Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Wie hier werkt, draagt bij aan een veilige samenleving'

©Marco Mertens

Technologie en data zijn onmisbare bouwstenen voor de toekomst van de veiligheidssector. ‘Toch blijven mensen en hun expertise de spil van onze werking’, zegt Ingrid Merckx, CEO van Securitas België-Luxemburg.

De veiligheidssector heeft het imago een mannenwereld te zijn. Maar daar komt verandering in. Bij Securitas is al 17 procent van de werknemers een vrouw. De CEO is er daar een van. Ingrid Merckx staat sinds september 2018 aan het hoofd van Securitas in België en Luxemburg. Ze komt uit de technologiesector. En net die is vandaag alomtegenwoordig in de veiligheidssector. De integratie van de nieuwste technologieën is een van haar belangrijke taken.

Diversiteit

Naast technologie zet Securitas volop in op diversiteit. ‘We werven meer dan 1.000 personen per jaar aan; vaak agenten voor bewakingsjobs. We kijken niet alleen naar diploma, maar vooral naar competenties en attitude: talenkennis, sociale vaardigheden, flexibiliteit, stressbestendigheid, affiniteit met technologie. We werven ook IT’ers, ingenieurs, projectmanagers en onthaalmedewerkers aan. Ze hebben vaak gemeen dat ze een job zoeken met een maatschappelijk doel. Wie hier werkt, draagt bij aan een veilige samenleving.’

Wij reactiveren mensen in het arbeidscircuit dankzij de juiste omkadering en permanente vorming.

Ingrid Merckx
CEO Securitas België-Luxemburg

Jong en oud

Ingrid Merckx is trots dat bij Securitas ook 45-plussers, langdurig werklozen en schoolverlaters een kans krijgen. ‘Wij reactiveren deze mensen in het arbeidscircuit dankzij de juiste omkadering en permanente vorming. Met de Securitas Academy investeren wij met jaarlijks 1.500 opleidingen in de professionalisering en uitbreiding van de wettelijke opleidingen. Dat het werkt, zie je aan de carrière van onze medewerkers. Velen groeien door naar andere functies binnen het bedrijf. Voor sommigen zijn we een springplank naar een job in een andere sector. Ook daar zijn we trots op.’

Menselijke factor

Securitas zet technologie in om efficiënter te werken, maar niet ten koste van de mensen. Ingrid Merckx: ‘Mensen zijn onmisbaar in een proactief veiligheidsbeleid. Oog voor detail, nervositeit detecteren en het geheel overschouwen zijn menselijke competenties die technologie nooit volledig kan vervangen. Dat mensen onmisbare schakels in de veiligheidssector zijn, vind je trouwens terug in de basiswaarden van Securitas: integriteit, waakzaamheid en behulpzaamheid.’

Die menselijke factor is voor klanten belangrijk. ‘Bedrijven willen volledige ontzorging en wensen hun bezoekers een positieve beleving te geven. We merken dat sommige bedrijven terugkomen van volledig geautomatiseerde systemen voor het onthaal. Ze grijpen terug naar de persoonlijke toets. Het evenwicht tussen mens, technologie en kennis is essentieel.’

Wettelijk kader

De terreuraanslagen van 2016 in Brussel waren een keerpunt voor Securitas.  ‘Plots was de dreiging erg reëel en nabij. Dat heeft het veiligheidsbeeld van de bevolking grondig gewijzigd’, zegt Ingrid Merckx. ‘Toch hebben we onze manier van leven nauwelijks veranderd. Het wettelijk kader is de voorbije jaren wel aangepast. De overheid toont meer interesse in het aanbod van private veiligheid. Vandaag vervullen we met defensie, politie en brandweer onze rol in het integrale veiligheidsbeleid en gaan we partnerships aan met lokale overheden. Samen moeten we er alles aan doen om een samenleving te behouden waarin onze kinderen onbezorgd kunnen opgroeien. Aan die integrale veiligheidszorg werken wij graag mee.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.