Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Podcast | ‘Biodiversiteit is van socio-economisch levensbelang'

Het herstel van de biodiversiteit is cruciaal voor de evolutie naar een gezonde, duurzame en houdbare economie. En daar kunnen ook beleggers een steentje toe bijdragen.

Beluister deze podcast via Apple Podcast | Spotify | Stitcher | Megaphone 

De strijd tegen de opwarming van het klimaat was de voorbije jaren hét toonaangevende thema in de wereld van duurzaam beleggen. Door de coronacrisis staat ook de bescherming van de biodiversiteit nu helemaal op het voorplan.

‘Covid-19 mag dan wel zijn oorsprong vinden in de dierenwereld – vermoedelijk vond het vanuit vleermuizen en via gordeldieren de weg naar de mens – toch is de mens daar zelf verantwoordelijk voor’, zegt Patrick Van Damme, hoogleraar tropische landbouw en decaan van de Faculty of Tropical AgriSciences aan de Czech University of Life Sciences in Praag.

‘Het is perfect mogelijk om economische groei te realiseren én tegelijkertijd oog te hebben voor duurzaamheid en biodiversiteit.’

Patrick Van Damme
Czech University of Life Sciences in Praag

Patrick Van Damme

Veel dieren zijn immers hun natuurlijke habitat verloren door massale ontbossing en kwamen zo onvermijdelijk dichter bij de mens te leven. Het verklaart waarom steeds vaker dierlijke ziektes overslaan op de mens.

Dit is maar één van de gevolgen van het verwoestende effect van de mens op de natuur. Het verlies aan biodiversiteit is een gevaar voor onze voedselvoorziening, het maakt de wereld kwetsbaar voor natuurrampen (zoals extreme droogte of bosbranden) en het bedreigt de drinkwatervoorziening.

Van Damme: ‘De economische waarde van biodiversiteit is enorm. Wist je dat de aanlevering van grondstoffen uit de natuur zorgt voor de helft van het wereldwijde BNP, goed voor zo’n 40 biljoen euro? Biodiversiteit is dus van socio-economisch levensbelang.’

Financiële risico’s

Vorig jaar waarschuwde de Nederlandse Nationale Bank in een rapport er nog voor dat het biodiversiteitsverlies leidt tot grote financiële risico’s. Net zoals de klimaatverandering bedreigt de verschraling van de biodiversiteit de waarde van beleggingen.

‘Fenomenen zoals extreme droogte of bosbranden hebben een directe economische impact. Tegelijkertijd is er ook een indirecte impact: biodiversiteitsverlies kan leiden tot voedselgebrek of een tekort aan drinkbaar water, wat vervolgens grote humane conflicten kan veroorzaken die ook weer economische en financiële schade veroorzaken’, zegt Nadia De Brie, Head of Investment Research bij KBC Asset Management.

‘Vandaag kiest meer dan de helft van onze Belgische beleggers voor een duurzaam fonds’

Nadia De Brie
KBC Asset Management

Nadia De Brie

Net daarom hecht de vermogensbeheerder bij het samenstellen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuilles veel belang aan de impact die ondernemingen hebben op de biodiversiteit. ‘Het is onze uitdrukkelijke ambitie om onze impact op de biodiversiteit te verminderen of indien mogelijk zelfs een positief effect te genereren. Dat doen we door bepaalde sectoren expliciet uit te sluiten van onze duurzame fondsen – denk maar aan olie- en gaswinning – of door hele strenge selectievoorwaarden te hanteren, zoals voor de teelt van palmolie.’

Economische groei

De voorbije jaren hebben beleggers duurzame beleggingsproducten helemaal omarmd. De Brie: ‘Vandaag kiest meer dan de helft van onze Belgische beleggers voor een duurzaam fonds en is de inleg in dergelijke fondsen in twee jaar tijd verdrievoudigd.’

En dat is ook volgens Van Damme een goede zaak. ‘Het is perfect mogelijk om economische groei te realiseren én tegelijkertijd oog te hebben voor duurzaamheid en biodiversiteit. Bedrijven hebben ook geen andere keuze: anders zagen ze de tak af waarop ze zelf zitten. Duurzaam beleggen heeft dus geen negatief effect op het rendement. Want laat ons eerlijk zijn: ook bedrijven die inzetten op duurzaamheid willen winst maken en aantrekkelijk zijn voor beleggers om hun activiteiten te onderbouwen. Er is dus geen enkele reden om niet duurzaam te beleggen’, besluit Van Damme.

Meer weten over het duurzaamheidsbeleid van KBC? Ontdek het op www.kbc.com/tijdvoorimpact

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.