Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

“Duurzamere mobiliteit is meer dan een elektrisch wagenpark”

Steven De Fleurquin en Jan Peeters

Kiezen voor een elektrisch wagenpark is één ding. Maar hoe zorgt u er als ondernemer voor dat al die elektrische auto’s opgeladen raken? En welke andere opties zijn er om uw mobiliteit te verduurzamen?

Het bedrijfswagenpark elektrificeert in een razend tempo. Zowat de helft van de auto’s die KBC Autolease vorig jaar bestelde, had een stekker. Voor dit jaar ziet de leasemaatschappij het aandeel van volledig elektrische en plug-in hybride wagens al in de richting van 60 procent gaan. “Naast de verduurzaming van de onderneming is de veranderende fiscaliteit voor veel bedrijven de doorslaggevende factor”, zegt Jan Peeters, product manager bij KBC Autolease.

Op 1 januari 2026 verdwijnt namelijk het fiscale voordeel voor bedrijfswagens op fossiele brandstof. Voor dergelijke auto’s die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 besteld worden, komt er een overgangsregeling waarbij het voordeel stelselmatig daalt. Emissievrije bedrijfswagens die voor 1 januari 2027 zijn aangekocht, geleased of gehuurd, zijn dan weer volledig fiscaal aftrekbaar. “We adviseren bedrijven om nu al stappen te zetten in de elektrificatie van de bedrijfsvloot. Je moet je daar immers grondig op voorbereiden”, zegt Peeters.

De switch van fossiele bedrijfswagens naar een (deels) elektrisch autopark is voor ondernemingen vaak omringd met vraagtekens. “De eerste bezorgdheid is de hogere aankoopprijs van een elektrisch voertuig”, zegt Steven De Fleurquin, policy advisor bij KBC Corporate Banking. “Maar die zorg kunnen we counteren met een lagere total cost of ownership. Want door de hogere brandstofkosten voor fossiele wagens en de gunstige fiscaliteit, kunnen elektrische voertuigen doorgaans de kostenvergelijking goed doorstaan.”

Als bedrijven de elektrificatie van het wagenpark uitstellen, is het heel vaak door randfactoren.
Steven De Fleurquin
policy advisor bij KBC Corporate Banking

Daarnaast duiken vooral praktische vragen op over de laadinfrastructuur. Zijn er laadpalen nodig op het parkeerterrein? Moet de netaansluiting dan aangepast worden? Moeten werknemers de mogelijkheid krijgen om hun auto’s thuis op te laden? Hoe moeten ze daarvoor worden vergoed? En welke oplossingen zijn er om elektrische wagens onderweg op te laden?

“Als bedrijven de elektrificatie van het wagenpark uitstellen, is het heel vaak door die randfactoren”, zegt De Fleurquin. “Het is nu eenmaal nog altijd makkelijker om werknemers gewoon een fossiele wagen en een tankkaart te geven. Een elektrisch wagenpark vereist een ruimere mobiliteitsstrategie. Niet alle ondernemingen zijn daar al klaar voor. Bij KBC Corporate Banking begeleiden we onze klanten stap voor stap om die strategie uit te werken. Daarvoor reiken we hen de expertise en de gepaste oplossingen aan voor de infrastructuur, financiering en verzekering.”

Thuisladen

Ondernemingen die hun werknemers elektrische voertuigen willen aanbieden, voorzien best een thuislaadoplossing. Peeters: “In ons land loopt de publieke laadinfrastructuur achter. Daarom focussen we zelf heel erg op thuislaadoplossingen. Mensen moeten hun bedrijfswagen thuis op een veilige en vlotte manier kunnen opladen, zodat ze onbezorgd hun volgende rit kunnen aanvangen. Zodra de oplossingen op dit vlak gekend zijn, kunnen we veel werknemers en ondernemingen al over de drempel helpen om de overstap te maken naar een elektrische wagen.”

Voor een laadinstallatie thuis volstaat meestal een investering van zo’n 2.099 euro per installatie. KBC Autolease biedt een Pack Laadstation aan bij de elektrische wagen. Dat 'pack' wordt opgenomen in het leasecontract en omvat het laadstation, monofasige of driefasige aansluiting van het laadstation op de elektrische thuisinstallatie, wand- of paalmontage en een elektrische keuring volgens de AREI-normen.

“Een laadstation heeft een gemiddelde levensduur van acht jaar, terwijl de standaard leasecontracten een looptijd hebben van vier jaar. De laadpaal die wordt geïnstalleerd voor de eerste elektrische wagen kan dus nog dienst doen voor het volgende elektrische voertuig”, zegt Peeters.

Onderweg laden

Naast een thuislaadstation hebben werknemers ook nood aan een hybride laadkaart waarmee ze hun thuislaadbeurten kunnen registreren. Dat vormt de basis voor de terugbetaling van de stroom die een werknemer verbruikte om thuis zijn wagen op te laden.

Naast de verduurzaming van de onderneming is de veranderende fiscaliteit voor veel bedrijven de doorslaggevende factor.
Jan Peeters
product manager bij KBC Autolease

“Bovendien geeft onze nationale hybride laadpas toegang tot 9.000 openbare laadstations in België en onze internationale hybride laadpas tot 200.000 laadpunten in Europa”, zegt Peeters. Omdat elektrische laadpunten nog lang niet zo verspreid zijn als gewone tankstations, voorziet KBC Autolease ook een handige app om de dichtstbijzijnde laadstations te vinden en laadtarieven te raadplegen.

