Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Groene mobiliteit stopt niet bij de elektrische wagen

Er is geen alles-in-één-oplossing die ons mobiliteitssysteem fossielvrij kan maken. Het zal alleen lukken met een juiste mix van uiteenlopende innovaties.

In Europa is 24% van de CO2-uitstoot afkomstig van transport. Alleen de elektriciteitsproductie is een nog grotere bron van CO2. Het verklaart meteen waarom mobiliteit één van de speerpunten is van de Europese Green Deal. De doelstellingen voor 2030 zijn ambitieus. De Europese Commissie mikt onder meer op 30 miljoen elektrische wagens op de Europese wegen en nog eens 80.000 vrachtwagens die geen CO2 uitstoten. Europa kijkt voor dit vrachtvervoer vooral naar groene waterstof als alternatieve energiebron. Daarnaast wil men een toename van 25% van het transport over binnenwateren en een verdubbeling van het aanbod van hogesnelheidstreinen.

‘Er is geen wonderoplossing die ons in één klap naar een klimaatneutraal mobiliteitssysteem katapulteert. Dat zal enkel lukken met een combinatie van uiteenlopende technologieën en toepassingen’, zegt Alex Martens, sectoranalist van KBC Asset Management.

Meer dan elektrische wagens

Uiteenlopende bedrijven spelen een belangrijke rol in de transitie naar een groene mobiliteit en vormen daarom een mooie opportuniteit voor de belegger. De producenten en toeleveranciers van elektrische wagens vormen een belangrijk segment.

Martens: ‘De kanteling naar groene wagens is nu echt wel ingezet. Elke autobouwer is vandaag ook een elektrische autobouwer. Er komen almaar meer betaalbare modellen op de markt en ook de uitbouw van de laadinfrastructuur komt stilaan in een versnelling.’

‘Ons elektriciteitsnetwerk is er nog niet op voorzien dat iedereen thuis op hetzelfde moment zijn wagen oplaadt’

Alex Martens
sectoranalist KBC Asset Management

Voor de beheerders van het distributienet vormt de elektrificatie van het wagenpark evenwel een grote uitdaging. Martens: ‘Ons elektriciteitsnetwerk is er niet op voorzien dat iedereen thuis op hetzelfde moment zijn wagen oplaadt. Daarom moet er worden geïnvesteerd in nieuwe hoogspanningslijnen, transformatorstations en batterijopslagsystemen.’

Voor de evolutie naar vrachtwagens op waterstof zijn investeringen in groene waterstofstructuur nodig: denk hierbij aan ‘elektrolysers’ die (groene) elektriciteit omzetten in groene energie, brandstofcellen om de waterstof terug om te zetten naar elektriciteit, opslagtanks voor waterstof en waterstofstations waar vrachtwagens kunnen tanken.

En Martens ziet nog beleggingskansen: ‘Bij de vergroening van transport over water komen bedrijven in aanmerking die alternatieve aandrijfsystemen voor schepen maken of die de emissies van schepen verminderen.’ Ook de fabrikanten van bussen, trein- en tramstellen en hun toeleveranciers zullen de komende jaren profiteren van de inspanningen om meer mensen op het openbaar vervoer te krijgen.

Besparing

De transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem is niet alleen relevant voor bedrijven die rechtstreeks gelinkt zijn aan de transportsector. ‘Duurzaamheid wordt in het bedrijfsleven steeds belangrijker. Bedrijven moeten daarom in toenemende mate hun koolstofvoetafdruk in kaart brengen. En die voetafdruk wordt almaar uitgebreider: niet alleen emissies gerelateerd aan de eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook emissies die voortvloeien uit onder meer woon-werkverkeer, zakenreizen, het transport van je goederen en het onderhoud van je gebouw,’ zegt Kurt Mees, mobiliteitsexpert KBC Groep.

‘Duurzame mobiliteit kan voor veel bedrijven een eerste belangrijke stap zijn om te besparen op hun CO2-voetafdruk’

Kurt Mees
Business Program Manager Mobility KBC Groep

'Duurzame mobiliteit kan voor veel bedrijven een eerste belangrijke stap zijn om te besparen op hun CO2-voetafdruk, zonder dat het een directe impact heeft op de kernactiviteiten van de onderneming.’

Zo kunnen veel ondernemingen al een belangrijke CO2-besparing realiseren door ervoor te zorgen dat werknemers niet altijd met de auto naar het werk komen. Net daarom trekt KBC Autolease resoluut de kaart van duurzaamheid: intussen is een derde van de nieuwe leasewagens elektrisch of hybride, en heeft de maatschappij ruim 20.000 leasefietsen op de weg.

‘Iedere besparing van een gereden kilometer van je werknemers is een directe besparing op de CO2-uitstoot van de onderneming’, besluit Mees.

Meer weten over het duurzaamheidsbeleid van KBC? Ontdek het op www.kbc.com/tijdvoorimpact

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.