Advertentie
reportage

'Het tijdperk van het allesoverheersende buikgevoel is voorbij'

Peter Van den Spiegel ©Studio Dann

Data analytics maakt vandaag en morgen meer en meer het verschil tussen winnaars en verliezers. Ondernemingen – groot én klein – die erin slagen om op basis van de gegevens waarover ze beschikken slimmere beslissingen te nemen, zullen aan het langste eind trekken. 'Data en analytics leiden naar nieuwe ideeën en verbeteringen over de organisatie heen.'

'Elke business wordt een digitale business. Cloudtechnologie en data zijn de grondstoffen voor de transformatie. De manier waarop ondernemingen werken, zal afhangen van de inzichten en voorspellingen die ze uit die gegevens kunnen halen.' Michael Beal, CEO van Microsoft Belgium, ziet vandaag al de gevolgen van de onomkeerbare evolutie die in de bedrijfswereld gaande is.

'Retail bijvoorbeeld, waar online bedrijven zich opwerpen als concurrenten voor de fysieke winkels. Om relevant te blijven, moeten die laatste zelf ook digitaal aanwezig zijn én hun data gebruiken om bijvoorbeeld hun voorraadbeheer te optimaliseren. In de gezondheidszorg zien we steeds meer dat bedrijven pas betaald worden als het resultaat van een behandeling positief is, en in de financiële sector zetten nieuwkomers hele businessmodellen op losse schroeven door op innovatieve manieren met data te werken. Een data gedreven cultuur is geen optie, maar een noodzaak.'

Michael Beal ©Studio Dann

'Het tijdperk van het allesoverheersende buikgevoel is voorbij', stelt ook Peter Van den Spiegel, die bij KPMG Director Data & Analytics is. 'Dat gevoel moet nu absoluut aangevuld worden met inzichten die organisaties verkrijgen uit data. De toepassingsgebieden daartoe zijn legio.' Hoe – ook kleinere – ondernemingen vandaag al van start kunnen gaan om de data driven future voor te bereiden? 'Start met het formuleren van een duidelijke doelstelling en onderzoek hoe je die kan behalen met behulp van data. Meer inkomsten bijvoorbeeld, minder kosten, of een hogere productiviteit. Denk out-of-the-box en probeer dingen uit', zegt de specialist in data en analytics.

 

De datatransformatie die we vandaag in alle sectoren zien, wordt aangespoord door drie verschillende factoren. Ten eerste is er vandaag veel meer relevante data beschikbaar. Ten tweede is er ook een sterke toename van de technologische mogelijkheden om al die data op grote schaal te analyseren. Ten derde is het vandaag erg duidelijk dat bedrijven die data analytics integreren in hun bedrijfsvoering beter presteren.

'Een data gedreven cultuur is geen optie, maar een noodzaak.'
Michael Beal
CEO van Microsoft Belgium

Data als motor voor verandering

Vandaag hebben ondernemingen toegang tot een nooit eerder geziene waaier aan gegevens en informatie over de markt waarop ze actief zijn, de processen op de werkvloer, de partners waar ze mee samenwerken... Op basis van wat de onderneming wil bereiken met data en analytics, kan de organisatie verschillende relevante gegevensbronnen identificeren. Interne gegevensbronnen waar de organisatie over beschikt, kunnen bijvoorbeeld relevante inzichten opleveren over klanten en hun motieven. Die data kan een onderneming verrijken met externe data.

'Studies tonen aan dat bedrijven die data analytics gebruiken daar ook de vruchten van plukken.'
Peter Van den Spiegel
Director Data & Analytics bij KPMG

De kwaliteit van de data is uiteraard belangrijk, maar bedrijven mogen zich daar ook niet op blindstaren, legt de expert uit. 'Je hebt geen perfecte data nodig alvorens te kunnen starten met analytics. Belangrijker zijn het klaar vastleggen en uitoefenen van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden rond het eigenaarschap en het beheer van de data en modellen.'

Trusted Analytics

Naast de overvloedige beschikbaarheid van data, is de impact van de datatransformatie van vandaag ook te wijten aan de technologische vooruitgang. De analyse-technologie wordt tegelijk meer gesofisticeerd én gebruiksvriendelijker, waardoor het mogelijk is om grotere hoeveelheden data sneller en efficiënter te analyseren. De adoptie van cloud-technologie verlaagt bovendien de drempel om met analytics te starten, omdat er geen grote voorafgaande investeringen meer nodig zijn. 

Peter Van den Spiegel ©Studio Dann

Om in de praktijk bruikbaar te zijn, zijn de modellen om inzichten te halen uit de data best zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk. 'Analytics en de gebruikte modellen mogen geen doel op zich worden', zegt Peter Van den Spiegel. 'Zij dienen enkel ter ondersteuning voor het nemen van de juiste beslissingen. Mensen moeten kunnen sturen, en dus vertrouwen, op de output van analytische modellen en onderliggende data.'

De mate waarin bedrijven kunnen vertrouwen op data en analytics om er strategische beslissingen te nemen – bij KPMG hebben ze het over trusted analytics – hangt af van vier pijlers: de kwaliteit van data en modellen, de effectiviteit van de analytics om te helpen bedrijfsdoelen te bereiken, de integriteit en de vraag of data en analytics in lijn liggen met regulering en ethische principes, en tenslotte de veerkracht om de organisatie ook op lange termijn te ondersteunen.

Future proof

Naast de data, de modellen en de technologie, is er nog een cruciale succesfactor in de datatransformatie: de adoptie van een meer data gedreven manier van werken. Mensen dienen het gebruik van data en analytics te aanvaarden en incorporeren in hun dagelijkse werk en de beslissingen die ze nemen. Zo ontstaat een bedrijfsbrede cultuur en mindset rond analytics. 'Eenmaal mensen het gebruik van analytics helemaal omarmd zullen hebben in hun dagelijkse operaties en ze ervaren wat de waarde ervan kan zijn, zal de bal pas echt aan het rollen gaan. Dan leiden data en analytics tot nieuwe ideeën en verbeteringen over de organisatie heen', weet Peter Van den Spiegel. 

'Je hebt geen perfecte data nodig alvorens te kunnen starten met analytics.'
Peter Van den Spiegel
Director Data & Analytics bij KPMG

'Studies tonen aan dat bedrijven die daadwerkelijk data analytics gebruiken en integreren in hun bedrijfsvoering daar ook de vruchten van plukken en structureel betere resultaten kunnen voorleggen. Meer nog, er zijn vandaag zelfs technologiebedrijven – denk maar aan Spotify en Airbnb – die quasi geen fysieke assets bezitten en hun succes helemaal gebouwd hebben op het analyseren van data.'

Airbnb, Spotify, maar ook Uber en Booking.com zijn schoolvoorbeelden van bedrijven die, niet gehinderd door een lange historiek, in staat zijn om met succes gevestigde traditionele bedrijven te beconcurreren. Ze tonen het belang aan om als onderneming, wat ook de core business is, te onderzoeken wie of wat de mogelijke disruptors zullen zijn. 'Alleen zo kunnen de nodige maatregelen genomen worden om de organisatie te transformeren en haar klaar te stomen voor de toekomst.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud