Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

100% Belgische webshops op één platform

Een platform waar alle lokale webshops zich kunnen aanmelden, dat was de voorbije dagen hét zwoegwerk van Boris Landuyt, initiatiefnemer van kabee.be. ‘100% lokaal, dat zijn centen die rechtstreeks terug naar onze eigen economie vloeien.’

‘Ik heb een platform opgezet dat 100% Belgische webshops per categorie oplijst’, vertelt initiatiefnemer Boris Landuyt. ‘Na veel zwoegwerk is er dit resultaat uit voortgevloeid: kaabee.be. De bedoeling is dat winkels over heel België zich kunnen registreren. Na opgave van het ondernemingsnummer volgt een screening om te kijken of ze effectief hier gevestigd zijn en dus bijdragen aan onze eigen, lokale economie. Is dit inderdaad in orde, dan worden ze op de hub gepubliceerd. Zo kan iedereen die het lokale een warm hart toedraagt, bijdragen aan een leuke, interessante, lange lijst van unieke webshops.’

500 webshops

Intussen hebben meer dan 500 webshops zich aangemeld. Een deel daarvan is reeds gescreend en gepubliceerd op het platform. ‘Het spreekt voor zich dat we zo snel mogelijk werk maken van de resterende input. Daarnaast moet het platform nog verder geprofessionaliseerd worden met zoekfunctie en filters, maar ook dit vraagt uiteraard wat tijd. Daarom doe ik een oproep om dit bestaande platform mee te helpen ondersteunen en verder uit te bouwen. We hebben reeds heel wat input en fijne reacties ontvangen. Het zou jammer zijn dat dit voor niets is geweest.’

Eigen label

Daarnaast zijn er nog verschillende ideeën die Landuyt in de toekomst verder wil uitwerken. ‘Zo willen we werk maken van een kaabee-label. Als de webshop dit label kan voorleggen, is de consument zeker zijn dat hij of zij 100% lokaal koopt. Centen die rechtstreeks terug naar onze eigen economie vloeien. Dit lokaal distributienetwerk is mijn grote droom.’

‘Lock Down? Stand Up!’

Op deze hub zet Mediafin, de uitgever van De Tijd, initiatieven van ondernemers om andere ondernemers te helpen in de kijker. De teksten en foto’s worden ingediend door de initiatiefnemers zelf en worden gepubliceerd buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van De Tijd. Uw hulp aan andere ondernemingen ook op deze hub? Stel uw project voor op tijd.be/standup

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.