Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Actief genieten en onafhankelijkheid beschermen

Koen Depaemelaere, Head of Life, Savings & Protection bij AXA ©Dries Luyten

Verzekeraar AXA onderscheidt twee fasen in de pensioenleeftijd. Van 65 tot 80 jaar, ‘de happy life’, genieten de gepensioneerden op een actieve manier van hun oude dag. Vanaf hun 80ste, ‘de long life’, verschuift de aandacht naar de bescherming van hun onafhankelijkheid. AXA speelt met twee nieuwe producten —die in 2015 op de markt gebracht worden —in op deze tendensen.

Dertigers, veertigers en vijftigers beseffen dat ze aan pensioenopbouw moeten beginnen, aangezien mensen nu eenmaal langer leven en de medische kosten ook zullen stijgen. De bewustwording is er. Wordt er nog altijd op dezelfde manier aan pensioenopbouw gedaan als pakweg tien jaar geleden?

Koen Depaemelaere: ‘De voorbije jaren zagen we een paar belangrijke verschuivingen. Terwijl vroeger grotere bedragen gespaard werden, zien we nu meer een tendens van recurrent of maandelijks sparen. In het verleden werd vooral een toevlucht genomen tot tak21, terwijl nu hybride oplossingen opduiken: tak 21/tak 23, een combinatie van beide producten.’ ‘De gemiddelde leeftijd waarop mensen sterven, ligt nu op ongeveer 81 jaar.

Elk jaar komt er een kwartaal bij. Bijna 30 procent van de 65-jarigen van vandaag zal de leeftijd van 90 jaar bereiken. Mensen beseffen niet alleen dat ze langer zullen leven, maar ook dat ze niet meer uitsluitend kunnen rekenen op de overheid (eerste pijler) of de werkgever (tweede pijler) om van hun oude dag te genieten. Via het fiscaal pensioensparen (derde pijler) of het individueel sparen (vierde pijler) proberen ze de kloof tussen het laatste loon en de ambities na de pensionering te dichten.’

Jullie onderscheiden drie levensfases bij de klanten: het leven voor het pensioen waarbij aan pensioenopbouw gedaan wordt, de actieve jaren na het pensioen (happy life) en de zorgeloze oude dag (long life).

Koen Depaemelaere: ‘Klopt. De eerste fase na de pensionering situeert zich tussen 65 en 80 jaar en noemen we de happy life. Dertig jaar geleden was pensionering een synoniem voor een periode van rust. Dat is veranderd. Er ontstaat een tweede jeugd, waarbij mensen hun oude dag actief willen beleven. Ze willen genieten van hun herwonnen vrije tijd en deelnemen aan het sociale en culturele leven. Om hun dromen te realiseren, hebben ze natuurlijk ook geld nodig. Happy life speelt in op de wensen van deze jonggepensioneerden, die nog actief en gezond zijn. Het is een financiële oplossing, die het verschil tussen het laatste loon en het pensioen helpt op te vangen.’

Met dit product wordt de kloof gedicht tussen de ambities van de gepensioneerde en de reële pensioeninkomsten die ze uit het wettelijk pensioen krijgen.

Terwijl vroeger grotere bedragen gespaard werden, zien we nu meer een tendens van recurrent of maandelijks sparen.
Koen Depaemelaere
Head of Life, Savings & Protection bij AXA
Koen Depaemelaere, Head of Life, Savings & Protection bij AXA ©Dries Luyten

Koen Depaemelaere: ‘Op 65-jarige leeftijd komt het pensioenkapitaal beschikbaar uit de spaarproducten die via de overheid of de werkgever opgebouwd werden. AXA biedt oplossingen aan die de vrijgekomen kapitalen opvangt en deze vertaalt naar maandelijkse rentes. De gepensioneerde krijgt een vervangingsinkomen dat aan zijn behoeften en ambities voldoet. Stel, je hebt een mooi kapitaal van enkele tienduizenden euro opgebouwd. 75 procent daarvan stop je in het product voor happy life en 25 procent voor long life. Deze producten zullen elke maand een gegarandeerde rente uitkeren gedurende die periodes, of de beurzen nu stijgen of dalen.’

Vanaf het 80ste levensjaar begint dan long life, waarbij de focus ligt op de onafhankelijkheid van de oudere en de medische kosten.

Koen Depaemelaere: ‘Long life bevat de krijtlijnen van de bekommernissen van de klant na de actieve genietfase. Tijdens deze periode is de link met ouderdomsziekten en afhankelijkheid groter. Gedurende de long life probeert de oudere zo lang mogelijk op eigen benen te staan en een verblijf in het rusthuis of het ziekenhuis uit te stellen.

Terwijl happy life vooral over het genieten en de tweede jeugd gaat, verschuift bij long life de focus op de bescherming van de onafhankelijkheid. In deze fase zijn voldoende maandelijkse middelen voor medische kosten belangrijk. Dit product heeft een gegarandeerde rente en wordt uitgekeerd tot het einde van het leven, of je nu 85, 95 of 100 wordt. Wie langer leeft, wordt langer uitbetaald, maar net zoals bij andere verzekeringen is dit gebaseerd op het solidariteitsprincipe.’

Wat gebeurt er wanneer iemand voor zijn 80ste ziek wordt?

Koen Depaemelaere: ‘Onze producten houden daar rekening mee. Bij een incident worden de rentes toch uitbetaald. Stel, iemand krijgt kanker op zijn 75ste. Ook al bevindt hij zich nog in de fase van happy life, de rentes van de long life worden uitbetaald. Zo hoeft hij niet wakker te liggen van de financiële gevolgen en kan hij zich volop concentreren op het herstel.’

Meer info? Klik hier.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.