Zo’n laadkaart is niet alleen handig voor bestuurders die overdag veel rondrijden voor hun werk. Ook de werknemers die thuis geen laadpaal kunnen plaatsen, hebben er baat bij. Wie midden in de stad een huis heeft zonder oprit, heeft geen plaats voor een laadpaal. En wie in een appartementsgebouw woont, kan niet zomaar een laadpaal plaatsen in de parkeergarage. In die situaties is een laadkaart voor publieke laadinfrastructuur een goede alternatieve oplossing.

Op het werk laden

Veel ondernemingen voorzien ook laadinfrastructuur op de bedrijfsparking. Dat vergt een diepgaande analyse. Hoe de laadpaalinfrastructuur op de bedrijfsparking er moet uitzien, is voor elke onderneming anders en hangt af van verschillende factoren. Hoe groot is het elektrische wagenpark? Blijven de meeste wagens de hele dag op de parking staan of moeten ze ook snel kunnen worden opgeladen omdat ze tijdens de dag de baan op moeten? En moeten externen – denk maar aan leveranciers of klanten – hun voertuigen ook kunnen opladen?

“Elke situatie vergt een specifieke benadering”, zegt De Fleurquin. “De meeste bedrijven moeten daarin worden begeleid, want de hoeveelheid knopen die ze moeten doorhakken kan overweldigen. Met het juiste advies en ondersteuning wil KBC Corporate Banking die keuzes weer gemakkelijk maken.”

Ook de energieopwekking is een cruciaal vraagstuk voor ondernemingen die laadinfrastructuur willen voorzien voor elektrische wagens. In een ideale situatie wordt elektriciteit opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen en maken de laadpalen dankzij een slim laadsysteem maximaal gebruik van de opgewekte energie.

Dit illustreert meteen dat het mobiliteitsvraagstuk voor een onderneming verder gaat dan alleen de keuze voor een elektrische wagen. “Bovendien zijn elektrische wagens niet altijd de beste en al helemaal niet de enige oplossing voor een duurzamer mobiliteitsbeleid”, zegt De Fleurquin.

"Ondernemingen kunnen werknemers ook overtuigen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en via fietsleasing kunnen ze ook de fiets promoten. Dan heeft misschien niet elke werknemer een elektrische wagen nodig, en dat heeft dan weer een effect op de benodigde laadinfrastructuur. We evolueren veel meer naar een verhaal van multimobiliteit, waarvan elektrische wagens slechts een aspect zijn.”

Partners voor de ideale mobiliteitsaanpak

“Voor ondernemingen is mobiliteit een heel complex vraagstuk geworden”, merkt Steven De Fleurquin. Het gaat over veel meer dan de keuze tussen fossiele wagens en elektrische voertuigen. Om hun klanten optimaal te begeleiden, werkt KBC Corporate Banking samen met KBC Autolease en de adviesbureaus Traject en Encon. “Doordat we onze eigen expertises aanvullen met de knowhow van deze partijen kunnen we helpen met het volledige plaatje: de analyse, implementatie, financiering, de juiste verzekeringen en de volledige uitrol naar de werknemers. Met de vertrouwde relatiebeheerder die steeds in contact blijft met onze klant en die ervoor kan zorgen dat alles vlot blijft lopen.”

Vertrekkende vanuit de ambities van de werkgever analyseert Traject de mobiliteitsnoden van de medewerkers en tekenen ze daar vervolgens de ideale mobiliteitsmix voor uit. De ene medewerker heeft misschien een wagen nodig voor het werk, terwijl de andere meer baat heeft bij een treinabonnement en een elektrische fiets. Op die manier kan de onderneming meer flexibiliteit aanbieden en haar ecologische voetafdruk verder reduceren. De mobiliteitsmix heeft een belangrijke impact op de samenstelling van het bedrijfswagenpark en op het parkeer- en laadbeleid, en dus ook op de laadinfrastructuur. Naast het uitwerken van een meer duurzame mobiliteitsmix, adviseert Traject ook bij de implementatie van de gekozen mobiliteitsoplossingen en het opstellen van een communicatieplan voor de medewerkers.

Het duurzaamheidsadviesbureau Encon biedt dan weer ondersteuning bij een eventuele diepgaandere analyse voor de keuze van laadpalen. Samen met de ondernemer wordt er gekeken naar de meest passende opzet en helpen ze bij de zoektocht naar een installateur. Verder bekijkt Encon meteen welke mogelijkheden een onderneming heeft om met zelf opgewekte hernieuwbare energie het elektrische wagenpark op te laden.

KBC Autolease helpt fleetmanagers bij het maken van concrete keuzes in het grote aanbod van voertuigen. Het biedt laadstations en laadpassen aan. Het kan samen met de ondernemer een mobiliteitspolicy uitwerken. En het heeft diverse oplossingen op het vlak van multimobiliteit, zoals deelfietsen, openbaar vervoer en fietsleasing.

“De relatiebeheerders van KBC Corporate Banking zorgen er dus voor dat we onze klant kunnen helpen bij het doorhakken van de verschillende knopen. Traject bepaalt daarbij de ideale mobiliteitsmix , Encon werkt de laadinfrastructuur en de bijhorende voorziening van hernieuwbare energie uit , en KBC Autolease zorgt voor de concrete mobiliteitsoplossing, of dit nu een elektrische auto, de fiets of het openbaar vervoer betreft”, besluit De Fleurquin.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.