Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

TADA houdt maatschappelijk kwetsbare jongeren op de schoolbanken

©rv

Jongeren uit precaire milieus of met een migratieachtergrond doen het slechter op school dan hun leeftijdsgenoten. ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) helpt elk jaar honderden Brusselse tieners uit kansarme wijken om het beter te doen. ‘We willen dat ze goesting krijgen om te leren’, zegt initiatiefneemster Sofie Foets.

‘De PISA-resultaten (een vergelijkend onderwijsonderzoek van de OESO, red.) laten weinig aan de verbeelding over’, zegt Sofie Foets. ‘Belgische kansarme jongeren blijven vaker zitten en verlaten de school vroeger - vaak zonder diploma - dan vergelijkbare Europese jongeren.’

Die situatie is de initiatiefneemster van TADA een doorn in het oog. ‘Eindeloze discussies over wie verantwoordelijkheid is voor de opvoeding en de integratie van deze jongeren lost het probleem niet op.’

Veel van onze jongeren hebben talent, maar dat wordt niet noodzakelijk ontwikkeld.

Sofie Foets
oprichtster vzw TADA

In 2013 stampte ze - met steun uit de private sector - TADA uit de grond. De inspiratie vond ze in Nederland, bij IMC Weekendschool. TADA coacht kwetsbare kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar via een inspirerende zaterdagschool.

‘Ze maken kennis met beroepen - bakker, bankier, journalist, advocaat - en ontdekken de maatschappij en zichzelf terwijl ze tal van vaardigheden ontwikkelen’, zegt Sofie Foets.

850 “ketjes”

TADA is actief in Sint-Joost-ten-Node, Molenbeek, Anderlecht en in 2019 in Schaarbeek. De vzw biedt 850 “ketjes” een buitenschoolse leerplek. ‘Veel van die jongeren hebben talent, maar dat wordt niet noodzakelijk ontwikkeld. Wij trachten zoveel mogelijk kinderen te inspireren en stimuleren zodat hun potentieel niet verloren gaat’, zegt Sofie Foets.

De tieners komen op vrijwillige basis drie jaar lang elke zaterdag van het schooljaar van 11u tot 15u naar de zaterdagschool. Nadien sluiten ze zich aan bij een netwerk van oud-leerlingen.

De docenten zijn vrijwilligers die zich één of meerdere zaterdagen per jaar onbaatzuchtig engageren. ‘Ze discussiëren met hen over maatschappelijke thema’s en organiseren rollenspelen die tonen hoe democratie en economie werken. Zo stimuleren we hun zelfontplooiing en kritische geest. We hopen dat ze opgroeien tot burgers die ervan overtuigd zijn dat het de moeite waard is om een bijdrage te leveren aan de samenleving.’

TADA werkt

Die aanpak werkt. Negen op de tien van de TADA-deelnemers blijven naar school gaan en maken grote sprongen in hun algemene ontwikkeling. Bij andere Brusselse jongeren met vergelijkaardige achtergrond ligt het aantal schoolverlaters hoger.

TADA wil groeien en zoekt daar middelen voor. Steun van privébedrijven en filantropen is onmisbaar. ‘Wij huisvesten deze organisatie in onze gebouwen’, zegt Jef Van In, CEO bij AXA Belgium. ‘TADA vervult een betekenisvolle missie. Die willen we tonen aan ons personeel. En dat werkt. Elk jaar geven een honderdtal van onze medewerkers vrijwillig les bij TADA, of ze ondersteunen als ‘buddy’ oud-leerlingen. Zo geeft onze organisatie ook iets terug aan de maatschappij.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.