Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Energie blijft nog decennialang een toonaangevend beleggingsthema'

©Hollandse Hoogte / Judith Dekker

We staan nog maar aan het begin van de energietransitie. Ook de komende decennia blijven in het teken staan van de omslag van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. En daar kunnen beleggers een graantje van meepikken.

Over de hele wereld schakelen overheden enkele versnellingen hoger, op naar een energiesysteem dat niet langer gebaseerd is op fossiele brandstoffen. Het ene na het andere klimaatplan wordt gelanceerd, het ene al ambitieuzer dan het andere. ‘De doelstellingen reiken vaak tot 2050 of zelfs verder, wat illustreert dat de energietransitie nog lang een toonaangevend beleggingsthema zal zijn’, zegt Joris Franck, analist van de materiaalsector bij KBC Asset Management.

Die transitie speelt op verschillende niveaus. Om te beginnen draaien vandaag veel processen op basis van fossiele brandstoffen. Het is de bedoeling om die te elektrificeren. Elektrische auto’s zijn een van de meest zichtbare voorbeelden. Ook in de industrie is er een groot potentieel voor elektrificatie. ‘De vraag naar elektriciteit zal enorm stijgen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om die maximaal op te wekken met hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon’, zegt Franck.

Voor de grote industriële processen waar elektriciteit geen optie is – denk maar aan de productie van staal en beton – wordt intussen ook steeds nadrukkelijker gekeken naar groene waterstof als mogelijke energiedrager.

Kostprijs

©AFP

Windmolens en zonnepanelen zijn intussen al vrij goed ingeburgerd en de kostprijs daarvan is de voorbije jaren aanzienlijk gedaald. Franck: ‘Wind- en zonne-energie zijn momenteel de goedkoopste energievormen, zelfs goedkoper dan nucleaire energie. De productieprijs zal de komende jaren blijven dalen, onder meer door de technologische vooruitgang.’

Toch moet er nog heel veel geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Momenteel komt in ons land ongeveer een kwart van de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. ‘Het zou ideaal zijn om veel windmolens te hebben in Noord-Europa en een grote capaciteit aan zonnepanelen te creëren in Zuid-Europa. Op die manier komen we tot de grootste productiecapaciteit. Om die stroom uiteindelijk te verdelen naar alle uithoeken van Europa moeten we ons energiesysteem verder uitbouwen en optimaliseren. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek, maar het is ongetwijfeld de weg die we zullen inslaan.’

Beleggingsuniversum

‘Veel windmolens in Noord-Europa en een massa zonnepanelen in Zuid-Europa, zo realiseren we de grootste productiecapaciteit. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek, maar het is ongetwijfeld de weg die we zullen inslaan.’

Joris Franck
analist KBC Asset Management
Joris Frank, KBC Asset Management

Het illustreert meteen dat de energietransitie veel meer omvat dan enkel de productie van hernieuwbare energie. Voor beleggers is het dan ook een heel breed thema met uiteenlopende facetten. Franck: ‘Energieproducenten vormen slechts één aspect in het beleggingsuniversum van hernieuwbare energie. We spreken ook over elektrische wagens en alles wat daarmee samenhangt: de autoproducten, alle toeleveranciers, de ontwikkelaars van de batterijen tot zelfs de fabrikanten van de laadpalen. Ook rond waterstof is zich intussen een hele nieuwe economie aan het vormen die voor beleggers interessante kansen biedt. De energiesector is continu in beweging en dat maakt het vanuit beleggersstandpunt zo interessant.’

Nog zo’n nieuwe ontwikkeling is carbon capture: CO2 capteren en opslaan. Franck: ‘De verbranding van fossiele brandstoffen zal nog enige tijd een rol spelen in onze economie. In een overgangsfase kan carbon capture bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat.’ Ook hier duiken ondernemingen op die op zoek zijn naar manieren om CO2 op te slaan of zelfs te gebruiken als grondstof in een productieproces. ‘Dat is een relatief nieuw beleggingsthema. Momenteel gaat het vooral over kleinere private ondernemingen, maar vroeg of laat zal een deel daarvan ook de weg naar de beurs vinden.’

Meer weten over het duurzaamheidsbeleid van KBC? Ontdek het op www.kbc.com/tijdvoorimpact

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.