Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Achter data-analytics schuilt menselijke hand

Wat doen de bedrijven die excelleren in data-analytics anders dan bedrijven die achterop hinken? Uit een groots opgezette studie van Forbes Insights en EY blijkt dat vooral de menselijke factor het verschil maakt. De vijf meest spraakmakende conclusies op een rijtje.

‘Uit onze enquête bij 564 senior executives blijkt dat voor een groot aantal bedrijven de knelpunten om waarde te creëren niet data, technologie of geavanceerde analysevaardigheden zijn,’ zegt Ingmar Christiaens, vennoot EY Advisory met een expertise in big data en data-analytics. ‘Het gaat vaak mis bij het operationeel maken van de door data-analytics verkregen inzichten. Succes steunt vooral op de mensen die de inzichten gebruiken om betere beslissingen te nemen en bedrijfsprocessen te optimaliseren.’

Gaat u dankzij data-analytics beter om met competitieve uitdagingen?

De 10 procent bedrijven die het best omgaan met dataanalytics gebruiken data intensief bij hun beslissings - proces, ze beschouwen zichzelf als leiders op het gebied van toepassen van data-analytics en bovenal: ze halen tastbare resultaten uit hun inspanningen. Alle ondervraagde directieleden van deze top 10 procent zeggen namelijk dat het gebruik van data-analytics een merkbaar positief effect had op hun vermogen om met competitieve uitdagingen om te gaan. Ter vergelijking: dat was voor slechts 17 procent van de overige bedrijven het geval.

Advertentie
©EY

Hoe belangrijk is change management bij data- of analyse-initiatieven?

Toonaangevende bedrijven maken gebruik van change management bij hun aanpak van data-analytics. Het is een belangrijk onderdeel van de algemene data-analytics activiteiten van de top 10 procent van bedrijven. Bijna drie op de vijf leiders noemen change management extreem belangrijk, tegenover ongeveer een derde van de andere respondenten. Dankzij een dergelijke aanpak kunnen veel topbedrijven bogen op een analysegedreven bedrijfscultuur. Ruwweg de helft van hen beweert over een dergelijke cultuur te beschikken. Daarbovenop vertrouwt meer dan een derde van de topbedrijven erop om zo’n niveau van maturiteit binnen de twee jaar te bereiken. Bij de rest van de ondervraagde bedrijven spreekt slechts 13 procent over een door data-analytics gedreven cultuur.

©EY

Wat is de plaats van data-analytics in uw bedrijfsstrategie?

Data-analytics-initiatieven worden te vaak ongecoördineerd in verschillende bedrijfsgeledingen gelanceerd. Dat kost tijd en geld, maar als de initiatieven niet gealigneerd worden en ingebakken worden in de bedrijfsstrategie, blijven de resultaten suboptimaal. Experimenteren kan in een beginstadium, maar het doel moet zijn om duidelijk te articuleren hoe analyse bij zal dragen tot het creëren van meerwaarde. Een meerderheid (54%) van de executives uit de top 10 procent analytics-gedreven organisaties meldt dat data- analytics centraal staat in hun algemene bedrijfsstrategie. In sterk contrast daarmee staat data-analytics voor slechts ongeveer 1 op de 10 respondenten uit de achterop hinkende of lerende bedrijven centraal in hun algemene bedrijfsstrategie.

Technologie volstaat niet meer als differentiator: bedrijven moeten investeren in mensen om voordeel te halen uit hun data-analytics.

Over welke data-infrastructuur beschikt uw bedrijf?

Leidende bedrijven beschikken over een goed geoliede technologische infrastructuur voor data-analytics. Bijna de helft van de executives in de leidende analytics-gedreven bedrijven zegt dat hun bedrijf een bedrijfsbrede data-architectuur heeft uitgebouwd en dat hun data van hoge kwaliteit en eenvoudig toegankelijk zijn. Van de andere respondenten zegt nauwelijks 1 op de 10 hetzelfde. Net geen 50 procent van hen beschikt bovendien over een goed georganiseerde portfolio analysetools en -diensten die regelmatig geüpdatet worden. Ter vergelijking: slechts 14 procent van de minder geavanceerde bedrijven beschikt over dergelijke volwassen infrastructuur.

©EY

Wie leidt er de data-initiatieven?

De beste bedrijven in het onderzoek hebben hun governance georganiseerd rond en afgesteld op hun data-analytics activiteiten. Een meerderheid verklaart te beschikken over goed gecoördineerde, specifiek op data-analytics gefocuste teams voor hun bedrijf, afdelingen en business-lines. Bij de andere respondenten is dat slechts 13 procent. Bovendien vertrouwen goed scorende bedrijven hun data-analytics initiatieven toe aan topmensen. Bijna twee derde van de top 10 procent bedrijven hebben een CAO of Chief Analitics Officer in hun directieteam om hun op data en analytics gerichte activiteiten te ontwikkelen en te coördineren. De helft van hen heeft bovendien een Chief Data Officer of CDO. Van de achterop hinkende of lerende bedrijven hebben slechts twee op de vijf een CAO en heeft maar één op de drie een CDO.

 

Ingmar Christiaens
vennoot EY Advisory
T. 02 774 92 19
ingmar.christiaens@be.ey.com

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.