Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hoe hybride is uw autofactuur?

De gebudgetteerde gebruikskost van een bedrijfsauto wordt weergegeven via de total cost of ownership. In welke mate kan een hybride wagen uw factuur verlichten?

De total cost of ownership is een nuttige financiële indicatie die managers en ondernemers helpt bij het nemen van beslissingen inzake investeringen of uitgaven. Voor de berekening van de TCO van een bedrijfswagen moet enerzijds rekening gehouden worden met de eenmalige kosten en opbrengsten - waaronder de aankoop, de BIV en de restwaarde. Anderzijds dienen ook wederkerende vaste kosten (jaarlijkse afschrijving, verkeersbelasting, verzekering, rente, enzovoort) en variabele kosten (zoals onderhoud, reparaties, banden, waardevermindering per kilometer en brandstofkosten) verrekend te worden.

“Om de TCO van bedrijfswagens te beperken, is het essentieel om de juiste auto voor de juiste persoon te kiezen”, zegt Diether Claeys, fleet manager bij Lexus. “Anno 2014 wordt meer en meer rekening gehouden met het reële brandstofverbruik in echte omstandigheden. Er wordt niet louter gekeken naar het aantal af te leggen kilometers, maar er wordt ook nagegaan in welk soort verkeer dat zal gebeuren. Wanneer iemand jaarlijks 40.000 kilometer gaat rijden in grotendeels files en druk verkeer, dan is de kans groot dat een benzine hybride wagen voordeliger zal blijken dan een traditionele dieselauto.”

Kijk verder dan korting

“Als fleet manager moet je sowieso verder kijken dan een korting op de aankoopprijs van de bedrijfswagen. Want die kan snel verloren gaan wanneer de kostenstructuur niet goed is. Onze hybride wagens zijn alvast erg onderhoudsvriendelijk: een startmotor, distributieriem en koppeling zijn niet aanwezig en kunnen dus niet verslijten. Bovendien zorgt de technologie van Lexus Hybrid Drive ervoor dat de remmen en de banden tot drie keer langer meegaan. En ook het hybridesysteem zelf vergt geen onderhoud en moet nooit vervangen worden.”

De ecofiscaliteit speelt eveneens mee bij het budgetteren van de kost van een bedrijfswagen. “Wil de overheid echter streven naar doorgedreven ecologische bedrijfsvloten, dan moet de fiscale behandeling van hybride wagens verder uitgewerkt worden”, zegt Diether Claeys. “Ook op het vlak van subsidies is er vandaag eigenlijk nog veel te weinig voorzien. Hoewel benzinehybriden een zeer grote bijdrage zouden kunnen leveren aan de oplossing van het probleem inzake fijn stof, worden ze nog onvoldoende gestimuleerd door onze overheid.”

De restwaarde bij herverkoop

De restwaarde speelt een belangrijke rol in de berekening van de total cost of ownership van bedrijfswagens. “Daarom doe je er goed aan om een automerk te kiezen dat beter scoort dan het gemiddelde”, adviseert Diether Claeys. “Lexus is alvast een goede keuze: de Automotive Occasion Index toont dat dit merk bij herverkoop consequent tien procent hoger scoort dan het gemiddelde op de Belgische markt.”

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.