Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘5G opent een nieuwe wereld aan revolutionaire toepassingen voor bedrijven'

Nathalie De Backer, Proximus

‘5G is veel meer dan alleen maar een verbeterde versie van 4G’, benadrukt Nathalie De Backer, Head of Mobile Connectivity Solutions bij Proximus Enterprise. De kwalitatieve en kwantitatieve sprong voorwaarts die 5G mogelijk maakt, biedt particulieren, bedrijven en overheden oneindig veel opportuniteiten. En het levert een essentiële bijdrage aan de Belgische economie.

‘5G speelt een cruciale rol in de digitalisering van onze maatschappij. Dat gaat van de zelfrijdende auto en e-gezondheid tot augmented en virtual reality’, zegt Nathalie De Backer. ‘5G is niet alleen sneller en betrouwbaarder, je kunt er ook aanzienlijke datavolumes mee verzenden, in real time en op een veilige manier. Dankzij 5G kun je op een mobiel netwerk per vierkante kilometer één miljoen voorwerpen gelijktijdig met elkaar verbinden.’

Die nieuwe standaard wordt de aanzet voor enkele innovatieve ontwikkelingen in ons dagelijks leven. ‘Dankzij e-gezondheid bijvoorbeeld wordt het leven makkelijker voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen’, zegt de Nathalie De Backer.

Advertentie

5G IN HET KORT

5G, of de nieuwe generatie mobiel internet, is 10 keer sneller dan 4G. Door zijn veel grotere capaciteit kan 5G een indrukwekkend aantal objecten en toestellen met het netwerk verbinden en gelijktijdig informatie doorsturen. Via 5G kunnen een miljoen slimme toestellen per vierkante kilometer met het netwerk verbonden worden. Dat alles gebeurt met een hogere stabiliteit en betrouwbaarheid dan bij 4G. ‘De latentietijd, of reactiesnelheid, bedraagt slechts enkele milliseconden’, weet Nathalie De Backer van Proximus. ‘En dat is essentieel voor toepassingen die een reactiesnelheid in real time vereisen, zoals drones of zelfrijdende voertuigen.’

 

‘Artsen kunnen patiënten in real time opvolgen dankzij gegevens die verzonden worden via sensoren op de patiënt. Als een bepaalde parameter in het rood gaat, waarschuwt een alarmsignaal de arts en de familie. Die kunnen dan ofwel zelf snel tussenbeide komen, ofwel de hulpdiensten bellen.’    

Onmisbaar  voor smart cities

Ook slimme steden kunnen niet zonder 5G. ‘Dankzij slimme auto’s met sensoren en geconnecteerde ziekenwagens kunnen we de verkeersdrukte verminderen. Of we geven bijvoorbeeld voorrang aan ziekenvervoer door de verkeerslichten te beïnvloeden. We kunnen ook automobilisten informeren over vrije, gratis parkeerplaatsen, enzovoort. De veiligheid wordt verhoogd door camerabewaking te koppelen aan herkenningssystemen via artificiële intelligentie. 5G zal beelden van een onberispelijke kwaliteit bieden die in realtime toegankelijk zullen zijn. Ook zal 5G het mogelijk maken om bijvoorbeeld bijeenkomsten van mensenmassa’s te monitoren met camera’s die op voertuigen of drones zijn geplaatst, zonder menselijke interventie. In de steden zie je kortom een betere levenskwaliteit ontstaan’, zegt Nathalie De Backer.

Bovendien tackelt 5G ook het klimaatprobleem: op alle niveaus wordt het mogelijk om processen te optimaliseren en energiezuiniger te maken. Verlichting op openbare plekken kan worden aangepast in functie van het aantal bezoekers, bedrijven voeren een slim energiebeleid in en regelen verwarming of koeling naar gelang van de bezettingsgraad van de lokalen, …

Pioniers

In België biedt Proximus als enige operator een publieke toegang tot 5G. Vandaag kan dat al in 70 steden en gemeenten. De veiling van het definitieve 5G-spectrum tussen nu en begin 2022 moet de nationale uitrol vergemakkelijken. ‘We waren pioniers bij de lancering van elke nieuwe netwerktechnologie en met 5G bevestigen we opnieuw ons leiderschap’, zegt Nathalie De Backer.

‘De mogelijkheden voor bedrijven om via 5G hun bedrijfsprocessen te verbeteren, zijn quasi oneindig.’

