor een carrière bij de overheid?

Astrid Pinckers: ‘Ik had al eerder een programmeercursus bij de VDAB gevolgd, omdat ik mij wilde heroriënteren op de arbeidsmarkt. Daarna ontdekte ik Egov Select. Ik nam deel aan hun nieuwe programma waarbij ze mensen met de gepaste motivatie, analytische vaardigheden en communicatieskills vier maanden onderdompelen in een developmentbad. Daar heb ik verder leren programmeren en ontwikkelen. Meteen daarna was ik inzetbaar op de werkvloer. En dit bevalt mij best. Het is boeiend werk en ik mag aan de slag met nagelnieuwe technologieën en innovaties.’

Jean-Luc Peeters: ‘Vóór mijn carrière bij de overheid werkte ik als hoofd van IT bij PwC. Daar ben ik destijds gecontacteerd geweest door een recruiter van Egov Select, voor een functie waarvan ik aanvankelijk dacht dat ze niets voor mij was. Na het daaropvolgende sollicitatiegesprek merkte ik een duidelijke strategische visie gecombineerd met een  duidelijke klik met het senior management van het Centrum voor Cybersecurity. Uiteindelijk besloot ik om ervoor te gaan en daar heb ik tot op heden nog geen spijt van gehad.

‘Ik leer op de werkvloer waanzinnig veel bij. Daarnaast is er regelmatig tijd beschikbaar om me te verdiepen in nieuwe technologieën’ - Astrid Pinckers, Junior Developer bij de Federale Overheidsdienst Financiën

Er bestaan veel vooroordelen over werken bij de overheid. Hadden jullie die vroeger ook?

Astrid Pinckers: ‘Ikzelf niet, maar mensen uit mijn omgeving wel. Door hier te werken kan ik bevestigen dat geen enkele daarvan klopt. Mensen die er de kantjes vanaf lopen en zo weinig mogelijk doen binnen de werkuren: ik ben ze hier nog niet tegengekomen (lacht). Er heerst ook een hechte teamgeest. Als er ergens een probleem of een uitdaging opduikt, dan wordt er meteen samengewerkt om daar een gepaste oplossing voor te vinden. Dat vind ik knap.’

Jean-Luc Peeters: ‘Bij mij een beetje hetzelfde: mijn netwerk, collega’s,  vrienden  verschoten wel even toen ik aankondigde om voor de overheid te gaan werken. Maar ik kan getuigen dat ik een compleet andere wereld heb ontdekt dan wat sommige zich voorstellen van een IT-carrière bij de overheid. Dit is uitdagend teamwerk binnen een maatschappelijk relevante context. Als we bijvoorbeeld een cyberincident kunnen verijdelen, intomen of oplossen, dan zijn de getroffen organisaties ons daar heel dankbaar voor. De collega’s met wie ik samenwerk zijn trouwens zeer gedreven, passioneel met echte experts binnen hun domein: ik leer nog elke dag bij. Uit al die zaken put ik veel voldoening en energie.

‘Als we een cyberincident kunnen verijdelen, intomen of oplossen, dan zijn de getroffen organisaties ons daar heel dankbaar voor’ - Jean-Luc Peeters, Head of CERT.be

Technologie evolueert razendsnel tegenwoordig. Hoe blijven jullie up-to-date en hoe helpt jullie werkgever hierbij?

Jean-Luc Peeters: ‘Dagelijks hebben we bijvoorbeeld een stand-upmeeting van een kwartier waarin we focussen op de nieuwste cyberkwetsbaarheden en -gevaren. Iedereen kan daaraan deelnemen. Er zijn regelmatig kennisuitwisselingsmomenten met het team. We verzenden ook uitgebreide rapporten naar onze mensen via mailings, waarin dieper ingegaan wordt op specifieke dreigingen. We nodigen externe experts uit om te praten over nieuwe trends. En er is een hele  reeks van gespecialiseerde  opleidingsmogelijkheden om up-to-date te blijven. Daarnaast houden we, of nemen deel aan,  verschillende jaarlijkse oefeningen, waarbij we cyberincidenten simuleren als een soort brandoefening. Daarmee trainen we ons team en houden het alert.’

Astrid Pinckers: ‘Ik heb natuurlijk nog maar pas een opleiding genoten waarbij ik de nieuwste zaken die relevant zijn voor mijn job geleerd heb. Maar ik kan wel bevestigen dat ik ook op de werkvloer waanzinnig veel bijleer. Daarnaast is er regelmatig tijd beschikbaar om me te verdiepen in nieuwe technologieën en er daarna meteen mee aan de slag te gaan. De trainingen zijn hier heel praktisch en hands-on.’

Hoe ziet de IT’er van de toekomst eruit? Wat moet die kunnen of weten?

Astrid Pinckers: ‘Dat is voor mij iemand die constant evolueert. Flexibiliteit is wat de IT’er van morgen typeert. Aangezien de wereld razendsnel verandert – en niet alleen op technologisch vlak – is het noodzakelijk om zich snel en doelgericht te kunnen aanpassen. Levenslang leren hoort daarbij.’

Jean-Luc Peeters: ‘Daar ben ik het volledig mee eens. Daarnaast mag ook het belang van soft skills niet uit het oog verloren worden. Het is ook belangrijk om als IT’er vlot samen te kunnen werken met teamleden, experts binnen andere vakgebieden en externe partners of klanten. Daar zijn naast technische kennis ook veel communicatievaardigheden voor nodig.’

De unieke hr-focus van Egov Select

‘Wij zijn gespecialiseerd in het zoeken, selecteren en werven van IT-talent voor de federale overheid’, vertelt Tony Janssens, Strategic Recruitment Manager bij Egov Select. ‘Aangeworven mensen komen op onze payroll terecht, waarbij wij ook de nodige hr-ondersteuning verzorgen en talenten bijstaan en begeleiden bij hun verdere carrièreontwikkeling.’

Bij een aanwerving is de attitude en motivatie van mensen minstens even belangrijk dan technische skills. ‘We zoeken doelgericht kandidaten met een gezonde honger naar kennis, jobbereidheid, flexibiliteit en veerkracht’, verduidelijkt Tony Janssens. ‘Technische vaardigheden en technologische skills kunnen snel en blijvend bijgeschaafd en ontwikkeld worden. Zo zorgen we ervoor dat de juiste persoon binnen de voor hem of haar meest geschikte functie terechtkomt.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.