Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Podcast | Vormt groene waterstof de ultieme oplossing voor het klimaatprobleem?

Joris Franck

Nu de bocht is ingezet naar een klimaatneutraal energiesysteem, komt ook waterstof steeds nadrukkelijker in beeld als de energiebron van de toekomst. En daarin schuilen kansen voor beleggers.

Groene waterstof: oplossing of utopie?


Beluister deze podcast via Apple Podcast | Spotify Stitcher | Megaphone 

Europa beschouwt groene waterstof als een belangrijk onderdeel van de Green Deal die de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet maken.

‘Om te evolueren naar een klimaatneutraal energiesysteem moeten we af van de CO2-uitstoot die het gevolg is van fossiele brandstoffen. De elektrificatie van onze economie is een belangrijk stuk van de puzzel, kijk naar de uitrol van elektrische wagens. Maar niet alle toepassingen lenen zich tot elektrificatie, denk aan grote industriële processen. En dan komt waterstof in beeld als potentieel wondermiddel’, zegt Joris Franck, analist van de materiaalsector bij KBC Asset Management.

Alleskunner

Groene waterstof heeft het grote voordeel dat er bij de verbranding geen CO2 vrijkomt. ‘Bovendien is het in principe mogelijk om waterstof voor lange tijd op te slaan, waardoor je vraag en aanbod van energie over verschillende seizoenen heen op elkaar kunt afstemmen’, zegt Freddy Van Bogget, Innovation Manager van KBC Groep. Daarmee biedt waterstof een alternatief voor hernieuwbare energie uit wind en zon, waarvan de productie afhankelijk is van de natuurelementen. Franck: ‘Waterstof heeft het potentieel om uit te groeien tot de alleskunner van de hedendaagse economie.’

‘Waterstof heeft het potentieel om uit te groeien tot de alleskunner van de hedendaagse economie.’

Joris Franck
analist KBC Asset Management

Joris Franck

Waterstof is een eigenaardig element uit de tabel van Mendeljev. Het is het meest voorkomende en lichtste chemische element. In geïsoleerde vorm komt het nooit voor in de natuur, het bindt zich altijd aan andere chemische elementen. Watergas moeten we dus produceren. Dat kan op twee manieren. Je kan aardgas onder grote druk zetten en opwarmen. Zo komt er waterstof vrij, maar ook CO2, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn van een groene energiebron. Maar je kan waterstof ook genereren via elektrolyse: door water onder stroom te zetten, komt er zowel waterstof als zuurstof vrij. En als de stroom bovendien wordt opgewekt met hernieuwbare energie, krijg je dus groene waterstof.

Obstakels

Ondanks het grote potentieel wordt groene waterstof vandaag nog niet massaal geproduceerd, want daar is een enorme hoeveelheid elektriciteit voor nodig. Daarvoor hebben we vandaag eenvoudigweg te weinig hernieuwbare energie. Van Bogget: ‘Er is nog een lange weg af te leggen vooraleer waterstof op grote schaal kan worden ingezet. De eerste stappen worden nu pas gezet.’

Er is ook een economische reden. Franck: ‘Het is momenteel nog veel te duur om groene waterstof te produceren. Die kostprijs kan alleen naar beneden als er voldoende schaalgrootte is, wat nog niet het geval is. In de aanvangsfase moeten overheden de sector dus ondersteunen met subsidies. Zodra er voldoende schaalgrootte is bereikt, wordt het wel economisch rendabel. Net zoals we hebben zien gebeuren bij de zonnepanelen.’

Beleggingskansen

‘Er is nog een lange weg af te leggen vooraleer waterstof op grote schaal kan worden ingezet. De eerste stappen worden nu pas gezet.’

Freddy Van Bogget
Innovation Manager van KBC Group

Freddy Van Bogget

‘Verschillende bedrijven in verschillende sectoren spelen in op waterstof. Dat kunnen interessante beleggingskansen zijn’, zegt Franck. In eerste instantie denkt de aandelenanalist aan de producenten van hernieuwbare energie.

‘Die productie moet de komende jaren echt wel enkele versnellingen hoger schakelen om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag vanuit de waterstofsector.’

Een andere subsector in het universum van waterstof zijn de chemische bedrijven die hun knowhow gebruiken voor de uitbouw van de waterstofeconomie. En dan zijn er nog de producenten van de toestellen die gebruikt worden om waterstof te produceren of de brandstofcellen om waterstof om te zetten in elektriciteit.

‘Een hele nieuwe energiesector is zich aan het ontwikkelen. Daar kunnen beleggers van profiteren’, besluit Franck.

Meer weten over het duurzaamheidsbeleid van KBC? Ontdek het op www.kbc.com/tijdvoorimpact

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.