Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Corona haalt het beste in ondernemers naar boven

De coronacrisis heeft de ondernemingen zwaar geraakt. De gevolgen zullen nog lang nazinderen, al zullen ze niet allemaal negatief zijn.

‘Ondernemers zitten al weken op een rollercoaster. Velen moesten van de ene dag op de andere hun zaak sluiten. Dat is ongemeen hard’, zegt Dirk Ector, directeur Ondernemers bij bankverzekeraar KBC. Driekwart van de ondernemingen en handelszaken ziet een daling van de inkomsten en de cashflow met gemiddeld 44 procent, zo blijkt uit een rondvraag van ondernemers door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Tijd Connect en KBC. Bijna een derde van de ondervraagden vreest ook voor het voortbestaan van de onderneming.

Om de eerste acute cashnoden te verlichten, kunnen ondernemingen bij de banken uitstel krijgen voor de afbetaling van hun kredieten en verzekeringspremies. Daarnaast is er ook een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Dirk Ector: ‘Betalingsuitstel voor lopende kredieten en de mogelijkheid om nieuwe kredieten af te sluiten kunnen op korte termijn al een groot verschil maken voor zwaar getroffen ondernemingen.’

‘We staan aan de vooravond van een tijdperk vol nieuwe opportuniteiten. Ondernemers hebben allemaal al nagedacht over wat deze crisis betekent voor hun businessmodel.’
Dirk Ector
Directeur Ondernemers bij KBC

De nieuwe werkomgeving

67
procent
van de ondernemingen is actief via telewerk.

Niet alleen op financieel vlak zijn ondernemingen plots wakker geworden in een nieuwe realiteit. Ook de manier waarop ze nog kunnen functioneren is volledig veranderd. Door de coronamaatregelen werd telewerk de norm. Daardoor is nu ongeveer 67 procent van de ondernemingen actief via telewerk, zo blijkt uit de enquête. Voor bedrijven in de essentiële sectoren of voor werknemers bij wie telewerken niet mogelijk is, moeten ondernemingen zich maximaal inspannen om de maatregelen rond social distancing te respecteren. Van de ondervraagde bedrijven waar dat het geval is, geeft iets meer dan de helft aan dat de impact op de dagelijkse werking groot tot heel groot is.

43
procent
van de ondernemingen doet een beroep op tijdelijke werkloosheid.

In de dienstensector is telewerk de norm, maar in de industrie moet toch vaker een beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid. Bijna 4 op de tien bedrijven of handelszaken (38%) zal uiteindelijk tijdelijke werkloosheid inroepen voor medewerkers. Gemiddeld stellen deze bedrijven tijdelijke werkloosheid in voor ongeveer de helft van hun personeelsleden. Dirk Ector: ‘Het systeem van tijdelijke werkloosheid geeft ondernemingen wat extra zuurstof, terwijl ze tegelijkertijd het vooruitzicht behouden dat ze snel de draad weer kunnen oppikken zodra de hemel enigszins  is opgeklaard.’

Overheidshulp

De overheden in ons land lanceerden de voorbije weken tal van maatregelen om noodlijdende ondernemingen te helpen. ‘Met de uiteenlopende maatregelen hebben de overheden het signaal gegeven dat ze gezonde bedrijven  op de korte en middellange termijn door deze crisis willen loodsen. Zo krijgen ondernemingen die het nu moeilijk hebben, toch uitzicht op een doorstart zodra de donkerste wolken zijn overgewaaid’, zegt Dirk Ector.

Van de federale maatregelen is de tijdelijke werkloosheid voor werknemers veruit de meest gebruikte maatregel. Vier op tien ondernemingen doet er een beroep op. Intussen doen ondernemingen ook een beroep op uiteenlopende gewestelijke steunmaatregelen, zoals de corona-hinderpremie en de corona-compensatiepremie in Vlaanderen, de forfaitaire vergoedingen in Wallonië of de opschorting van de stadsbelasting in Brussel. Ector: ‘Als bankverzekeraar hebben we de voorbije weken hard gewerkt om klanten hierin te begeleiden, want er is een hele brede waaier aan overheidsinitiatieven.’

Langetermijngevolgen

Zelfs wanneer het coronavirus beter onder controle is, lijkt een terugkeer naar de situatie van daarvoor bijna onmogelijk. Daarvoor zijn de gevolgen te ingrijpend en een aantal daarvan zal ook een effect hebben op de lange termijn. Soms zijn die negatief, maar er zijn ook positieve gevolgen.

De rondvraag legt bij ondernemers toch een grote ongerustheid bloot voor de verdere toekomst. Zo verwacht 40 procent van de ondervraagden dat consumenten door de coronacrisis blijvend minder zullen consumeren. Zeven op de tien ondervraagden voorspellen een sterke daling van de tewerkstelling in ons land en 75 procent meent ook dat belangrijke bedrijfsinvesteringen uitgesteld zullen worden tot 2021. Dirk Ector: ‘De meeste ondernemers verwachten dat ze op vrij korte termijn een doorstart kunnen maken. Dat is een positief gegeven. Maar voor de rest heeft niemand een glazen bol. Het is nog veel te vroeg om in te schatten wat de macro-economische gevolgen zullen zijn en wanneer, hoe snel en hoe sterk het economisch herstel zal zijn.’

72
procent
van de ondernemers is ervan overtuigd dat de coronacrisis tot meer innovatie en nieuwe producten of diensten zal leiden.

Tegelijkertijd is 72 procent van de ondernemers ervan overtuigd dat de coronacrisis zal leiden tot meer innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. En vier op de tien willen de coronacrisis aangrijpen om het businessmodel van hun onderneming tegen het licht te houden. Ector: ‘Het lijkt nu misschien niet zo, maar we staan aan de vooravond van een tijdperk vol nieuwe opportuniteiten. Ondernemers zijn nu eenmaal ontzettend creatief. Ze hebben allemaal nagedacht over wat deze crisis betekent voor hun businessmodel. De crisis zal er de komende maanden voor zorgen dat er versneld vernieuwende producten en diensten op ons afkomen.’

Daarnaast zijn bijna negen op de tien ondernemers er ook van overtuigd dat het belang van webshops en onlineverkoop nog zal toenemen. Door de gedwongen sluitingen zijn veel handelszaken verplicht om snel een eigen webshop of leveringsdienst op te zetten. Dirk Ector: ‘Het klantengedrag is volledig veranderd. Niet geleidelijk, maar echt heel bruusk. Uiteraard omdat consumenten daartoe door de lockdown worden gedwongen, maar toch. Steeds meer mensen bestellen nu online, ze betalen op afstand en ze halen alleen nog bestellingen af of laten alles thuis leveren. Die verschuiving is echt fundamenteel.’

Op dezelfde manier zal de massale switch naar telewerken ook in het post-coronatijdperk nog lang nazinderen. Zo is 88 procent van de ondernemers overtuigd dat telewerk in de toekomst nog zal toenemen. ‘Veel ondernemingen hebben een digitale kwantumsprong gemaakt. Digitaal wordt het nieuwe normaal, niet alleen in relatie tot de klant maar ook voor de werkomgeving’, besluit Ector.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.