Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Gaia-X for Belgium versterkt de data-economie in ons land'

Bart Steukers, CEO bij Agoria

Eind januari 2021 lanceerden technologiefederatie Agoria met de steun van de FOD Economie en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) ‘Gaia-X for Belgium’. Deze hub wil alle Belgische stakeholders rond de cloud samenbrengen om onze data-economie te versterken. ‘Het is belangrijk dat ons land mee op de eerste rij staat’, zegt Bart Steukers van Agoria.

Ongeveer 25 procent van alle informatica in Europa draait momenteel in de cloud. Gaia-X wil dat cijfer de komende vier tot vijf jaar minstens verdubbelen. Dit Europese initiatief sleutelt daartoe volop aan een gestandaardiseerd ecosysteem van cloud- en datadiensten. Het wil daarmee weerwerk bieden tegen internationale zwaargewichten zoals Microsoft (Azure), Google (Cloud) en Amazon (AWS), die vandaag in Europa het leeuwendeel van het cloudverkeer regelen.

Technologiefederatie Agoria leidt sinds begin dit jaar de Belgische hub Gaia-X for Belgium, met de ondersteuning van de FOD Economie en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). ‘Voor België is Gaia-X belangrijk omdat onze open economie gebaat is bij elke stap in de richting van een sterkere Europese digitale eenheidsmarkt’, verduidelijkt Bart Steukers, CEO bij Agoria. ‘Als er op Europees niveau gewerkt wordt rond de cloud, is het belangrijk dat ons land mee op de eerste rij staat. We hebben in het verleden al eens de e-commercetrein gemist. Dat moet anders op vlak van de data-economie die momenteel volop in opmars is.’

Geen cloud zonder data

DE BELGISCHE DATA-ECONOMIE IN CIJFERS

12,2 miljard euro

Zoveel was de Belgische data-economie naar schatting waard in 2020. Dat is ongeveer 2,9 procent van het Belgische bruto binnenlands product (bbp). Die waarde neemt dit jaar verder toe.

133.000 mensen

Het aantal werknemers en zelfstandige specialisten dat dagelijks professioneel actief is binnen de data-economie.

60 procent

Van de Belgische industriële kmo’s vergaart vandaag actief data via diverse bronnen.

40 procent

Slechts een minderheid benut die data ook op een doelgerichte manier, en vormt al die cijfergegevens om in strategische beleids- en organisatie-instrumenten.

 

Daarom creëert Gaia-X for Belgium een Belgisch stakeholders-platform dat de krijtlijnen vastlegt voor samenwerkingen en standaarden, alsook organisaties activeert om hun data slimmer in te zetten. Want wie de cloud zegt, heeft het uiteraard ook over data. Momenteel is tachtig procent van alle data waarover ondernemingen beschikken zogenaamde ‘black data’: dat zijn onbekende gegevens of gegevens waar helemaal niets mee gebeurt. ‘Het is belangrijk dat onze bedrijven data en databronnen optimaal benutten én waar mogelijk relevant met elkaar delen‘, vertelt Jelle Hoedemaekers, expert ICT Standaardisering bij Agoria. ‘Het delen van data kan een belangrijke hefboom zijn voor de ontwikkeling en groei van onze industrie, bedrijven, economie en maatschappij.’

Europese Dataruimtes

De Europese Commissie heeft daartoe reeds een tiental 'dataruimtes' opgetekend. Die focussen op verschillende economisch en maatschappelijk belangrijke thematieken zoals milieu, energie, mobiliteit, gezondheid, financiën en landbouw. ‘De coronacrisis heeft bewezen dat ondernemingen meer dan ooit data moeten kunnen delen’, klinkt het. Gaia-X for Belgium mikt onder meer op stakeholders als Belgische ICT-bedrijven die cloud- en datadiensten leveren, op overheden alsook op gebruikers die data beheren en delen. Samen zullen ze mee de Europese cloud van de toekomst vormgeven.

Mobiliteit en landbouw als voorbeeld

Tijdens de meetings met belanghebbende worden de benodigde standaarden opgetekend die wij in ons land inzetten om data via de cloud te delen. ‘Dat is erg technisch, maar het is wel belangrijk dat de standaarden die wij in België gebruiken uiteindelijk gekoppeld worden aan het Europese Gaia-X project’, zegt Jelle Hoedemaekers. Daardoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om slimme data-applicaties die in ons land ontwikkeld zijn rond mobiliteit, ook toe te passen in andere Europese landen. ‘Zo openen we de Europese markt voor onze Belgische bedrijven’, onderstreept Bart Steukers.

‘Dankzij Gaia-X for Belgium kan ons land de komende jaren een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de Europese data-economie’

Bart Steukers
CEO bij Agoria

Of op vlak van agricultuur bijvoorbeeld. Machines, installaties en instrumenten van landbouwers genereren vandaag heel wat data. Maar die staan niet noodzakelijk allemaal met elkaar in verbinding. ‘Een landbouwer kan tot 80 verschillende data-platformen gebruiken in ons land’, weet Jelle Hoedemaekers. ‘Maar er is zeer weinig interportabiliteit tussen al die systemen: die communiceren nauwelijks met elkaar.’ Het gestandaardiseerd samenbrengen van al die data in de cloud opent nieuwe mogelijkheden, analyses en inzichten, die aangedreven worden door nieuwe innovatieve technologieën zoals artificiële intelligentie.

Data is niet het nieuwe goud

‘Data wordt wel eens het nieuwe goud genoemd, maar dat klopt helemaal niet’, stelt Bart Steukers. ‘Je hebt bovenal slimme toepassingen nodig om data in goud te veranderen. Als Gaia-X er mee toe leidt dat de data-uitwisseling tussen onze bedrijven eenvoudiger en slimmer georganiseerd wordt, en organisaties daar sneller dan in andere landen toepassingen voor kunnen bouwen die daarop inspelen; dan nemen we op dat vlak een mooie voorsprong.’ Niet alleen op technologisch maar ook op economisch vlak. Want: ‘zo creëren we evenzeer een mooie nieuwe bron van inkomsten én van tewerkstelling.’

Eind 2021 en verder…

Gebruikers, grote cloud providers en Europese clouddiensten ontwikkelen dus momenteel volop de spelregels die het overdragen, lokaliseren en onderling communiceren van data mogelijk maken. Dit najaar is het de bedoeling dat de eerste concrete diensten geleverd kunnen worden binnen verschillende domeinen. ‘België beschikt over een sterke, groeiende en exportgerichte IT-industrie; dicht bij het hart van de Europese instellingen in Brussel’, beklemtoont Bart Steukers. ‘Mede dankzij Gaia-X for Belgium kan ons land de komende jaren een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de Europese data-economie.’

Agoria speelt een faciliterende en ondersteunende rol binnen dit verhaal. En dat inspireert ook verschillende partijen. Bart Steukers juicht bijvoorbeeld het initiatief toe van de Vlaamse regering voor het opzetten van een eigen data-nutsbedrijf – een soort waterleidingsmaatshappij van data. ‘Als u weet dat negentig procent van alle bestaande data gecreëerd werd in de voorbije twee jaar, dan is het potentieel alvast enorm’, besluit de CEO van Agoria. ‘Data en de cloud zijn here to stay.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.