Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Beleggers erkennen belang Europese Green Deal'

Nadia De Brie

De Green Deal is Europa’s antwoord op de klimaatopwarming. Het beleidsplan omvat initiatieven die van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld moeten maken. Zowel overheden, bedrijven als consumenten moeten zichzelf heruitvinden. Een reorganisatie waarbij ze van de klimaatcrisis een groeiopportuniteit maken.

‘De Green Deal is geen bedreiging’, zegt Nadia De Brie, hoofd Investment Research KBC Asset Management. ‘Onderzoek en innovatie spelen een cruciale rol in de groene ambities van Europa. En daarin zitten kansen voor beleggers. Het is onze rol als vermogensbeheerder om te achterhalen wat de Green Deal kan betekenen voor hen. De impact van de Europese klimaatambities is zo verregaand dat wij onze beleggers die beleggingskansen moeten aanreiken.’

Top of mind zijn hier de uitbaters van windmolens, producenten van zonnepanelen en autofabrikanten met elektrische wagens. Ook onrechtstreeks kunnen bijvoorbeeld toeleveranciers van materialen en digitale softwareontwikkelaars in dit verhaal meegroeien. Maar het stopt niet bij deze specifieke bedrijven en hun activiteiten: de invloed van de Green Deal gaat verder.

Advertentie

Green deal stimuleert vergroening fondsenlandschap

De Green Deal brengt het klimaatbewustzijn in een stroomversnelling, waardoor er impact is op élke beleggersportefeuille. ‘Het hele fondsenlandschap schuift op in de groene richting. Daar waar nu een onderscheid wordt gemaakt tussen duurzame en traditionele fondsen, sijpelen duurzaamheidscriteria uiteindelijk in het volledige fondsenaanbod door’, zegt De Brie. Sommige ESG-criteria – die beleggingen toetsen op milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur – zijn ondertussen mainstream geworden bij de conventionele beleggingsfondsen. Zo sluit KBC naast vele andere schadelijke activiteiten, steenkool uit uit ál zijn beleggingen en dus niet alleen uit de duurzame beleggingen. KBC verwacht dat dergelijke evolutie zich verderzet.  

‘De impact van de Europese klimaatambities is zo verregaand dat geen enkele belegger het zich kan veroorloven om die te negeren.’

Nadia De Brie
hoofd Investment Research KBC Asset Management

Ook bij de beleggers zelf is de interesse toegenomen. Nu al kiest de helft van de beleggers bij KBC voor duurzame beleggingsfondsen. De Brie: ‘Door deze uitgesproken keuze van de belegger worden bedrijven gestimuleerd om beter te gaan presteren op ESG-vlak. Doen ze dit niet, dan lopen ze op termijn het risico onvoldoende financiering te vinden’.  Deze keuze wordt ondersteund door het feit dat duurzame fondsen op lange termijn vergelijkbare rendementen opleveren als conventionele fondsen. Ook de kosten liggen op hetzelfde niveau.

Van woorden naar daden

De verantwoordelijkheid van de vermogensbeheerder stopt niet bij het informeren en bewustmaken rond duurzaamheid of het vergroenen van het fondsenaanbod. KBC engageert zich om in gesprek te gaan met bedrijven om de transitie te bewerkstelligen naar een koolstofarme samenleving. De Brie: ‘KBC sloot zich aan bij Climate Action 100+, een wereldwijd engagement om bedrijven te sensibiliseren rond klimaatverandering en hun rol in de beperking van CO2-uitstoot. Op die manier kunnen wij zelf bedrijven aanmoedigen om verbeteringen aan te brengen.’

‘Wij engageren ons om effectief in gesprek te gaan met bedrijven om de transitie te bewerkstelligen en zelf ook impact te hebben.’

Nadia De Brie
hoofd Investment Research KBC Asset Management

Naast de dialoog met bedrijven duwt KBC Asset Management ook via actief aandeelhouderschap ondernemingen in de goede richting. De Brie: ‘We gebruiken het geïnvesteerde geld van onze beleggers om actief stemrechten uit te oefenen in de bedrijven waarin we beleggen. Dialoog aangaan en stemrecht uitoefenen zijn twee tools die elkaar versterken.’

Met de Green deal is het duidelijk: het momentum is er en er worden beslissingen genomen. Duurzaamheid is een structurele trend geworden.  

Meer weten over het duurzaamheidsbeleid van KBC? Ontdek het op www.kbc.com/tijdvoorimpact

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.