Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Ik geloof sterk in een loopbaanrekening'

Bart Buysse, VBO ©Thierry du Bois

De loopbaan van de 21ste eeuw is niet te vergelijken met die van onze ouders of grootouders. Het nieuwe model is individueel maatwerk, waarbij werknemers de vrijheid krijgen om zelf keuzes te maken. Een gesprek met Bart Buysse van werkgeversorganisatie VBO.

Uiteraard mogen we tevreden zijn dat we allemaal langer leven. Toch zet die demografische ontwikkeling ook druk op onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Wat zijn de uitdagingen? Het dalend geboortecijfer (ontgroening), de vergrijzing (babyboomers die met pensioen gaan) en de verwitting (meer en meer hoogbejaarden). Bart Buysse, directeur-generaal van de werkgeversorganisatie VBO: ‘We leven niet alleen langer, we studeren ook langer. En toch stoppen we vroeger met werken. In België hebben we maar een effectieve loopbaan van gemiddeld 32 jaar. Die situatie moeten we toch aanpakken willen we een goed pensioen haalbaar en betaalbaar houden.’

Loopbaan wordt maatwerk

Carrières evolueren vandaag niet meer lineair. Weinig werknemers blijven nog hun hele leven bij één werkgever. Ook over die dynamiek moet gepraat en nagedacht worden. Want hoe gaan we werknemers betalen? Blijft ancienniteit een doorslaggevende factor in de verloning? Investeren in werknemers - jongere én oudere – via vorming is cruciaal, daarover is iedereen het eens. Dat heeft alleen maar voordelen, ook voor werkgevers. ‘Ik pleit altijd voor een intergenerationele aanpak, waarbij men iedereen kansen geeft, ongeacht de leeftijd en mensen individueel aanspreekt en motiveert, zegt Buysse. ‘Mensen zijn nu eenmaal individuën en geen ‘generaties’’. Het nieuwe loopbaanmodel wordt volgens Buysse individueel maatwerk, waarbij medewerkers aangespoord worden om zelf meer keuzes te maken. Want wie meer impact heeft op zijn werk, is langer gemotiveerd.

Laat werknemers zelf hun loopbaan in handen nemen.
Bart Buysse
Directeur-generaal VBO

‘Laat ze zelf hun loopbaan in handen nemen, maar laat ze daarvoor dan ook verantwoordelijkheid nemen. Nu bevatten ons arbeidsrecht en sociaal overleg nog te veel remmen en rigiditeiten, collectieve regelingen waar we vooral niet van durven af te wijken. Nochtans kun je net op dat individuele niveau tot heel goeie afspraken en oplossingen komen tussen werkgever en werknemer.’ Maar gaan we vandaag niet te veel uit van een citroenloopbaan, waarbij jonge medewerkers zich in de eerste vijftien jaar van hun carrière te pletter werken, om daarna uitgeperst weggegooid te worden? Buysse nuanceert: ‘Ik hou niet van die term, en geloof ook niet dat het zo effectief is.

 Uit heel wat nationale en Europese studies blijkt dat de Belg tevreden is met zijn job en carrière. We mogen niet vergeten dat we vandaag minder werken dan onze ouders en grootouders. We hebben in principe meer vije tijd dan vroeger, alleen ervaren we dat niet altijd zo. Het grote verschil met vroeger is dat we nu continu mobiel bereikbaar zijn en veel meer verplichtingen en activiteiten kennen buiten het werk, in ons familiale, sociale en verenigingsleven, en dat heeft ook impact op het werk en het individu.’

Loopbaanrekening

Hoe kunnen we onze loopbaan organiseren als die langer duurt? Hoe houden we werknemers langer gemotiveerd? Bart Buysse: ‘Als je langer werkt, moet je af en toe gas kunnen terugnemen, om bijvoorbeeld kinderen op te voeden of hulpbehoevende ouders te verzorgen. Maar wel met de nodige verantwoordelijkheid voor de keuzes die men maakt en op basis van rechten die men opbouwt.

Een meer ontspannen loopbaan moet er immers ook toe leiden dat mensen effectief langer werken. ’ Buysse gelooft sterk in de loopbaanrekening, een individuele rekening met meeneembare rechten, die mee door de werknemer wordt gefinancierd. Op voorwaarde dat ze de situatie vereenvoudigt en niet zorgt voor meer complexiteit, en de huidige stelsels van verloven en vormingsinspanningen vervangt en niet daar ‘bovenop’ komt. ‘De betrokkenheid van de werknemer is hier essentieel: hij draagt zelf een stuk verantwoordelijkheid voor het opsparen en besteden van de middelen, maar zal daardoor ook sterker gemotiveerd zijn om keuzes te maken en te waken over zijn loopbaan en inzetbaarheid’, besluit Bart Buysse.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.