Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De toekomst ligt bij slim waterbeheer

De beschikbaarheid van water is al lang geen vanzelfsprekendheid meer, ook niet in Europa. Daarom moeten we ons waterbeheer fundamenteel hertekenen.

Water is cruciaal voor de meeste processen, van de productie van voeding tot de bouw van een wagen. ‘Water is levensnoodzakelijk, maar de beschikbaarheid ervan is een groot probleem’, zegt Kristine Walraevens, hoogleraar in de hydrogeologie aan de UGent.

Van alle OESO-landen staat Vlaanderen (Brussel meegerekend) op de vierde plaats van regio’s met de laagste waterbeschikbaarheid. Daarmee scoren we slechter dan mediterrane landen zoals Spanje en Portugal.

Advertentie

Waterschaarste vormt nu al een structureel probleem in de Europese landbouw. Professor Walraevens: ‘Vroeger was waterbeheer in de landbouw vooral gericht op wateroverlast bestrijden via drainage. Door de klimaatopwarming treden er nu langere periodes van droogte op. Het komt er dus op aan om minder te draineren en net meer vocht in de bodem vast te houden.’ Ook onze industrie ontsnapt niet aan de gevolgen van waterschaarste. In 2018 legde het historisch lage peil van de Rijn de productie van enkele Duitse multinationals bijna helemaal lam.

Waterbeheer

‘Omdat water zo belangrijk is in alles wat we doen, zit het verweven in heel veel beleidslijnen van de Green Deal’, zegt Alex Martens, sectoranalist van KBC Asset Management. Denk maar aan de beleidslijnen rond het terugdringen van verontreiniging van lucht, water en bodem. Concreet moet tegen 2030 het plastiekafval in onze waterlopen verminderen met 50 procent. Micro- en nanoplastics in de Europese oppervlaktewateren moeten dan weer verminderen met 30 procent.

‘Dankzij concepten als water as a service hoeven kleinere bedrijven niet zelf te investeren in een eigen recyclagesysteem.’

Alex Martens
sectoranalist KBC Asset Management

Efficiënt waterbeheer is nodig om meer water beschikbaar te hebben. Walraevens: ‘In onze regio’s zal de klimaatverandering vermoedelijk langere en drogere zomers veroorzaken, in combinatie met nattere winters. Dat zal dus niet zozeer leiden tot een lagere waterbeschikbaarheid, maar het zal wel aanpassingen vragen in de manier waarop we met ons beschikbare water omgaan.’ Beter waterbeheer moet zorgen voor het vasthouden van meer water in plaats van het te laten afstromen naar zee, minder watervervuiling, minder waterverbruik en meer hergebruik van water. ‘Europa ambieert duidelijk een evolutie naar een water-smart society’, zegt Martens.

Water als groeiverhaal voor beleggers

Een dergelijke watertransitie schept beleggingskansen. Zo zijn er grote evoluties aan de gang op het gebied van waterzuivering. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe filtertechnologie en biologische waterzuivering, zoals bijvoorbeeld met afvaletende bacteriën.
Martens: ‘Daarnaast zien we concepten ontstaan zoals water as a service, waarbij de afnemer van de dienst alleen betaalt voor het aantal liters gerecycleerd water dat hij verbruikt. Kleinere bedrijven moeten dan niet zelf investeren in een eigen recyclagesysteem en zo verlaagt voor hen de drempel om hun proceswater te recycleren.’ De aanbieders van dergelijke diensten streven ernaar om de afname van leidingwater maximaal te reduceren, vaak zelfs tot 90 procent.

De watertransitie zal ook investeringen vragen in infrastructuur, voor de bouw, voor het onderhoud van watertorens en -bekkens en voor de productie van pompen en slimme meters. Ook nutsbedrijven zijn cruciaal. ‘Water zal altijd nodig zijn, waardoor het een groeiverhaal is voor beleggers.’

Meer weten over het duurzaamheidsbeleid van KBC? Ontdek het op www.kbc.com/tijdvoorimpact

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.