Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van buitenbeentje tot gevestigde waarde

©KBC Asset Management

Duurzaam beleggen is aan een opmars bezig. Maar wat houdt dat in, duurzaam beleggen? Hoe worden bedrijven en landen precies geselecteerd? En hoe zit het met het rendement? Wij vroegen het aan de pionier in België, KBC Asset Management.

Van Tsjernobyl tot Parijs

‘Duurzame ontwikkeling sluit aan op de huidige sociale en economische behoeftes, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeftes te voorzien in gevaar te brengen.’ Zo definieert KBC Asset Management vandaag duurzaamheid. Maar de fondsbeheerder heeft een hele weg afgelegd sinds de lancering van het eerste Belgische duurzame beleggingsfonds in 1992. ‘De invulling van duurzaam beleggen evolueert mee met de tijdsgeest’, zegt Kenneth De Bruycker, een van de twee experten duurzaam beleggen van KBC Asset Management.

Neem bijvoorbeeld 1992. De kernramp in Tsjernobyl en de ontbossing van het Amazonewoud beheersten het nieuws en de publieke opinie. De eerste duurzame fondsen focusten bijgevolg sterk op milieu. Het waren thematische fondsen, gericht op bedrijven die oplossingen boden voor ecologische problemen. Tien jaar later barstte het boekhoudschandaal rond nutsbedrijf Enron los. Duurzaamheid kreeg een ruimere betekenis. ‘Rond die periode doken de eerste Best-In-Class-fondsen op’, zegt De Bruycker.

‘HET MIDDEL VOOR POSITIEVE MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING’

Duurzaamheid is geen hol begrip bij KBC Asset Management. Daarom namen zij zich onlangs voor om hun positieve impact op de maatschappij gevoelig te verhogen. Onze duurzame fondsen spelen daarbij een belangrijke rol: ze zijn een middel om positieve verandering teweeg te brengen. Wie kiest voor een duurzaam fonds, kiest voor financiële return én bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Die twee zaken sluiten elkaar immers niet uit. Wij hebben de mooiste job die je maar kan hebben in de financiële wereld. We zoeken naar rendement voor beleggers en onze werkgever, maar koppelen die aan maatschappelijke verandering. Daar halen we enorm veel voldoening uit.

‘Deze selecteren bedrijven die binnen hun sector het beste scoren op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance.’ Impact Investing, de meest recente vorm van duurzaam beleggen, gaat nog een stap verder. ‘Bij dergelijke fondsen worden niet alleen het productieproces en het bestuur van bedrijven beoordeeld, maar onderzoeken we ook in welke mate ze met hun product of dienst bijdragen aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling’, aldus De Bruycker.

Vandaag hebben KBC-klanten de keuze uit zo’n 150 duurzame beleggingsfondsen. Er zijn thematische fondsen, Best-In-Class-fondsen en Impact Investingfonds. Het aanbod gaat zo breed dat beleggers een volledige en evenwichtige beleggingsportefeuille kunnen samenstellen met duurzame producten. Na de financiële crisis in 2008, groeide het besef dat duurzaamheid ook om financiële redenen interessant kan zijn. Daarbij stimuleren mediathema’s zoals de klimaat conferentie in Parijs de bewustwording. ‘Was duurzaam beleggen in 1992 nog een alternatief, dan is het nu gangbaar geworden.’

‘Het aanbod gaat zo breed dat je je volledige beleggingsportefeuille evenwichtig en duurzaam kunt laten invullen.’
Carolien Bodewes
expert duurzaam beleggen van KBC Asset Management

Expertise

Juist omdat het begrip duurzaamheid continu evolueert, laat KBC zich voor de samenstelling bijstaan door een externe adviesraad. Deze bestaat uit acht professoren uit verschillende domeinen, gaande van economie tot ethiek. Vier keer per jaar komt de raad samen met de analisten van KBC Asset Management.

‘De experten bieden inspiratie voor onze werkwijze en controleren of de huidige duurzaamheidsscreening correct gebeurt’, zegt De Bruycker. Voor het samenstellen van de duurzame fondsen, vertrekt KBC Asset Management van het basisuniversum van de financiële analisten. Vervolgens worden bedrijven uitgesloten die de VN-principes voor Verantwoord Beleggen schenden of actief zijn in controversiële sectoren, zoals commerciële wapenhandel.

‘Welke wereld wil je morgen? Dat is de vraag die je je moet stellen als je investeert. Duurzaam investeren combineert opbrengst vandaag met een leefbare wereld voor jou en je kinderen.’
Luc Van Liedekerke
voorzitter SRI Advisory Board en Professor KU Leuven en UAntwerpen

‘Deze selectiecriteria gelden ook voor de conventionele fondsen, maar voor de duurzame beleggingsfondsen zijn we een pak strenger’, legt Bodewes uit. Vervolgens wordt het universum verder verfijnd. ‘Voor de Best-In-Class-fondsen kennen we bedrijven scores toe op parameters inzake werkomgeving, milieuvriendelijkheid en degelijk bestuur. Alleen de bedrijven die het beste scoren binnen hun sector, worden weerhouden’, aldus Bodewes.

De scoring gebeurt op basis van data van Sustainalytics, een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in duurzaamheid. De methodologie voor de thematische fondsen en Impact Investing is anders. ‘Hier gaan onze analisten echt actief op zoek naar bedrijven die met hun diensten of producten oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen’, legt De Bruycker uit.

Bij thematische fondsen gebeurt dat binnen een afgebakend milieuthema, zoals bijvoorbeeld waterschaarste. Impact Investing mikt op alle aspecten evenvan duurzame ontwikkeling, van de vergrijzingsproblematiek tot analfabetisme. ‘Maar deze beleggingsfondsen focussen enkel op innovatieve, pure players. Bedrijven die écht verschil maken’, aldus De Bruycker.

Eco fondsen

Themafondsen beleggen in aandelen van bedrijven die bijdragen aan een oplossing voor een bepaald milieuprobleem. KBC Asset Management biedt themafondsen aan rond klimaatverandering, waterschaarste en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen. In dat laatste zitten bijvoorbeeld aandelen van windenergiebedrijven, maar evengoed producenten van batterijen, die de opmars van hernieuwbare energie verder zal ondersteunen.

Best-in-class

Deze fondsen beleggen zowel in bedrijven (aandelen, obligaties) als in overheden (obligaties). Op enkele controversiële sectoren na, komen alle bedrijfstakken in aanmerking. Het verschil met conventionele fondsen? Enkel die bedrijven of overheden die het beste scoren op het gebied van duurzaamheid, kunnen geselecteerd worden voor het fonds. De screening gebeurt op basis van drie pijlers: milieu, sociaal beleid en ondernemingsbestuur. Zo vergelijkt KBC Asset Management bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, het interne sociale beleid en de fiscale transparantie van bedrijven binnen een bepaalde sector.

Impact investing

Impact Investingfondsen investeren in aandelen van bedrijven waarvan het product of de dienst een duidelijke positieve invloed heeft op de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die recycleren en zo actief de afvalberg verkleinen of bedrijven die alternatieve zoetstoffen ontwikkelen en zo strijden tegen overgewicht. Het universum is beperkt tot zo’n 80 bedrijven die financieel renderen, maar ook écht een verschil maken.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.