Nathalie De Backer
Head of Mobile Connectivity Solutions bij Proximus Enterprise

‘We hebben onlangs een 5G-innovatieplatform gelanceerd waarmee bedrijven de mogelijkheden van de technologie kunnen uittesten (zie kader). Zo nemen bedrijven de touwtjes zelf in handen. Want vandaag hebben ze vaak nog geen exact idee van het potentieel van 5G voor hun activiteiten.’

 De algemene uitrol van de 5G-technolgie zal een grote impact hebben in verschillende sectoren van de Belgische economie: de logistieke en de transportsector, de manufacturingindustrie, de openbare veiligheidsdiensten, enzovoort. ‘Volgens een rapport van de Europese Commissie kan ons land dankzij 5G 36.000 banen creëren en 3 miljard euro extra inkomsten genereren. Indrukwekkende cijfers, die het belang van 5G voor de Belgische economie extra in de verf zetten.’

Virtual en augmented reality

‘De combinatie van het Internet of Things, edge computing en artificiële intelligentie met 5G maakt nieuwe toepassingen van virtual reality (VR), augmented reality (AR) of mixed reality (MR) mogelijk’, gaat Nathalie De Backer voort.

‘Dankzij smart glasses wordt bijvoorbeeld de opleiding van een operator voor het gebruik van een nieuwe machine een pak eenvoudiger. Zo’n bril kan iemand in real time onderdompelen en begeleiden in een volkomen veilige simulatieomgeving. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van installaties. Ook architecten en ingenieurs kunnen dankzij smart glasses die via 5G verbonden zijn, in real time een bouwproject in beeld brengen in een virtuele 3D-omgeving of op een werf plannen raadplegen in mixed reality. Zo kunnen ze nagaan of de werken volgens de afspraken worden uitgevoerd en ontdekken ze bouwkundige gebreken in een zeer vroeg stadium.’

‘Een bedrijf in de bouwsector kan zijn klanten tonen hoe hun keuken of woning er na renovatie gaat uitzien. En dat kan uiteraard ook op een smartphone of een tablet’, zegt Nathalie De Backer.

‘De troeven van 5G in die voorbeelden? Gegevens en beelden worden dankzij een veilige verbinding in real time verwerkt en geprojecteerd. Zo krijg je videobeelden van hoge kwaliteit.’

Maar 5G maakt nog heel wat andere revolutionaire toepassingen mogelijk. ‘Met via 5G geconnecteerde drones inspecteer je moeilijk bereikbare en hoge installaties, zoals windturbines. Je speurt scheuren, corrosie en lekken makkelijker op. 5G maakt ook de automatisering van de inventarisatie en een beter voorraadbeheer mogelijk. Een drone met een camera scant de voorraad, stuurt de gegevens naar een server die is uitgerust met AI en die zal de voorraden tellen en waarderen. Zo wordt de voorraad in real time aangevuld. Zelfrijdende voertuigen halen de producten uit de magazijnen, zodat bestellingen automatisch kunnen worden voorbereid en verstuurd. Kortom, 5G heeft echt veel voordelen: tijdswinst en kostenbesparing, een kleinere kans op fouten en een optimalisatie van de energie- uitgaven. Het gevolg? Meer efficiëntie, rendabiliteit en duurzaamheid.’

INNOVATIEPLATFORM: 5G STAP VOOR STAP

‘5G ziet er geweldig uit! Maar welk concreet voordeel haal ik daar voor mijn bedr­ijf uit?’ Veel van onze klanten stellen die vraag, zegt Nathalie De Backer van Proximus. ‘Daarom hebben wij­ ons innovatieplatform gecreëerd. Dat biedt onze bedr­ijfsklanten een omgeving voor cocreatie. Ze testen er de mogel­ijkheden van 5G op toepassingen die gerelateerd z­ijn aan hun activiteit. Zo kunnen ze hun 5G-projecten valideren aan beperkte investeringskosten’, vervolgt ze. ‘Wij­ begeleiden hen richting 5G in samenwerking met partners. We leveren onze expertise rond het Internet of Things, edge computing, de cloud, cybersecurity, enzovoort. Klanten waarvan het kantoor zich bevindt in een zone waar 5G al actief is, kunnen het platform op hun site testen. Als dat nog niet het geval is, nodigen we hen uit op de hoofdzetel van Proximus, waar we een specifieke testomgeving hebben opgezet.’ Een eerste concreet project is het partnership tussen Mr. Watts en het bouwbedr­ijf B&R Bouwgroep–Hooyberghs. Het werkt rond de 3D-visualisatie van projecten in de bouwsector.

Hebt u plannen voor een 5G-project en nood aan een testomgeving?

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.