Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Corona raakt ondernemingen en al hun medewerkers

De verspreiding van het coronavirus heeft een immense impact op de dagelijkse werking van bedrijven. Dat kan ook gevolgen hebben op de langere termijn.

De Belgische bedrijven leven in een nieuwe realiteit sinds de uitbraak van het coronavirus. Tal van ondernemingen en handelszaken moesten gedwongen de deuren sluiten. Andere bleven open en moesten manieren vinden om de regels over social distancing te respecteren. ‘Ondernemers werden van de ene dag op de andere gedropt op onbekend terrein. Dat zorgde aanvankelijk voor wat onzekerheid, maar al snel doken het ongeduld en de passie op om de business op de ene of de andere manier te laten draaien’, stelt Dirk Ector vast, directeur Ondernemers bij bankverzekeraar KBC.

Telewerk

Door de coronamaatregelen werd telewerk de norm. Ongeveer 67 procent van de ondernemingen draaien op telewerk. Dat blijkt uit een bevraging door onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Tijd Connect en KBC. In iets meer dan de helft van de bevraagde ondernemingen en handelszaken functioneert de meerderheid van de werknemers tot zelfs alle werknemers via telewerk. Opvallend is ook dat die omschakeling vlot tot zelfs heel vlot verliep bij 85 procent van de ondervraagden.

Werken op afstand kreeg een enorme boost in ons land. De overgrote meerderheid van de ondervraagden ziet een grote stijging van zowel het aantal werknemers dat aan telewerk doet als het aantal dagen dat ze dat doen. Sterker nog, 88 procent van de ondervraagden is ervan overtuigd dat telewerk na de coronacrisis nog toeneemt.

Onze bereikbaarheid is op hetzelfde peil gebleven door onder andere KBC Live en het werken met afspraken in de kantoren.
Dirk Ector
Directeur Ondernemers bij KBC

‘Ook KBC past uiteraard telewerk toe. Daarnaast hebben we alle mogelijke middelen ingezet om de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen. En is onze bereikbaarheid op hetzelfde peil gebleven door onder andere KBC Live en het werken met afspraken in de kantoren’, zegt Dirk Ector

Tijdelijke werkloosheid

De ene activiteit leent er zich makkelijker toe om voort te zetten dan de andere. In de dienstensector is telewerk de norm. De industrie moet vaker een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Iets meer dan een op drie bedrijven of handelszaken (38%) moet tijdelijke werkloosheid inroepen voor zijn medewerkers. Gemiddeld stelden deze bedrijven tijdelijke werkloosheid in voor ongeveer de helft van hun personeelsleden. Ongeveer een op drie bedrijven voorziet ook in een financiële tegemoetkoming voor de getroffen werknemers. ‘De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in te roepen geeft ondernemingen wel wat extra zuurstof, terwijl ze tegelijk het vooruitzicht behouden om snel de draad weer op te pikken, zodra de hemel is opgeklaard’, zegt Ector.

Toch is het duidelijk dat bedrijven die tijdelijke werkloosheid moesten inroepen door een zware periode gaan. De bevraging toont aan dat er significant meer bedrijven of handelszaken die betalingsmoeilijkheden ervaren of die vrezen voor hun voortbestaan naar tijdelijke werkloosheid grijpen. Het is ook de vraag hoe de werkgelegenheid op de langere termijn evolueert. 46 procent van de ondervraagden verwacht geen impact op de korte of middellange termijn. Zo’n 35 procent daarentegen maakt zich op voor een negatieve impact.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.